Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Første fellesartikkel fra Pandemisenteret publisert

Den første fellesartikkelen fra Pandemisenteret som enhet har nå blitt publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

verden pandemi
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

Artikkelen er en felles produksjon fra Pandemisenteret i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo og Senter for Forskning på Pandemier & Samfunn ved OsloMet (PANSOC). 

Seks fakulteter ved UiB har bidratt til artikkelen, som tar opp en rekke samfunnsrelevante spørsmål om bl.a innvandrerhelse og covid-19.  Artikkelen peker også på langsiktig tenking og kommer med forslag om innovative måter å forske på.  

«COVID-19 is a complex, “wicked problem” that has to be confronted by an interdisciplinary collaborative approach. While the evidence points to what has gone wrong we need to understand why. In that quest for answers our theories need to be tried and tested. In order to take this forward the University of Bergen (UiB) recently established the Pandemic Center. This interdisciplinary center represents an cross Faculty effort at the UiB to jointly develop largescale,interdisciplinary and user-inclusive approaches to disentangle the complex causes of increased COVID-19 burden and the ultimate aim of improved public health. The core idea is that the pandemic will highlight and profoundly sharpen the disparities in public health – but also can reveal the underlying drivers.»  

Klikk på lenken under for å hele artikkelen i Scandinavian Journal of Public Health. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948211019795