Hjem
Pandemisenteret
PANDEMI | FORSKNING

Forskning på pandemier

For å besvare spørsmål relatert til pandemien trengs det forskere innen medisin, psykologi, samfunnsvitenskap, etikk, filosofi, matematikk, kunst, juss og økonomi, for å nevne noen.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen (UiB) er et breddeuniversitet som har forskere innen alle overnevnte fag. Mange av forskerne er verdensledende innen sitt område.

Siden vil bli oppdatert med informasjon om konkrete forskningsprosjekter- og grupper i senteret. 

Oversikt over forskningsartikler, utlysninger m.m. sortert etter institusjon

Prosjektene blir meldt inn til Pandemisenteret fra UiB sine ulike enheter og andre samarbeidspartnere. Oversikten oppdateres ukentlig.
Har du noe å melde inn? Bruk dette skjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9628563

Universitetet i Bergen 

Forskningsprosjekter:

MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner

Navn: Brita Ytre-Arne
Kontakt: Brita.Ytre-Arne@uib.no
Tittel: Professor, medievitenskap, Institutt for informasjons- og medievitenskap

Lenke: https://www.uib.no/mucs

Ung i koronatiden -Ungdomsundersøkelsen i Bergen i Endring-studien

Navn: Stine Lehmann
Kontakt: stine.lehmann@uib.no
Tittel: Førsteamanuensis, Institutt for Helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet

Bergen i Endring COVID19 studien - BiE studien

Navn: Silje Mæland
Kontakt: silje.maeland@uib.no
Tittel: Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Lenke: https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien

Kartlegging av sars-CoV utbruddet i Ulvik (UiB leverer arbeidspakke)

Navn: Guri Rørtveit
Kontakt: guri.rortveit@uib.no
Tittel: Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Psykososial fungering og mestringsstrategier knyttet til Korona-pandemien blant ungdom (13-18 år) med angst og depresjon

Navn: Bente Storm Mowatt Haugland
Kontakt: bente.haugland@uib.no
Tittel: Førsteamanuensis
Tilhørighet: Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
Lenke: https://www.uib.no/fg/pf/139834/psykososial-fungering-og-mestrings-strategier-knyttet-til-korona-pandemien-blant-ungdom#godkjenning-og-datasikkerhet

Balancing governance capacity and legitimacy ‐ how the Norwegian government handled the COVID ‐19 crisis as a high performer

Navn: Per Lægreid
Kontakt: Per.lagreid@uib.no
Tittel: Professor emiritus
Tilhørighet: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Lenke: https://doi.org/10.1111/puar.13241

Inncovid.Norge

Navn: Esperanza Diaz
Kontakt: esperanza.diaz@uib.no
Tittel: Professor, konstituert leder av Pandemisenteret, UiB
Lenke: www.inncovid.no

Immunresponse etter Covid-19 infeksjon og vaksinasjon, hos helsearbeidere og den generelle befolkning

Navn: Rebecca Cox
Kontakt: rebecca.cox@uib.no
Tittel: Professor, leder av Influensasenteret
Webside: http://www.influensasenteret.no/bcrg/ 

PANDRISK: Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Navn: Bjørn Sætrevik
Kontakt: bjorn.satrevik@uib.no
Tittel: Førsteamanuensis, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB
Lenke: https://www.uib.no/pandrisk

Remote teaching on doctoral level during a societal crisis

Navn: Rune Krumsvik
Kontakt: rune.krumsvik@uib.no
Tittel: Professor, Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultetet, UiB
Lenke: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2058054

UiBBRY.DEG2020 - Hvordan påvirker pandemien mestring og mental helse på kort og lengre sikt

Navn: Stephanie Le Hellard
Kontakt: stephanie.hellard@uib.no
Tittel: Professor, Klinisk Institutt 2
Lenke: https://www.uib.no/brydeg2020

COVIP: the elderly critically ill with Covid-19 disease

Navn: Hans Flaatten 
Kontakt: hans.flaatten@uib.no
Tittel: Overlege Professor e.m
Lenke: https://vipstudy.org/ 
 

Artikler: 

The impact of frailty on survival in elderly intensive care patients with COVID-19: the COVIP study. Jung C et al. Critical Care.

