Hjem
Pandemisenteret
Alrek helseklynge

Om Pandemisenteret

Alrek helseklynge ved bakkeplan
Pandemisenteret har tilholdssted på Alrek helseklynge, Årstadveien 17.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Visjonen vår:

Pandemisenteret er et tverrfaglig og sektorvergripende senter ved Universitetet i Bergen som arbeider med innovativ forskning, undervisning og formidling for å forbedre nasjonal og global folkehelseberedskap. 

Med utgangspunktet i erfaringene fra koronapandemien skal Pandemisenteret være en katalysator for videre læring for å være forberedt for nye helsekriser. Slike kriser vil være komplekse og overlappende, og må møtes på en koordinert, kunnskapsbasert, målrettet og bærekraftig måte. Vårt arbeid vil være langsiktig og samfunnsrelevant. 

Pandemisenteret er spesielt opptatt av følgende temaer:

  • Kulturelle og samfunnsmessige forhold relatert til folkehelseberedskap
  • Utvikling av bærekraftige, langsiktige og motstandsdyktige måter å føre dialog på som vil redusere misinformasjon og forbedre folkehelsebredskap
  • Multikriser og syndemier 

I tillegg er Pandemisenteret opptatt av å bygge interne infrastrukturer som legger til rette for at forskningsinstitusjoner kan respondere hensiktsmessig på helsekriser, inkludert akutt oppsummering av kunnskapsområder, akutt rådgiving ved kriser og administrativ beredskap på tvers av disipliner.

Det er særlig viktig for oss å jobbe med utdanning, å fremheve interdisiplinaritet og å samarbeide med ikke-akademiske miljøer om samfunnsrelevante temaer. 

Illustrasjon av Pandemisenterets visjon til nettsiden
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Kontakt oss

Pandemisenteret held til i Alrek helseklynge, Årstadveien 17.

Leiar for senteret er professor Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Epostpandemisenter@uib.no