Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Sammen om pandemiutfordringer

På Pandemisenterets første seminar møttes fagpersoner fra alle UiB-fakultet for å bli bedre kjent, få innsikt og å få inspirasjon til nye spørsmål om pandemien.

Bilde av paneldeltagere
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

Seminaret ble avviklet på Scandic Hotel Norge den 9. desember og samlet representanter fra hele UiB til smittevernvennlige rundebords-samtaler. Et av spørsmålene som deltagerne ble utfordret til å svare på var: «Hvor er usikkerheten angående koronapandemien i ditt felt»?

Seminaret ble etterfulgt av en paneldebatt, hvor to av deltagerne var helsebyråd Beate Husa og Sølve Garlimo, som selv stod i bresjen blant de som demonstrerte mot koronatiltakene på Torgallmenningen 21. november.  

– Inspirerende

En av deltagerne på seminaret var professor Siri Gloppen ved Institutt for sammenliknende politikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og leder for LawTransform (CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation). LawTransforms-prosjektene ser blant annet på hvordan koronatiltakene påvirker sårbare grupper i ulike samfunn:

– Det er både morsomt å inspirerende å møtes sånn, forteller hun, og deler at hun allerede er vant til å jobbe svært tverrfaglig i sitt forskningsarbeid. Hun håper og tror at Pandemisenteret kan styrke det tverrfaglige samarbeidet.

– Pandemisenteret kan gjøre oss bedre rustet til å forske på de komplekse langsiktige konsekvensene en slik pandemi kan ha, blant annet for sosial ulikhet, ved å se på samspillet mellom helse, politikk og økonomi. Dermed kan vi bidra til å skape mer robuste institusjoner sier professoren.

– Pandemien er et forstørrelsesglass

Hans Marius Hansteen ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Det humanistiske fakultet, deltok også på seminaret. Han synes han det er spennende å høre hva andre jobber med:

– Det er én ting å ane noe om hva andre jobber med, og hvilke perspektiver de har på ulike problemstillinger, og noe helt annet å høre om det direkte, bekrefter han.

Fra et filosofisk ståsted synes det er interessant å observere hvordan pandemien har synliggjort viktige begreper i samfunnet vårt:

– Michel Foucault introduserte begrepet «biopolitikk», hvordan befolkningens liv og helse har blitt et politisk anliggende. Under pandemien har vi sett hvordan biopolitikken utspiller seg i praksis. En krise som dette er som et «forstørrelsesglass» på samfunnet vårt. Blant annet tydeliggjør det at dette kunnskapsgrunnlaget, som vi vanligvis ikke stiller spørsmålstegn ved, er ganske usikkert, forteller han.

– Bare ved begynnelsen

En som stiller spørsmålstegn ved presentasjonen av kunnskapsgrunnlaget er Sølve Garlimo, som deltar i protestgruppen mot koronarestriksjonene. I paneldebatten som fulgte etter gruppediskusjonene, fikk han rette sine innsigelser direkte mot helsebyråd Beate Husa, og Husa fikk svare.

Andre deltagere i paneldebatten var Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori og Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet. Debatten ble strømmet og den kan sees her: https://vimeo.com/482589692/7b909e373e (Obs: Det mangler lyd fra publikum under spørsmålsdel).

Etter debatten ble det anledning for forskerne å bli bedre kjent med hvilke muligheter pandemien åpner for å søke om forskningsmidler.

Forskningsrådgiverne Ramune Midttveit ved Det medisinske fakultet og Nils Gunnar Songstad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet presenterte «tverrfaglighet og brukermedvirkning: nøklene til innovasjon og til pengekilder for covid-19»

Leder for Pandemisenteret, professor Esperanza Diaz ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, håper seminaret kan gi inspirasjon:

– Jeg håper også at seminaret kan gi bedre forståelse av hvilke muligheter denne pandemien åpner for, og synliggjør mulige nye konkrete samarbeidsprosjekter. Vi er bare ved begynnelsen, sier Diaz.

Samtale rundt bordet
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Over: Seminardeltagere deler kunnskap om pandemiutfordringer.