Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

– Du kan få en reaksjon når samfunnet åpner opp igjen

– Mange har vært under høy stressbelastning og kan få en reaksjon når smittevernrestriksjonene letter, sier krisepsykolog Atle Dyregrov.

ung mann stirrer ut av vindu
Mange kan oppleve å bli trette og slitne etter at restriksjonene blir opphevet, som følge av å ha levd under stress en lengre tid.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Gjennom snart 14 måneder har vi levd under en pandemi og blitt nødt til å tilpasse oss de til enhver til gjeldende smittevernrestriksjonene. Frykt for arbeidsplasser, at våre nære og kjære skal bli smittet eller at vi selv skal bli smittet, har også vært en del av bildet. 

– Mange har vært utsatt for mye stress over tid. Når man da slapper av og slipper frykten, kan man får en reaksjon, sier Atle Dyregrov, psykolog ved Senter for krisesykologi og ved Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen. 

Han forklarer at vi da kan oppleve å bli slitne og trette. 

– Når vi mobiliserer, greier vi ofte å stå på veldig lenge. Når vi kan slappe mer av, kan en slik reaksjon komme. Det er ikke en farlig reaksjon, men det kan være greit å være forberedt på at den kan komme, sier Dyregrov. 

I løpet av det siste drøye året har vi hele tiden vært i ekstra beredskap. Det koster noe, forklarer Dyregrov. 

– Jeg har for eksempel unngått å ta bybanen, vært forsiktig med å ta på rekkverk og slike ting. Vi har hele tiden vært på vakt og det koster oss energi. 

Han tror noen av vanene vi har tillagt oss under pandemien, vil fortsette i etterkant. I alle fall en stund. Han sammenligner med hva man har sett i etterkant av flyulykker. 

– Etter ulykker ser man at flytrafikken går noe ned, men så tar det seg opp igjen. Vi kommer raskt tilbake til illusjonen om av vi er usårbare. Fordi vi har levd under pandemien over en såpass lang periode, vil det sitte mer i enn en enkelthendelse. Erfaringene våre i pandemien vil gjøre at vi ikke føler oss usårbare som tidligere, men at vi vil være mer på vakt, sier Dyregrov.