Hjem
Pandemisenteret
PANDEMI | EKSPERTER

Eksperter og tema - Pandemi

Universitetet i Bergen har en rekke eksperter på pandemier og covid 19.

Bildeutklipp fra en rekke nyhetsoppslag
UiB har en rekke eksperter som uttaler seg i media.
Foto/ill.:
Faksimile av VG, Khrono, TV2, Dagens medisin, BA, UiB Facebook

Hovedinnhold

MEDISIN

 • Navn: Esperanza Diaz
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Migrasjon, brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Kontakt: esperanza.diaz@uib.no – 47 41 41 04
   
 • Navn: Silje Mæland
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Folkehelse under pandemier, sykefravær
 • Kontakt: silje.maeland@uib.no – 92 40 33 14
   
 • Navn: Rebecca Jane Cox
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Epidemi- og pandemiforskning på influensa og covid-19, kliniske utprøving av vaksine og humanimmunologi 
 • Kontakt: rebecca.cox@uib.no  – 45 24 29 74
   
 • Navn: Nina Langeland
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: utbrudd av infeksjoner, tidligere forsket på utbrudd av resistente bakterier, covid-19
 • Kontakt: nina.langeland@uib.no – 41 61 64 50
   
 • Navn: Edvin Schei
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Kunnskapsformidling, samfunnsdialog, kommunikasjon mellom lege og pasient
 • Kontakt: edvin.schei@uib.no – 97 41 37 90
   
 • Navn: Bård Flattun Lilleeng
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: samfunnsmedisin, allmennmedisin og nevrokirurgi
 • Kontakt: bard.lilleeng@uib.no – 90 07 27 08
   
 • Navn: Kristin G-I Mohn
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Vaksine, immunologi, influensa og covid-19
 • Kontakt: kristin.mohn@uib.no – 97 77 07 55 
   
 • Navn: Hans Flaaten
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Intensivmedisin, kvalitetssikring, geriatri, livskvalitet, medisinsk utdanning
 • Kontakt: hans.flaatten@uib.no
   
 • Namn: Elling Ulvestad
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Immunologi, mikrobiologi, vert-mikroberelasjoner
 • Kontakt: elling.ulvestad@uib.no – 90 82 45 74
   
 • Navn: Audun Helge Nerland
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: molekylærbiologi, mikrobiologi, zoonoser (infeksjoner som rammer både mennesker og dyr), immunologi, vaksiner (utvikling og uttesting)
 • Kontakt: audun.nerland@uib.no – 95 27 24 23
   
 • Navn: Mette C Tollånes
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Medisinsk biokjemi, hurtigtester for covid-19 (antistoff- og antigentester)
 • Kontakt: mette.tollanes@noklus.no, tlf 944 98 269
   
 • Navn: Sverre Sandberg
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Medisinsk biokjemi, hurtigtester for covid-19 (antistoff- og antigentester)
 • Kontakt: sverre.sandberg@noklus.no – tlf 97 09 26 74
   
 • Navn:  Trond Egil Hansen
 • Tittel: Universitetslektor 
 • Fagfelt: Medisin/helseledelse
 • Kontakt: trondegil.hansen@bergen.kommune.no – 90 17 61 41
   
 • Navn: Ole Jacob T. Møllerløkken
 • Tittel: Førsteamanuensis arbeids- og miljømedisin
 • Fagfelt: Arbeidsmedisin og samfunnsmedisin
 • Kontakt: ole.mollerlokken@uib.no – 55 58 61 01
   
 • Navn: Kjetil Søreide
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Gastrokirurgi, generell kirurgi, akuttkirurgi, kreftkirurgi
 • Kontakt: ksoreide@mac.com; kjetil.soreide@uib.no – 92 28 15 57
   
 • Navn: Bjørn Bjorvatn
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Søvn og søvnsykdommer
 • Kontakt: bjorn.bjorvatn@uib.no - 55 58 60 88
   

PSYKOLOGI

 • Navn: Jarle Eid
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Skoleledelse, stress, mestring av karantene, omstilling ved pandemi
 • Kontakt: jarle.eid@uib.no – 93 03 52 53
   
 • Navn: Atle Dyregrov
 • Tittel: Professor 
 • Fagfelt: Krisehåndtering, traumer, sorg
 • Kontakt: atle.dyregrov@uib.no – 90 55 20 77
   
 • Navn: Benedicte Carlsen
 • Tittel: Instituttleder
 • Fagfelt: Informasjonsflyt rundt virusspredningen, forskningskommunikasjon
 • Kontakt: benedicte.carlsen@uib.no – 95 24 98 87  
   
 • Navn: May Aasebø Hauken
 • Tittel: Professor 
 • Fagfelt: Krisepsykologi, livskvalitet, psykososial helse
 • Kontakt: may.hauken@uib.no – 41 54 96 12
   