Navn: Hans Flaatten
Kontakt: Hans.Flaatten@uib.no 
Tittel: Overlege ved Intensivseksjonen, Haukeland universitetssjukehus og professor 1 ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.
Publikasjon: https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-021-03551-3 

Perceived consequences and worries among youth in Norway during the COVID-19 pandemic lockdown

Navn: Stine Lehmann
Kontakt: stine.lehmann@uib.no
Tittel: FørsteamanuensisInstitutt for Helse, miljø og likeverd, Det psykologiske fakultet
Publikasjon: Lehmann, S., Skogen, J. C., Haug, E., Mæland, S., Fadnes, L. T., Sandal, G. M., Hysing, M., & Bjørknes, R. (2021). Perceived consequences and worries among youth in Norway during the COVID-19 pandemic lockdown. Scandinavian Journal of Public Health: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494821993714#articleCitationDownloadContainer

The Norwegian government response to the corona pandemic

Navn: Per Lægreid
Kontakt: Per.lagreid@uib.no
Tittel: Professor emiritus
Tilhørighet: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Publikasjon: In P. Joyce, F. Maron and P. S. Reddy, eds. P. Joyce, F. Maron, P. S. Reddy (Eds). Christensen, Tom and Per Lægreid (2020). "Good Public Governance in a Global Pandemic", Brussels: IIAS-IISA 2020

The Corona Virus Crisis – Crisis Communication, Meaning-making and Reputation Management

Navn: Per Lægreid
Kontakt: Per.lagreid@uib.no
Tittel: Professor emiritus
Tilhørighet: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Lenke: https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1812455

Immediate and long-term impact of the COVID-19 pandemic on delivery of surgical services

Navn: Kjetil Søreide
Kontakt: Kjetil.soreide@uib.no
Tittel: Professor II og overlege, Klinisk institutt 1, UiB / Stavanger universitetssjukehus
Publikasjon: Br J Surg. 2020 Sep;107(10):1250-1261

COVIDSurg collaborative

Navn: Kjetil Søreide
Kontakt: Kjetil.soreide@uib.no
Tittel: Professor og overlege, Klinisk institutt 1, UiB / Stavanger universitetssjukehus
Publikasjon: Lancet . 2020 Jul 4;396(10243):27-38.

Risk model for Silent COVID-19 in in patients undergoing surgery

Navn: Kjetil Søreide
Kontakt: Kjetil.soreide@uib.no
Tittel: Professor II og overlege, Klinisk institutt 1, UiB / Stavanger universitetssjukehus
Publikasjon: Ann Surg: https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=33156071

Realistic Expectations and Prosocial Behavioural Intentions to the Early Phase of the COVID-19 Pandemic in the Norwegian Population

Navn: Bjørn Sætrevik
Kontakt: bjorn.satrevik@uib.no
Tittel: Førsteamanuensis, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB
Lenke: https://online.ucpress.edu/collabra/article/7/1/18698/115881/Realistic-Expectations-and-Prosocial-Behavioural

E. Holmøyvik, C. C. Eriksen & B. M. Høgberg,  ‘Norway’ in J. King, O. Ferraz (et. al) (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (Oxford University Press, 2021)

Navn: Eirik Holmøyvik
Kontakt: eirik.holmoyvik@jur.uib.no
Tittel: Professor, Det juridiske fakultet, UiB
Publikasjon: E. Holmøyvik, C. C. Eriksen & B. M. Høgberg,  ‘Norway’ in J. King, O. Ferraz (et. al) (eds), The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (Oxford University Press, 2021)

"Norge og covid-19-krisen", i: Håndteringen af covid-19 i foråret 2020 — Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19. Folketinget 2021, s. 469-504.

