Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Forskning

– Ingen fare for å gå tom for oksygen i Norge

Mange andre land sliter med tilgangen på oksygenbehandling som følge av covid-pandemien. Vi kan raskt øke produksjonen her, sier norsk produsent.

Eldre kvinne ligger på sykeseng med oksygenmaske på
Mange land har nå utfordringer med å skaffe nok oksygen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

De mest alvorlig syke koronapasientene trenger oksygenbehandling for å overleve. Da får pasientene ekstra oksygen i luften de puster inn. Dette øker gasstrykket av oksygen i lungesekkene og deretter i blodet som pumpes fra hjertet og ut i kroppen. 

Oksygenmangel i Brasil

Mange land har nå utfordringer med å skaffe nok oksygen. Videoer fra blant annet byen Manaus i Amazonas i Brasil viste fortvilte pårørende som stilte seg i kø utenfor oksygenfabrikken med tomme oksygenflasker. Det kjempet for å få fylt på med oksygen til sine syke før det var for sent. Flere rakk ikke frem i tide. 

– Det er ingen fare for å gå tom for oksygen i Norge. Vi har mulighet til å raskt øke produksjonen, sier Henning Hansen, salg-og markedsansvarlig i Medisinsk divisjon i Linde Gas AS. 

Fraktes med tankbiler, lastebiler og tog

Det er Linde Gas som leverer oksygen til de fleste norske helseforetakene. Mesteparten av oksygenet blir produsert ved fabrikken deres på Furuset i Oslo. Oksygenet blir fraktet med tankbiler, lastebiler og tog rundt i Norge. 60 prosent av det som sendes ut fra produksjonslokalene i Oslo fraktes med tog. 

Totalt ca 4.200.000 kilo flytende oksygen fra store tanker og ca 200.000 – 220.000 oksygenflasker blir bestilt av helsevesenet og brukt av nordmenn i løpet av ett år. Oksygenet fra de store tankene blir gitt på sykehus, mens flaskene blir brukt både på sykehus, hjemme eller i primærhelsetjenesten. 

Slik får pasienter oksygen

I Norge er det tre ulike måter pasienter får tilgang til oksygen på, forklarer dekan og lungelege Per Bakke, ved Det medisinske fakultet.

– Pasientene kan få oksygen på sykehuset eller hjemme. På sykehusene har vi tilgang til oksygen på det enkelte pasientrom. Vi tar det rett ut fra en ledning i veggen. Pasientene kan også få oksygen hjemme. Da får de det enten i egne oksygenflasker eller de har et apparat som konsentrerer oksygen fra romluften, forklarer Bakke. 

På lungeavdelingen er det oftest pasienter med kols som får oksygenbehandling. Fem til ti prosent av kolspasientene har en respirasjonssvikt som fører til for lavt surstoff i blodet. Disse trenger å få tilført ekstra oksygen. 

– I den vanlige luften vi puster inn er det 21 prosent oksygen. Oksygenet vi tilfører består av mellom 90 og 100 prosent oksygen, forklarer Sverre Lehmann, leder for lungeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2 ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. 

I tillegg til kolspasienter er det særlig pasienter med lungefibrose og andre typer pustesvikt som får oksygenbehandling. En ny gruppe som får oksygenbehandlingen er nå pasienter som er innlagt på grunn av korona. 

De pasientene som også trenger oksygenbehandling hjemme, får dette tilrettelagt av det enkelte helseforetak. I Helse Bergen er det Seksjon for behandlingshjelpemidler som hjelper den enkelte med dette. 

Jevnlig påfyll

– Flere ganger i uken får vi påfyll av oksygenflasker. Oksygenet kommer med toget fra Oslo. Derfra kjøres det til vårt lager. Vi har faste ruter for utkjøring av oksygenflasker til oksygenbrukere her i Bergen og omegn. Vi lærer også pasientene riktig bruk av utstyret. Noen har oksygenflasker som fylles på med jevne mellomrom, mens andre har oksygenkonsentratorer som de bruker, sier Gunn Krogenes Larsen, leder for Seksjon for behandlingshjelpemidler i Helse Bergen. 

Irene Morild er én av tre lungesykepleiere ved seksjonen som driver opplæring av pasienter. 

– Må være røykfri

– Et krav for å få oksygenbehandling hjemme er at man er røykfri. Kombinasjonen oksygen og røyk kan være farlig. Det er derfor rekvirerende lege som har ansvaret for å vurdere om det er forsvarlig å la pasienten få oksygenbehandling hjemme, sier Morild. 

Det er viktig at pasientene bruker utstyret riktig, derfor har vi fokus på god opplæring. Ett absolutt krav for for å få oksygenbehandling hjemme er at man er røykfri. Kombinasjonen oksygen og røyk kan være livsfarlig, forklarer hun. 

Foreløpig har de merket lite til økning i oksygenbehovet som følge av koronapandemien. 

– Vi har hatt få tilfeller av oksygenbehov hjemme hos pasient knyttet til korona. Vi har kapasitet til å hjelpe flere om flere skulle få behov for oksygenbehandling hjemme som følge av korona, sier Larsen. 

Er i beredskap

Siden koronapandemien kom, har Linde Gas hatt tett dialog med Sykehusinnkjøp. Produsenten har satt i gang ulike tiltak for å kunne være forberedt på økt behov for oksygen. De har tidvis blant annet økt opp fra ett til to skift for å kunne fylle på oksygenflasker oftere, og startet daglig levering av oksygen til sykehusene i nærheten. 

– En vesentlig del av forbruket på sykehus er flytende oksygen som leveres med tankbil til sykehusene. Normalt etterfylles disse tankene i henhold til en beskrevet sikkerhetsmargin. Gjennomsnittlig, avhengig av sykehusets størrelse, etterfylles disse tankene en gang per 14.dag. Ved akutte behov kan dette økes betraktelig. Leveranser hver dag er mulig. Produksjon av oksygen på flasker kan med enkle grep økes med femti prosent og med mer inngripende tiltak kan vi øke det ytterligere, sier Hansen. 

– Har dere merket økning i oksygenbehovet på grunn av koronapandemien? 

–  Vi hadde en stor etterspørsel i begynnelsen, men totalt sett har det i 2020 vært en nedgang i det totale volumet på ca 14 prosent. Dette var nok noe uventet, men etter det vi har forstått er dette en direkte følge av at sykehusene har satt mange operasjoner etc. på vent for å ha en høy beredskap.