Hjem
Pandemisenteret
UiB 75 år

Neste pandemi kommer – hva gjør vi da?

Pandemisenteret inviterer til tidenes første nasjonale studentkonferanse onsdag 27. oktober. På programmet står blant annet markering av ett år med Pandemisenter, utspørring mellom skoleelever og forskere og presentasjon av studentoppgaver.

Studentkonferanse pandemi
STUDENTKONFERANSE: 27, oktober blir det nasjonal studentkonferanse i Bergen i regi av Pandemisenteret.
Foto/ill.:
Bergen offentlige bibliotek

Hovedinnhold

Året er 2030 og et nytt virus blir oppdaget et sted i Norge. Alarmen går og nordmenn må igjen forberede seg på at verden kan stå foran en ny pandemi.

Forskerne mener et slikt scenario ikke er usannsynlig i fremtiden. Men hva har vi egentlig lært av Covid-19 pandemien? For å svare på dette spørsmålet, samler vi samler vi forskere, skoleelever og studenter til nasjonal studentkonferanse i Bergen onsdag 27. oktober.

Tema for studentkonferansen er «Neste pandemi kommer - hva gjør vi da»? Til konferansen kommer studenter og skoleelever (vgs, master og PhD) fra ulike deler av landet for å fortelle hva de har lært og forsket på. Pandemien har vist oss at det ikke finnes noen grenser for hvem som blir berørt av den. Pandemisenterets tverrfaglige profil vil derfor også bli reflektert under arrangementet.

På første del av programmet står markering av Pandemisenterets ettårsdag og en innledende samtale om hva pandemien har lært oss lokalt og globalt. Her deltar viserektor Gottfried Greve ved UiB og brukerrepresentant Katrine Nødtvedt fra Bergen kommune.

Deretter blir det en «utspørring» der studenter og skoleelever skal intervjue forskere, både om hva de forsker på, men også hvordan det er å jobbe som forsker. Se hele programmet for konferansen under.  

Ønsker du å delta? Meld deg på studentkonferansen gjennom skjemaet under innen søndag 17. oktober. (NB: Av smittevernhensyn kan maks 80 deltakere delta på konferansen fysisk). 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10984968
 

Program

10:00-10:40

Åpning – Pandemisenteret ett år.

Læring av pandemi globalt og lokalt i ettertiden: hva skal til?

10:40-11:00

Om å lære og å forske: kan en pandemi inspirere og samle oss?

11:00-12:00

Presentasjoner av pandemirelatert prosjekter fra studenter og skoleelever.

  • Hvorfor innreisekarantene?

Marte Tobiassen, Universitetet i Oslo

  • Etiske utfordringer i norske sykehjem under Covid-19 pandemien.

Marie C Fammestad, Master UiB

  • Lyrikk i korornatiden.

      Sofie Bjarkø. Rønningen Folkehøgskole, Oslo

12:00-12:30

Lunsj

12:30-13:15

Hvorfor forsker dere? Studentene spør ekspertene!

13:15-13:45 

•    Folkefeber: Norsk -somaliere under pandemien 

Ida Sofie Rettedal Skjæveland og Sine Grude – Universitetet i Oslo 

•    Helse blant internasjonale migrantarbeidere under covid-19 pandemien: en scoping-revju

Pierina Bonavente – Universitetet i Bergen

•    The influence of an optimism bias on preventive health behaviour and restriction adherence during COVID-19

Lara Steinmetz – OsloMet
 

13:45-14:15  

•    Arbeidsprosess og tekniske løsninger 

Øyvind Hesselberg og Tor Erik Tellefsen – NTNT

•    Hvordan temporalt skjønn understøtter samordning mellom statlige myndigheter: En studie av Sveriges kamp mot antimikrobiell resistens

Martin Stangborli Time – UiA

•    Human organotypic airway and lung organoids for the study of SARS-CoV-2 infectivity and cytopathology 

Camilla Ekanger – Universitetet i Bergen
 

14:15-14:40

•    Dødens skip; Hvorfor døde så ange på Kong Sverre? 

Christina Stylegar Torjussen - USN/Oslomet

•    The 1918 influenza pandemic and suicide rates in Norway

Carla Hughes – OsloMet

•    Konsenkvensene av lockdown for formell og uformell pleie for personer med demens (PAN.DEM studien)

Maarja Vislapuu – Universitetet i Bergen

14:40-15:10

Kaffe m/kahoot 

15:10-16:30 

Spill i grupper: «Neste pandemi er her: hva anbefaler vi?»

16:30-17:00

Oppsummering, prisutdeling og avslutning.