Hjem
Pandemisenteret
Alrek helseklynge

Om Pandemisenteret

Alrek helseklynge ved bakkeplan
Pandemisenteret har tilholdssted på Alrek helseklynge, Årstadveien 17.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Visjonen til senteret er å produsere samfunnsrelevant kunnskap for førebygging og handtering av pandemiar i eit langsiktig perspektiv. Senteret har som føremål å initiere og leggje til rette for tverrfagleg og tverrfakultært forskings- og utdanningssamarbeid om tema relatert til pandemiar.

Kontakt oss

Pandemisenteret held til i Alrek helseklynge, Årstadveien 17.

Leiar for senteret er professor Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Epost: pandemisenter@uib.no