Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Pandemi

Ny studie skal gi svar om unge som sliter under pandemien

Koronapandemien har ført til økt pågang av unge med alvorlige psykiske lidelser hos flere av de barne- og ungdomspsykiatriske klinikkene i Bergen. Nå vil forskere på UiB finne ut mer om hvordan pandemien påvirker unge med angst og depresjon.

En ung gutt sitter med hettegenser på en trapp. Han ser betenkt og bekymret ut
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Strenge smitteverntiltak som stenging av skoler og fritidstilbud, digital undervisning, karantene og sosial distansering har preget det siste året. Tiltakene har gjort det svært krevende for mange unge som sliter psykisk.

Nylig skrev VG om hvordan Haukeland universitetssjukehus har iverksatt en kriseplan for å håndtere den store pågangen fra barn og unge.

Tidlig i høst begynte en forskningsgruppe på UiB å se nærmere på hvilke belastninger en pandemi påfører unge som er sårbare for angst og depresjon.

Målet er å finne ut mer om belastninger de unge opplever under pandemien, sammenhengen mellom disse, hvilke mestringsstrategier de unge tar i bruk og konsekvensene for de unges psykiske helse før og etter pandemien.

– Da vi begynte å jobbe med dette, så vi at det fantes veldig lite litteratur om pandemi og sårbare unge. Tanken er å gå rett på og få svar fra dem som søker om hjelp innen psykisk helsevern for unge, sier Bente Storm Mowatt Haugland, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved UiB. 

Haugland er prosjektleder for studien sammen med Gro Janne Wergeland, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 1, UiB.

Tverrfaglig samarbeid

Forskergruppen består av forskere fra Helse Bergen, UiB og Sørlandet Sykehus, med flerfaglig kompetanse innen psykologi og medisin.

Prosjektet er et samarbeid mellom syv poliklinikker innen psykisk helsevern for barn- og unge i Bergen, universitetspoliklinikken på psykologisk fakultet ved UiB og ungdomsklinikken ved Abup på Sørlandet sykehus. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 18 år.  

– Når klinikkene får en henvisning om noe som gjelder angst eller depresjon, sender vi ut en SMS med et spørreskjema. Dette sendes separat til ungdom og foreldre, forteller Haugland.

20 prosent økning til klinikkene

Bare i november og desember var det en økning på 20 prosent i henvisningene fra barn og unge til de syv ulike poliklinikkene i Helse Bergen, sammenlignet med i fjor. Det blir antatt at økningen henger sammen med koronapandemien. 

– Vi ser også en økning i gruppen med alvorlige, psykiske lidelser. Når rutinene i hverdagen endres ved at man er mindre til stede på skolen og i fritidsaktivitetene ikke er oppe og går, blir mange i større grad overlatt til seg selv.  Ungdommer som allerede før pandemien hadde en sårbarhet knytet til psykiske vansker, kan ha fått det vanskeligere. Omgivelsene klarer ikke å følge med på samme måte, og ting får utvikle seg, sier Gro Janne Wergeland.

Et viktig mål med forskningen, er å gjøre helsepersonell og helsemyndighetene bedre rustet til å forstå og ivareta sårbar ungdom under en pandemi.  

– Dersom vi finner ut at dette virkelig er en alvorlig situasjon for sårbar ungdom, er dette viktig for helsevesenet å vite. Om noe slikt dukker opp igjen om noen år, må man være tidligere ute med målrettede hjelpetiltak, understreker Haugland.

Innhentingen av data startet opp i høst og vil fortsette gjennom våren.  

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet:
 
«Psykososial fungering og mestrings-strategier knyttet til Korona-pandemien blant ungdom (13-18 år) med angst og depresjon»