Navn: Eirik Holmøyvik
Kontakt: eirik.holmoyvik@jur.uib.no
Tittel: Professor, Det juridiske fakultet, UiB
Lenke: https://www.ft.dk/-/media/sites/ft/pdf/publikationer/haandtering-af-covid19-foraar-2020.ashx

E. Holmøyvik, C. C. Eriksen & B. M. Høgberg, "Norway: Legal Response to Covid-19", The Oxford Compendium of National Legal Responses to Covid-19 (Oxford University Press, 2021)

Navn: Eirik Holmøyvik
Kontakt: eirik.holmoyvik@jur.uib.no
Tittel: Professor, Det juridiske fakultet, UiB
Lenke: https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-occ19/law-occ19-e3

Esperanza Diaz, Pierina Benavente (Universitetet i Bergen) & Adriana Oliva-Arocas (Universitetet i Alicante), "Food Insecurity during the First Wave of the COVID-19 Pandemic for Migrants and for the Whole Norwegian Population" (Tidsskrift for velferdsforskning, 2021). 

Navn: Esperanza Diaz
Kontakt: esperanza.diaz@uib.no
Tittel: Leder, Pandemisenteret, UiB. 
Lenke: https://www.idunn.no/doi/pdf/10.18261/issn.2464-3076-2021-02-07 

Annet: 

Debattinnlegg: Pandemien krever full åpenhet

Navn: Kristine Bærøe
Kontakt: kristine.baroe@uib.no
Tittel: Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Lenke: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/QmP3R4/pandemien-krever-full-aapenhet

Utgreing: Utgreiing til Stortinget om dei konstitusjonelle sidene til regjeringas framlegg til Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronalova), jf. Innst. 204 L (2019-2020)

Navn: Eirik Holmøyvik
Kontakt: eirik.holmoyvik@jur.uib.no
Tittel: Professor, Det juridiske fakultet, UiB
Lenke: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/korona/vurderinger_og_innspill.pdf

Utgreing: Utgreiing til kommunal- og moderniseringsdepartementet om høvet til å utsetje eller forlenge valtinget eller å halde omval ved stortingsvalet i 2021 grunna koronasituasjonen. Levert 3. desember 2020.

Navn: Eirik Holmøyvik
Kontakt: eirik.holmoyvik@jur.uib.no
Tittel: Professor, Det juridiske fakultet, UiB

Utgreiing til Koronakommisjonen av statsrettslege spørsmål i samband medstyresmaktenes handtering av Covid-19. Levert 18. september 2020

Navn: Eirik Holmøyvik
Kontakt: eirik.holmoyvik@jur.uib.no
Tittel: Professor, Det juridiske fakultet, UiB

NORCE

Forskningsprosjekter:

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI (UiB leverer arbeidspakke)

Navn: Guri Rørtveit
Kontakt: guri.rortveit@uib.no
Tittel: Professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Lenke: https://www.uib.no/allmenn/131085/smil

Parliaments in the Pandemic

Navn: Hilmar Rommetvedt
Kontakt: hiro@norceresearch.no
Tittel: Forsker I, NORCE (Norwegian Research Centre)
Lenke: http://rc08.ipsa.org/pages/E%29-Parliaments-in-Pandemic

Bruk av krisesentre under covid-19 pandemien – KRICO

Navn: Valborg Baste
Kontakt: valborg.baste@norceresearch.no
Tittel: Forsker/statistiker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (NKLM), NORCE

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

Navn: Tone Morken
Kontakt: tone.morken@norceresearch.no
Tittel: Forsker I, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE
Lenke: https://www.norceresearch.no/prosjekter/covid-19-utbrudd-i-norge-epidemiologi-bruk-av-helsetjenester-og-handtering-i-primaerhelsetjenesten-conopri

Forekomst av Covid-19 i allmennpraksis

Navn: Knut-Arne Wensaas
Kontakt: knwe@norceresearch.no
Tittel: Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet, NORCE

Application of traffic data API for study of COVID-19 impact and transport modelling

