Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Tildeling

Tildelt midler til forskning på covid-19-tiltak

Tore Sætersdal ved Globale samfunnsutfordringer, UiB er tildelt midler for å utrede et prosjekt om covid-19-tiltak i Norge og i afrikanske land.

Tom gate, mann går over gaten.
Tom gate under lock down i Cape Town i april 2020.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Midlene kommer fra Worldwide Universities Network, og søknaden kom i stand etter at et University of Western Cape tok kontakt med Sætersdal og Tor Halvorsen fra Institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap (Det samfunnsvitenskapelige fakultet). I Sør-Afrika har myndighetene nemlig gått ut og etterspurt forskning på covid-19-tiltak.

– Vi skal se på hvilke tiltak som har blitt gjort, hva som ikke har blitt gjort og hvordan tiltakene har fungert. De ønsker også å se på begrunnelsene for tiltakene, og hvordan tiltakene har rammet, forteller Sætresdal.

Søknaden de har fått tilslag på heter «Rising Inequalities (RISIN) - Taking stock and learning from the Covid 19 Pandemic», og som tittelen antyder er «ulikhet» et tema:

– En antagelse er at covid-19 øker graden av ulikhet også i disse landene, forteller Sætresdal.

Et konsortium av forskere

I prosjektet samarbeider UiB med University of Ghana og med Makerere University i Uganda om å sammenligne covid-19-tiltak i de ulike landene.

– Ønsket er å sette sammen et konsortium av forskere både fra UiB, hvor både Det psykologiske fakultet, Senter for internasjonal helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Det samfunnsvitenskapelige fakultet er representert, sammen med forskere fra Sør Afrika, Ghana og Uganda, sier Sætersdal.

Skal berede grunnen for større prosjektsøknad

Midlene på 10 000 pund skal etter planen finansiere en såkalt «desk top»-studie, og deretter en felles workshop i Cape Town i slutten av 2021, hvis det er praktisk gjennomførbart. Hvis ikke gjennomføres denne digitalt.

Hvis alt går som planlagt, resulterer arbeidet i en større prosjektsøknad.

Oversikt over alle som har fått WUN-støtte i år, finner du her: https://wun.ac.uk/article/wun-research-development-fund-2020-awards-announcement