Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemisenteret deler ut to stipendiatstillinger

Prosjekter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet får to stipendiatstillinger.

Strategisk arbeidsgruppe ved Pandemisenteret
Strategisk arbeidsgruppe ved Pandemisenteret
Foto/ill.:
Andrea Magugliani

Hovedinnhold

Til søknadsfristen 31. mars 2021 kom det inn 7 søknader fordelt på to fakulteter, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (2) og Det medisinske fakultet (5).  Dekanatene ved fakultetene har organisert evaluering av søknadene. Kriteriene for evalueringen er:

  • I hvilken grad er prosjektet relevant, innovativt og nytenkende innen tematikken ”pandemier”?
  • Kvalitet på forskningsmiljøet?
  • Tilknytning til Pandemisenteret?

Dekanatene ved MED og MATNAT har besluttet at følgende to prosjekter tildeles stipendiatstillinger:

Guttorm Allendal, Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Prosjekt: MATHCOM

Esperanza Diaz, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet

Prosjekt: Nobody is safe before everybody is safe. Understanding adherence to and consequences of following recommendations to mitigate COVID-10 pandemic among migrants.