Navn: Alexey Khrulen
Kontakt: koalkh@norceresearch.no
Tittel: Senior forskerNORCE
Lenke: https://medium.com/@a.khrulenko/how-norwegian-traffic-data-reflect-weekdays-weekends-holidays-vacations-and-covid-19-5b7fd4563824

Artikler: 

Perspectives on challenges and opportunities in Norwegian peer recovery services for people living with dual diagnosis during a pandemic

Navn: Trond Stalsberg
Kontakt: Mydlandtrmy@norceresearch.no
Tittel: Forskningsleder, Samfunn NORCE
Publikasjon: Sørly, R., Mydland, T. S., Sivertsen, K., & Ekberg, J. I. (2021). Perspectives on challenges and opportunities in Norwegian peer recovery services for people living with dual diagnosis during a pandemic. Journal of Patient Experience. Forthcoming. Artikkelen er antatt, og publiseres en gang i løpet av 2021

An international initiative of predicting the SARS-CoV-2 pandemic using ensemble data assimilation

Navn: Geir Evensen
Kontakt: geev@norceresearch.no
Tittel: Chief Scientist, Energy, NORCE
Lenke: http://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/fods.2021001

Application of traffic data API for study of COVID-19 impact and transport modelling

Navn: Alexey Khrulen
Kontakt: koalkh@norceresearch.no
Tittel: Senior forsker, NORCE
Lenke: https://medium.com/@a.khrulenko/how-norwegian-traffic-data-reflect-weekdays-weekends-holidays-vacations-and-covid-19-5b7fd4563824

Annet: 

Software: EnKF_SEIR

Navn: Geir Evensen
Kontakt: geev@norceresearch.no
Tittel: Chief Scientist, Energy, NORCE
Lenke: https://github.com/geirev/EnKF_seir

Helse Bergen

Forskningsprosjekter:

Helseeffekter knyttet til håndhygiene og bruk av verneutstyr i helsevesenet under covid-19 pandemien (COV-HygPro)

Navn: Kaja Irgens-Hansen
Kontakt: kaja.irgens-hansen@helse-bergen.no
Tittel: Overlege yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus

VID vitenskapelig høgskole

Forskningsprosjekter:

COIL med fokus på koronahåndtering. Samarbeid med University of Pennsylvania, USA, University of Queensland, Australia, Trinity College Dublin, Irland, OsloMet og VID, Norge. Comparing Health Care Systems In An Intercultural Context

Navn: Grave Meyer
Kontakt: christine.grave@vid.no
Tittel: Internasjonal koordinator, Fakultet for helse, sykepleie, VID vitenskapelige høgskole

Covid-19- Beredskap og forebygging knyttet til somaliske og pakistanske innvandrere i Norge

Navn: Lise-Merete Alperslise
Kontakt: lise-merete.alpers@vid.no
Tittel: Førsteamanuensis, Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole

Sykepleierstudenter i forkortet og fortettet praksis

Navn: Mari Blindheim
Kontakt: MariGaupas.Blindheim@vid.no
Tittel: Høgskolelektor, Fakultet for helsefag, VID Vitenskapelige høgskole

Lærdommer om smittevern på sykehjem

Navn: Gro Beate Samdal
Kontakt: gro.samdal@vid.no
Tittel: Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole

Annet: 

Masteroppgave: Meningsskaping i koronakommunikasjon

Navn: Laila Aagesen
Kontakt: laila.erdal@gmail.com
Tittel: Masterstudent, Master i verdibasert ledelse, VID vitenskaplige høgskole

Masteroppgave: Korona, verdier og endring 

Navn: Danielle Wagenheim
Kontakt: ninadanielle2001@gmail.com 
Tittel: Sykepleier, Oslo universitetssykehus/VID Diakonhjemmet Oslo 
Publikasjon: «En annerledes tid». En studie av ledelse og verdier under en korona-pandemi. 

Folkehelseinstituttet

Pandemirelaterte utlysninger

Tilknyttet innhold