Hjem
Pandemisenteret
Alrek helseklynge

Om Pandemisenteret

Alrek helseklynge ved bakkeplan
Pandemisenteret har tilholdssted på Alrek helseklynge, Årstadveien 17.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Visjonen til senteret er å produsere samfunnsrelevant kunnskap for førebygging og handtering av pandemiar i eit langsiktig perspektiv. Senteret har som føremål å initiere og leggje til rette for tverrfagleg og tverrfakultært forskings- og utdanningssamarbeid om tema relatert til pandemiar.

Kontakt oss

Pandemisenteret held til i Alrek helseklynge, Årstadveien 17.

Leiar for senteret er professor Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Epostpandemisenter@uib.no

Strategisk arbeidsgruppe for Pandemisenteret

Studenter tilknyttet Pandemisenteret 

  • Pierina Benavente, PhD Tema: Migration and the pandemic. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder Lars Fadnes og Gro Sandal (Psyk)
  • Kim Alexander Haugland, PhD, Tema: Mathematical modelling of epidemics. Hovedveilder Guttorm Alendal. 
  • Solveig Vederhus, medisinstudent kull 18. Tema: Forståelse av kultur i studiene av innvandrerhelse i Norge under koronapandemien. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder, Liv Grimstvedt Kvalvik (SAMLET, IGS)
  • Irina Vladimirova Halbostad, fastlege med APS- Tema: Dugnad i koronatiden sett fra innvandrerperspektiv. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder Raquel Herrero, HVL. 
  • Sai Harish Adari, Master Global Health. Tema: Mucormycosis and Treatment Differences in Management of Covid 19 in Diabetic Patients – a Comparison Between India and Norway. Hovedveileder Esperanza Diaz, biveileder Bernadette Kumar (FHI).