Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Undervisning

Pandemisenteret starter tverrfaglig PhD-kurs for å lære av koronapandemien

På nyåret tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs (3. - 14. januar) for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.

Brainstorming over paper
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

I januar starter Pandemisenteret et to ukers kurs rettet primært mot PhD-studenter fra alle fagdisipliner (Læring frå COVID-19 pandemien: ei tverrfagleg tilnærming). Kurset vil også tilbys som et elektivt emne for 4.års medisinstudenter, samt masterstudenter fra alle fagfelt ved UiB.

Kurset vil være innom både medisinske problemstillinger knyttet til vaksiner, erfaringer fra pandemier i et historisk perspektiv samt sosiale, juridiske og etiske dilemmaer.

Leder ved Pandemisenteret, Esperanza Diaz, sier kurstilbudet er opprettet for å styrke den tverrfaglige undervisningen ved unversitetet. 

– Dette er nødvendig fordi pandemien har vist oss at for å bekjempe en krise, er det avgjørende å samles på tvers av fag, sier Diaz. 

Kurset kommer til å bestå av tverrfaglig undervisning fra ulike fagpersoner ved UiB, i tillegg til kritisk vurdering av tekster og praktisk arbeid i grupper. Det stilles ikke krav til at man har jobbet med pandemirelaterte prosjeker tidligere. 

Det vil lagt særlig vekt på hvilke erfaringer man kan trekke fra covid-19 med tanke på nye pandemier i fremtiden. I slutten av oktober arrangerte Pandemisenteret en nasjonal studentkonferanse der dette var tema. 

Se fullstendig program for PhD-kurset i tabellen under og her

PhD Course Pandemisenteret

Produsent:
Andrea Magugliani
DateTopicLecturerLocation
03.01.2022A global, holistic, sustainable approach to the pandemicEsperanza Diaz ALREK Midgard
04.01.2022Knowledge, interdisciplinarity and complexityRoger StrandALREK Midgard
05.01.2022Influenza and COVID-19 : Virus, vaccines, and disease

Rebecca Cox 

ALREK Munin
05.01.2022Mathematical modelling, opportunities and limitations

Guttorm Alendal 

Christophe Fraser (Oxford)

ALREK Munin
06.01.2022Constitutional consequences of the pandemic

Eirik Hølmøyvik 

ALREK Midgard
06.01.2022Corona politics: decision-making, civil society and the media 

Siri Gloppen 

ALREK Midgard
07.01.2022Prepare evaluation

Work in groups

ALREK Midgard
10.01.2022Occupational medicine, medical history and leadership 

Ole Jacob Møllerløkken 

Magnus Vollset

ALREK Hugin
11.01.2022Prepare evaluation

Work in groups (Esperanza Diaz)

ALREK Hugin
11.01.2022The pandemic as a crisis

Jarle Eid, Iren Johnsen, Line Oldervoll 

ALREK Hugin
12.01.2022Arts and the pandemics KMD ALREK Hugin
12.01.2022Prepare evaluation

Work in groups (Esperanza Diaz)

ALREK Hugin
13.01.2022Community medicine, pandemic surveillance, and the authorities` perspective

Preben Aavitsland  

ALREK Hugin
13.01.2022Health, law and pandemics

Henriette S. Aasen 

ALREK Hugin
14.01.2022EVALUATION ALREK Borgaskaret