Hjem
Pandemisenteret

Følg disse ti budene for digital læring, oppfordrer ekspert

Mange forelesere gjør det samme på nett som de ville gjort i klasserommet. Da blir det ikke optimal læring, sier ekspert på digital læring.

jente sitter foran pcen på rommet sitt
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Siden mars 2020 har det vært en veldig bratt læringskurve for mange lærere. Mange gjør mye bra, men det er rom for forbedring. Vi må bli enda bedre på å utnytte potensialet som ligger i digital læring, sier Robert Gray ved Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen. 

Han er førsteamanuensis i Program for universitetspedagogikk og ledet utviklingsprosjektet "Teaching and learning in a digital age" og med i forskergruppen TeLEd (Teaching and Learning in Higher Education)

Forskerne jobber blant annet med et prosjekt i Uganda hvor de bruker digital teknologi til å forbedre læreropplæring. 

For fem år siden ble Gray hentet til Bergen for å nettopp øke de ansatte sin kompetanse på digital undervisning. 

Bratt læringskurve

– I USA har det vært vanlig med digital undervisning siden slutten av 90-tallet. Der har etterspørsel og økonomi tvunget det frem. I Norge har det ikke vært nødvendig med digital opplæring. Derfor må vi ta sjusmilssteg nå, sier Gray.  

  I løpet av det siste året har store deler av undervisningen ved videregående skoler, høyskoler og universitet blitt flyttet fra klasserommet til nett. Det har medført en bratt læringskurve for lærere. 

 – Tenk nytt

– Mange gjør akkurat det samme som de ville gjort i klasserommet. De bare holder en forelesning. Det fungerer ikke på nett, sier Gray og oppfordrer lærere om å tenke nytt. 

Se Gray sine ti bud for god digital læring nederst i saken. 

– Forskning gjennom femti år har vist oss at vi sitter igjen med svært lite etter en forelesning. Studentene må være mer involvert. Da lærer de mer, sier Gray. 

Han jobber nå med å undervise forelesere ved Universitet i Bergen - om hvordan de kan skape best mulig digital undervisning. 

– Det er ikke slik at vi aldri bør forelese, men vi skal gjøre undervisningen variert. Det går ikke an å flytte kunnskap fra hodet til professoren og over til hodet til studenten. For at studenten skal lære, må studenten være aktiv. 

For mange forelesere kan det virke som en god løsning å laste opp ferdige videoer. 

– Hvis du laster opp en 45 minutters video til studentene, vil de kanskje se de første seks minuttene. Videoer på opptil ti minutter er ok, men ikke 45 minutter, sier Gray. 

I etterkant av en video kan man for eksempel ha gruppearbeid, diskusjon eller en quiz. 

– I tillegg til å strukturere undervisningen på en god måte, er det viktig å vise omsorg for studentene. Studentene må føle seg godt ivaretatt og ikke ensomme. Hvis de er godt ivaretatt, lærer de mer, sier Gray. 

Ti bud for digital opplæring

1: Når du planlegger eller redesigner kurset ditt for online- eller en kombinasjon av online og fysisk undervisning, husk å begynne med det du virkelig vil at studentene dine skal lære på kurset - hva skal være læringsresultatet. 

Det er alltid viktig å tilpasse dine vurderinger og kursundervisning og læringsaktiviteter med kursets tiltenkte læringsutbytte. Dette kan hjelpe deg med å identifisere det som er viktigst og fokusere først og fremst på det.

2. Finn ut hvilke deler av kursmaterialet som absolutt trenger å komme ut av munnen din og hvilke deler studentene kan få fra andre steder.

Når vi foreleser i det tradisjonelle klasserommet, har studentene en tendens til å ta det som blir sagt der som den offisielle læreplanen, men 2 x 45-minutters forelesningsvideoer fungerer ikke online. Hva er de tingene studentene kun kan lære gjennom at foreleseren sier det? Og hva kan "leveres" til studentene på andre måter? Med andre ord, i en 90-minutters forelesning, hvor mange av disse minuttene sier du ting de heller kunne lese eller se et annet sted (for eksempel fra å faktisk lese teksten eller se en video på YouTube)?

3:  Gjør online forelesningsvideoer korte

Forskningen sier at studentene vanligvis ser på en forelesningsvideo i omtrent seks minutter. Videoene og studentene dine kan være bedre enn studiene, men det er best å ikke skyve det utover 10 minutter. Selvfølgelig kan du ha mer enn en 6-10-minutters forelesning for å dekke dagens materiale, men reduser eller rensk opp i online-forelesningene dine så mye som mulig. 