 • Navn: Unni Heltne
 • Tittel: Seniorrådgiver
 • Fagfelt: Krisepsykologi, krisekommunikasjon, ivaretagelse av ansatte/hjelpere
 • Kontakt: unni.heltne@uib.no – 91 64 86 74
   
 • Navn: Bente Storm Haugland
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Engstelse og mestring av pandemien blant ungdom med angst og depresjon
 • Kontakt: bente.haugland@uib.no – 97 58 23 17
   
 • Navn: Stephanie Le Hellard
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Covid-19 og mental helse
 • Kontakt: Stephanie.LeHellard@uib.no – 90 05 80 89
   
 • Navn: Bjørn Sætrevik
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Opplevd risiko og etterlevelse av smittevernråd i pandemien, beslutningstaking, risiko og feilhandlinger
 • Kontakt: Bjorn.satrevik@uib.no – 99 31 65 88
   
 • Navn: Ståle Pallesen
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Søvn og døgnrytme
 • Kontakt: pklsp@uib.no – 92 63 20 99

 

UTDANNING

 • Navn: Rune Johan Krumsvik
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Skole, utdanning og undervisning under pandemien
 • Kontakt: rune.johan.krumsvik@uib.no – 95 93 17 39
   
 • Navn: Robert Gray
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Online/digital undervisning
 • Kontakt: robert.gray@uib.no – 90 80 52 27
   
 • Navn: Monika Kvernenes
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Medisinsk og helsefaglig pedagogikk
 • Kontakt: Monika.Kvernenes@uib.no – 99 03 58 28
   

ELDRE

 • Navn: Bettina Husebø
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Eldreomsorg, demens, alders- og sykehjemsmedisin, palliativ medisin
 • Kontakt: bettina.husebø@uib.no – 55 58 67 35
   
 • Navn: Marie H. Gedde
 • Tittel: Stipendiat
 • Fagfelt: Alders- og sykehjemsmedisin, demens, psykisk helse
 • Kontakt: marie.gedde@uib.no - 98 89 95 40
   
 • Navn: Line Iden Berge
 • Tittel: Postdoktor
 • Fagfelt: Aldersmedisin, kliniske og epidemiologiske studier av eldres reaksjon på pandemi. 
 • Kontakt: line.berge@uib.no
 • Navn: Inger Hilde Nordhus
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: eldre og psykisk helse, angst og søvnproblemer hos eldre
 • Kontakt: inger.nordhus@uib.no – 90 94 09 08

 

BARN OG UNGDOM

 • Navn: Stine Lehmann
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Livskvalitet hos ungdom, fosterbarn, traume og stress hos barn og unge
 • Kontakt: stine.lehmann@uib.no 
   
 • Navn: Marit Skivenes
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Barnevern, velferdssystem for barn, varsling, paternalisme
 • Kontakt: marit.skivenes@uib.no – 95 92 49 79

   
 • Navn: Ragnhild Bjørknes
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Barn og familier i utsatte livssituasjoner, barnevern, mental helse og livskvalitet hos ungdom under pandemien
 • Kontakt: ragnhild.bjorknes@uib.no – 99 29 71 10

 

HISTORIE

 • Navn: Magnus Vollset
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Pandemier gjennom historien
 • Kontakt: magnus.vollset@uib.no – 90 99 39 81
   
 • Navn: Teemu Sakari Ryymin
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: helse- og medisinhistorie, smittekamp, helsepolitikk, folkehelsearbeid
 • Kontakt: teemu.ryymin@uib.no – 48 15 65 35
   
 • Navn: Geir Atle Ersland
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Svartedauen
 • Kontakt: Geir.Atle.Ersland@uib.no - 90 16 90 73

 

TEKNOLOGI OG DATA

 • Namn: Christoph Trattner
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Kunstig intelligens, sosiale nettverk, big data
 • Kontakt: christoph.trattner@uib.no  - 45 39 61 80 
   
 • Navn: Marija Slavkovik
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Kunstig intelligens og etiske problemstillinger
 • Kontakt: marija.slavkovik@uib.no – 55 58 23 77 / 91 81 15 93
   
 • Namn: Inge Jonassen
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: bioinformatikk, datadeling, sensitive data, dataanalyser
 • Kontakt: inge.jonassen@uib.no – 90 52 43 16
   
 • Navn: Christine Stansberg
 • Tittel: Seniorrådgiver
 • Fagfelt: Bioinformatikk, genomikk, deling av data
 • Kontakt: christine.stansberg@uib.no – 40 23 31 84
   
 • Navn: Korbinian Bösl
 • Tittel: Senioringeniør
 • Fagfelt: Bioinformatikk, datadeling, kontrollert deling av sensitive data
 • Kontakt: korbinian.bosl@uib.no

 

