Hjem
Pandemisenteret
Pandemisenteret Nasjonal studentkonferanse

Neste pandemi kommer – hva gjør vi da?

Pandemisenteret inviterer til tidenes første nasjonale studentkonferanse onsdag 27. oktober. På programmet står blant annet markering av ett år med Pandemisenter, utspørring mellom skoleelever og forskere og presentasjon av studentoppgaver.

Studentkonferanse pandemi
STUDENTKONFERANSE: 27, oktober blir det nasjonal studentkonferanse i Bergen i regi av Pandemisenteret.
Foto/ill.:
Bergen offentlige bibliotek

Hovedinnhold

Året er 2030 og et nytt virus blir oppdaget et sted i Norge. Alarmen går, og nordmenn må igjen forberede seg på at verden kan stå foran en ny pandemi.

Forskerne mener et slikt scenario ikke er usannsynlig i fremtiden. Men hva har vi egentlig lært av Covid-19 pandemien? For å svare på dette spørsmålet, samler vi samler vi forskere, skoleelever og studenter til nasjonal studentkonferanse i Bergen onsdag 27. oktober.

Tema for studentkonferansen er «Neste pandemi kommer - hva gjør vi da»? Til konferansen kommer studenter og skoleelever (vgs, master og PhD) fra ulike deler av landet for å fortelle hva de har lært og forsket på. Pandemien har vist oss at det ikke finnes noen grenser for hvem som blir berørt av den. Pandemisenterets tverrfaglige profil vil derfor også bli reflektert under arrangementet.

På første del av programmet står markering av Pandemisenterets ettårsdag og en innledende samtale om hva pandemien har lært oss lokalt og globalt. Her deltar viserektor Gottfried Greve ved UiB og brukerrepresentant Katrine Nødtvedt fra Bergen kommune.

Deretter blir det en «utspørring» der studenter og skoleelever skal intervjue forskere, både om hva de forsker på, men også hvordan det er å jobbe som forsker. Se hele programmet for konferansen under.  

Ønsker du å delta? Meld deg på studentkonferansen gjennom skjemaet under innen søndag 24. oktober. (NB: Av smittevernhensyn kan maks 80 deltakere delta på konferansen fysisk). 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10984968

Klikk på lenkene under dersom du ønsker å følge konferansen digitalt (direktesendingen starter onsdag 27.10 klokken 10). 

Direktestrøm, del 1
Direktestrøm, del 2 

Program

10:00-10:40

Åpning – Pandemisenteret ett år.

Hva skal til for å lære av denne pandemien?

 • Gottfried Greve, Viserektor, Universitetet i Bergen
 • Sølve Sætre, Bergen kommune
 • Ida Carlsen, Brukerrepresentant Pandemisenteret

10:40-11:00

Om å lære og å forske: kan en pandemi inspirere og samle oss?

 • Prof. Esperanza Diaz, Leder Pandemisenteret

11:00-12:00

Studentpresentasjoner - vi setter i gang!

 • Hvorfor innreisekarantene?

Marte Tobiassen, Universitetet i Oslo

 • Etiske utfordringer i norske sykehjem under Covid-19 pandemien.

Marie C Fammestad, Master UiB

 • Lyrikk i korornatiden.

       Sofie Bjarkø. Rønningen Folkehøgskole, Oslo

12:00-12:30

Lunsj

12:30-13:15

Hvorfor forsker dere? Studentene spør ekspertene!

•    Bjørn Sætrevik, Det Psykologiske fakultet, UiB 
•    Cecilie Svane, Det Medisinske fakultet, UiB
•    Sven-Erik Mamelund, OsloMet  

13:15-13.45

Studentpresentasjoner

Migranter og informasjon under pandemien 

 • Folkefeber: Norsk -somaliere under pandemien

Ida Sofie Rettedal Skjæveland og Sine Grude – Universitetet i Oslo

 • Helse blant internasjonale migrantarbeidere under covid-19 pandemien: en scoping-revju

Pierina Bonavente – Universitetet i Bergen

 • The influence of an optimism bias on preventive health behaviour and restriction adherence during COVID-19

Lara Steinmetz – OsloMet
 

13.45-14.30

Studentpresentasjoner

Teknikk og prosesser under pandemien 

 • Arbeidsprosess og tekniske løsninger

Tor Erik Tellefsen – NTNU

 • Hvordan temporalt skjønn understøtter samordning mellom statlige myndigheter: En studie av Sveriges kamp mot antimikrobiell resistens

Martin Stangborli Time – UiA

 • Human organotypic airway and lung organoids for the study of SARS-CoV-2 infectivity and cytopathology

Camilla Ekanger – Universitetet i Bergen

14.15-14.40

Studentpresentasjoner

Pandemier før og nå 

 • Dødens skip; Hvorfor døde så mange på Kong Sverre?

Christina Stylegar Torjussen - USN/Oslomet

 • The 1918 influenza pandemic and suicide rates in Norway

Carla Hughes – OsloMet

14:40-15:10Kaffe m/Kahoot 

15:10-16:30

Spill i grupper: «Neste pandemi er her: hva anbefaler vi?»

16:30-17:00

Oppsummering, prisutdeling og avslutning.