4. Sett alt inn i en kontekst 

Når du gir studentene en online video eller leseoppgave eller noe annet, er det best å skrive noen setninger som introduserer materialet, forklare hvordan det passer inn i kurssammenheng og beskrive hva de skal få ut av det. 

5. Bruk quizzer, diskusjoner og oppgaver for å få studentene til å engasjere seg og bruke kursinnholdet etter at de har sett på en video eller lest et kapittel / artikkel / etc.

Det er mye forskning som viser hvor effektive spørrekonkurranser er for å hjelpe studenter med å beholde informasjon (det vil si flytte den fra korttids- til langtidshukommelse) og hvordan studenter egentlig ikke lærer mye av å se på en video med mindre du gir dem noe å gjøre etter å ha sett det. Dette er ganske enkelt fordi det å hente og bruke ny informasjon gjør det mye mer sannsynlig at vi husker den informasjonen. 

6. Gjør live undervisningsøkter så interaktive som mulig (for eksempel ved bruk av Zoom) 

Hvis du snakker hele tiden, er det ingen grunn til å gjøre det direkte (dvs. du kan like godt ta opp deg selv og la elevene se det når de vil). Verdien av direkteøkter er slik at studentene kan delta aktivt i klassen ved å stille spørsmål og diskutere materialet. Prøv å få disse øktene til å handle mer om hva de kan gjøre enn hva du skal gjøre. 

7. Hvis videoen din er en lysbildefremvisning (f.eks. Kaltura Capture), må du holde lysbildene i bevegelse

Video er et unikt medium ved at det handler om øynene. Når du lytter til en podcast eller til og med en sang på radioen, kan øynene dine se på hva som helst, og du kan fortsatt fokusere på det du hører. Men når du ser på en video, hvis øynene dine begynner å se på noe annet, har en tendens til å slutte å lytte til videoen. Hvis videoen er et statisk bilde av et PowerPoint-lysbilde som ikke endrer seg på flere minutter, er det egentlig ingen grunn til at øynene dine fortsetter å se på det. Og hvis øynene vandrer, vil tankene dine snart følge etter. Prøv derfor å sørge for at noe på lysbildene dine endres hvert 10-15. Sekund. Det kan for eksempel gjøres ved at kulepunkter vises hver for seg og at hvert kulepunkt har et eget lysbilde. 

8. Organiser det digitale materialet ditt i moduler

Moduler er et av de beste verktøyene hos læringsplattformer som Canvas, fordi det lar deg organisere de forskjellige aspektene av kurset ditt etter tid eller emne i stedet for etter verktøy. For eksempel hvis du planlegger å bruke en diskusjon, quiz og oppgave i samme uke der du skal dekke et bestemt emne, og du vil også ha to lysbildepresenterasjoner, tre innholdssider, fire PDF-artikler, en YouTube-video og to videoforelesninger, kan du bruke moduler til å organisere og presentere de for studentene dine sammen på en sammenhengende måte. Det gjør det enkelt for dem å navigere seg rundt. 

9. Gi elevene klare instruksjoner om hvordan de navigerer på læringsplattformen og utfører oppgavene de skal utføre

Hver instruktør designer sitt kurs på læringsplattformen som Canvas på ulike måter. Dette er nesten alltid på en måte som er intuitiv og åpenbar for instruktøren, men ikke så intuitiv og åpenbar for studentene (fordi de har vært på andre instruktørers kurssteder som er ekstremt forskjellige, men like intuitive og åpenbare for dem som lagde dem ). Med andre ord, ikke bare overlate til studentene å finne ut hvordan de kan komme seg rundt i løpet eller å vite hva de skal gjøre. Gi klare instruksjoner på kursets startside om hvordan du kommer i gang og gi instruksjoner underveis.

10. Gjør læringsopplevelsen på nettet så menneskelig som mulig

Noe av det beste ved det tradisjonelle klasserommet er at studentene kommer sammen i samme rom og blir kjent med hverandre og, enda viktigere, begynner å føle seg knyttet til instruktøren og andre studenter. Et nettbasert klasserom kan derimot være et veldig fremmedgjørende sted der studentene føler seg isolerte og frakoblet. Jo mer du kan gjøre for å hjelpe dem å bli kjent med og føle deg knyttet til deg som person, som noen som bryr seg om dem og deres læring, desto mer sannsynlig er det at de fortsetter å være og være vellykket i løpet.