Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Publiserer norske virussekvenser i åpent register

For første gang blir rådata for SARS-CoV-2 gensekvenser fritt tilgjengelig gjennom den åpne genbanken ENA (European Nucleotide Archive). UiB har utarbeidet den tekniske løsningen i samarbeid med FHI.

koronaprøve
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I den pågående pandemien har det vist seg å være svært viktig at all tilgjengelig virusinformasjon deles så raskt og åpent som mulig, med helsepersonell og forskere verden over. 

Rådata for norske SARS-CoV-2 gensekvenser blir nå for første gang fritt tilgjengelig gjennom den åpne genbanken ENA (European Nucleotide Archive).

–  Vi er svært glade for at også norske virussekvenser nå gjøres åpent tilgjengelig, sier professor Nils Peder Willassen ved UiT, nestleder for Elixir Norge (den norske forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk og biologiske data). 

Ved deling av rådata er det mulig å foreta systematiske sammenligninger av alle tilgjengelige SARS-CoV-2-sekvenser internasjonalt - og det er viktig at norske sekvenser er en del av dette, sier Willassen videre.

Elixir Norge (ledet av professor Inge Jonassen ved Uib) og Folkehelseinstituttet (FHI) har samarbeidet om en teknisk løsning som laster opp de norske virussekvensene til genbanken sammen med informasjon om hvor prøvene kom fra. 

Løsningen bevarer all informasjon som er nødvendig for åpen gjenbruk av data, samtidig som at alle spor fra pasienten som har hatt det aktuelle viruset fjernes, slik at personvernet hele tiden er ivaretatt.

Les mer om saken her: 

https://elixir.no/news/68/63/Norwegian-SARS-CoV-2-sequences-now-openly-available-in-ENA?fbclid=IwAR2hPfQSCeFiXTLv-qTbIHlcIKpSGMGMYsfN0_C_94HFVRLTPpwjZtFOpLw