BEREDSKAP/MATSIKKERHET

 • Navn: Peter Andersen
 • Tittel: Instituttleder
 • Fagfelt: Matsikkerhet, jordbruk, klima, miljøforvaltning
 • Kontakt: peter.andersen@uib.no – 92 09 19 43
 • Navn: Arild Aurvåg Farsund
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Matsikkerhet og handel/handelspolitikk (nasjonalt og internasjonalt)
 • Kontakt: arild.farsund@uib.no – 93 05 16 93
   

MEDIA/RETORIKK

 • Navn: Jens E. Kjeldsen
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Mediaanalyse, retorikk, ekspertise, strategisk kommunikasjon, talekunst
 • Kontakt: jens.kjeldsen@uib.no – 93 44 95 56
 • Navn: Brita Ytre-Arne
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Media, mediebruk, sosiale medier, mobile teknologier, nyheter
 • Kontakt: Brita.Ytre-Arne@uib.no – 90 93 28 44

 

JUSS

 • Navn: Malgorzata Agnieszka Cyndecka
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Personvern og GDPR under pandemien
 • Kontakt: Malgorzata.Cyndecka@uib.no - 91 10 10 24
   
 • Navn: Eirik Holmøyvik
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Konstitusjonell rett, kriseregulering, menneskerettigheter 
 • Kontakt: Eirik.Holmoyvik@uib.no - 91 68 02 76
   
 • Navn: Henriette Sinding Aasen
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Helse- og velferdsrett, menneskerettigheter
 • Kontakt: henriette.aasen@uib.no –  55 58 95 85/92 45 06 07
   

ETIKK/FILOSOFI

 • Navn: Ole Frithjof Norheim
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Medisinsk etikk, helseprioriteringer
 • Kontakt: ole.norheim@uib.no – 97 53 93 26
   
 • Navn: Matthias Kaiser
 • Tittel: ProfessorFagfelt: Vitenskapsetikk, forskningsetikk, føre-var-prinsippet, nye risikoer, risikovurdering
 • Kontakt: matthias.kaiser@uib.no – 91 73 39 28
   
 • Navn: Espen Gamlund
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Filosofi, etiske vurderinger rundt sykdom, liv og død, helseprioriteringer
 • Kontakt: espen.gamlund@uib.no – 92 44 54 41
   
 • Navn: Ingrid Miljeteig
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Medisinsk etikk
 • Kontakt: ingrid.miljeteig@uib.no – 97 18 72 74
   
 • Navn: Kjell Arne Johansson
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Helseprioriteringer, ulikhet i helse
 • Kontakt: kjell.johansson@uib.no – 97 19 18 28
   
 • Navn: Jan Reinert Karlsen
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Medisinsk etikk, vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori
 • Kontakt: Jan.Karlsen@uib.no
   
 • Navn: Mimi E. Lam
 • Tittel: Forsker
 • Fagfelt: Etikk, psykologi, økologi, biologi, kjemi, fysikk
 • Kontakt: mimi.lam@uib.no – 48 40 46 22

ØKONOMI

 • Navn: Kjell Erik Lommerud
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Kost-nytteanalyser av koronatiltak, makroøkonomi
 • Kontakt: kjell-erik.lommerud@uib.no – 95 80 19 01
   
 • Navn: Hans K. Hvide
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Entrepenørskap, organisasjoner og finans
 • Kontakt: hans.hvide@uib.no – 97 09 84 31
   
 • Navn: Steinar Vagstad
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Familieøkonomi, næringsøkonomi, insentivteori
 • Kontakt: steinar.vagstad@uib.no – 41 47 91 85

 

KUNST/MUSIKK

 • Navn: Viggo Krüger
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Musikkterapi, barnevern, barne- og ungdomsforskning, musikk som integrering
 • Kontakt: viggo.kruger@uib.no – 99 53 46 28

 

STAT OG SAMFUNN

 • Navn: Lise H. Rykkja
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Statsvitenskap, administrasjon og organisasjonsvitenskap
 • Kontakt: lise.rykkja@uib.no – 48 14 13 44
   
 • Navn:Per Lægreid
 • Tittel: Professor emiritus
 • Fagfelt: Statsvitenskap, administrasjon og organisasjonsteori
 • Kontakt: Per.lagreid@uib.no – 95 82 68 15
   
 • Navn: Jacob Aars
 • Tittel: Professor
 • Fagfelt: Statsvitenskap, administrasjon, organisasjonsteori
 • Kontakt: jacob.aars@uib.no – 95 87 31 22
   
 • Navn: Kristin Rubecksen
 • Tittel: Førsteamanuensis
 • Fagfelt: Statsvitenskap, administrasjon og organisasjonsteori
 • Kontakt: kristin.rubecksen@uib.no – 97 06 35 34
   
 • Navn: Johannes S. Førde
 • Tittel: Universitetslektor
 • Fagfelt: Statsvitenskap, administrasjon, organisasjonsteori
 • Kontakt: johannes.forde@uib.no – 55 58 82 85