Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Forskning

Pierina er første PhD på Pandemisenteret

Pierina Benavente hadde aldri sett for seg at hun skulle ta en doktorgrad. Nå blir hun Pandemisenterets første PhD-kandidat som skal forske på helse blant internasjonale migranter under Covid 19-pandemien.

Pierina Benavente
GLEDER SEG: Pierina Benavente (39) er motivert og klar for å ta fatt på sin nye tilværelse som doktorgradsstipendiat ved Pandemisenteret
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Hovedinnhold

– Vi er nødt til å stille bedre forberedt neste gang, sier Pierina Benavente.

Tirsdag 5. oktober hadde hun sin første dag som fersk PhD-student ved Pandemisenteret. De neste fire årene skal hun forske på hvordan pandemien har påvirket helsen til internasjonale migranter og innvandrere. Et tema hun allerede har studert, og som hun nå vil gå mer i dybden på.

– Jeg ønsker å finne ut mer om årsakene til hvorfor denne gruppen var overrepresentert i smittestatistikken. Både individuelle faktorer, men også de struktruelle og sosio-økonomiske faktorene, sier Benavente.

Hun er utdannet biolog og har jobbet mange år i farmasøytindustrien. Elleve av dem tilbrakte hun i Peru, før hun jobbet to år som teamleder ved en klinisk forskningsinstitusjon i USA. I 2018 ble hun tatt opp på masterprogrammet i global helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. 

Føler seg som hjemme 

Benavente kommer opprinnelig fra Peru. Hun beskriver overgangen fra arbeidslivet og møtet med det akademiske miljøet på UiB som svært positivt.

– Det var et helt nytt liv for meg. Jeg føler meg veldig komfortabel i Bergen, og det er lett å komme i kontakt med alle professorene. Det ble som et lite hjem for meg. For noen år siden hadde jeg aldri trodd jeg kom til å ta en doktorgrad, sier Benavente.

Slik skulle det likevel bli, og doktorgradsstipendiaten føler seg svært motivert for prosjektet hun nå skal inn i på heltid.

– Ingen hadde vel trodd at vi skulle leve i en pandemi, men neste gang må vi være bedre forberedt. Derfor er det veldig bra å ha et interdisiplinært senter som dette der vi kan samle inn data, tenke gjennom ting fra forskjellige perspektiver, og forberede den neste pandemien, sier 39-åringen.

Skal intervjue migrantene 

Gjennom mastergraden ble hun også koblet på forskergruppen HEMIX, hvor hovedveilederen Esperanza Diaz hører til. Sammen med henne og en del andre forskningsgrupper fra flere universiteter, har Pierina utformet portalen Inncovid Norge. Dette er en samleside med informasjon om koronaviruset rettet mot innvandrermiljøene

Bonavente beskriver seg selv som en sosial person som trives når hun kan jobbe sammen med andre og bygge nettverk. Den ferske PhD-studenten ser også fram til å komme i gang med kvalitative intervjuer gjennom møter med innvandrermiljøene. Hun kommer også til å belyse spørsmål rundt hvordan denne gruppen opplevde vaksinasjonsprosessen. 

Da pandemien rammet Norge, så man nokså tidlig at de 15 prosent som er født utenfor landet var overrepresentert i smittestatistikken. Denne gruppen utgjorde også mer enn en tredjedel av sykehusinnleggelsene. 

– Det er viktig å komme ut og prate med dem. Jeg vil prøve å finne ut hva de selv tenker om hvorfor de ble hardere rammet, sier Benavente. 

Doktorgraden hennes vil også bestå av 25 % undervisning, der hun blant annet vil undervise i masteremnet Migration and health sammen med professor Diaz. 

Pierina blir også å treffe på den nasjonale studentkonferansen om den neste pandemien på Bergen offentlige bibliotek 27. oktober. 

Klikk her for å lese flere nyheter fra Pandemisenteret.