Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Pandemi

Tilbyr pandemikurs for innvandrere med helsebakgrunn

Pandemisenteret ved UiB, Bergen kommune og Caritas går sammen om et digitalt opplæringstilbud om Covid-19 rettet mot de ulike innvandrermiljøene i Bergen. Målet er å redusere smittespredning og fremme vaksinering.

koronavaksine
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det nye kurstilbudet, som består av i alt fire moduler, skal bidra til å spre koronarelatert informasjon videre på ulike språk. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Pandemisentret ved UiB, Bergen kommune og hjelpeorganisasjonen Caritas.

Samarbeidet går blant annet ut på å gi opplæring til helseambassadører som skal dele ut informasjon om korona, smittevern og vaksinering til ulike innvandrermiljøer i Bergen.

Tilbudet er åpent for alle som er interesserte i å lære mer om koronapandemien, men retter seg særlig mot personer med minoritetsbakgrunn som har en helsefaglig utdanning fra Norge eller hjemlandet. 

Prosjektet er støttet med 350.000 kroner fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). 

– Vi går ut bredt mot alle i Bergen som driver med informasjon og formidling til innvandrere, og som selv tenker at de trenger mer helsekunnskap. Samtidig prøver vi å rekruttere innvandrere med en form for helseprofesjon, som ønsker å lære mer om dette, sier leder ved Pandemisenteret, Esperanza Diaz. 

Blir helseambassadører 

Kursopplegget består av i alt fire moduler, der det er mulig å delta på ett eller flere. Ved å delta på alle fire modulene og gjennomføre en skriftlig eksamen, vil deltakerne få et kursbevis. Det er også mulig å få tittelen helseambassadør dersom man arrangerer et informasjonsmøte på eget språk, som er godkjent av Pandemisenteret og kommunen. 

Det er pandemi-ekspertene Rebecca Cox, Kristin Greve Isdahl-Mohn og Esperanza Diaz som vil stå for selve opplæringen. I tillegg deltar to ansatte fra Bergen kommune og én ansatt fra NAV. 

Kursene vil holdes på norsk, men helseinformanter som snakker ulike språk vil bidra med enkle avklaringer dersom dette blir nødvendig. Språkgruppene inkluderer blant annet amharisk, polsk, arabisk, tigrinja, filipinsk og somalisk.  

Skreddersyr informasjonen 

Diaz forteller at et viktig mål med kursingen er å gi innvandrere svar på spørsmål som ikke kommer fram gjennom den ordinære informasjonen fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. En del av denne informasjonen er mindre relevant for innvandrergruppene. 

– For eksempel; hva lurer folk fra Eritrea på om vaksinen? Eller hva skjer om vaksinekampanjen treffer midt i ramadan? Vi har prøvd å lage modulene veldig spesifikke og målrettet mot spørsmålene de har. Det er behov for å nå bedre ut med relevant informasjon, men på deres premisser, sier Diaz. 

Møtene vil foregå digitalt én gang i uken, med oppstartdato 6. april.

Klikk her for mer informasjon om kursene og påmelding.