Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Kurs

Helseambassadører formidler kunnskap om pandemien til innvandrere

Pandemisenteret samarbeider med Bergen kommune og Caritas om å arrangere kursmoduler rettet mot innvandrermiljøene i Bergen. Leder Esperanza Diaz på Pandemisenteret sier behovet for å få bedre dialog med denne gruppen fortsatt er stort.

covid travel airplane
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I vår arrangerte Pandemisenteret fem digitale moduler for personer som jobber tett med ulike innvandrergrupper i Bergen og som selv har en eller annen form for helsebakgrunn. 

Før jul vil det bli gjennomført ytterligere én kursmodul som starter opp neste uke. Kursmodulene er et samarbeid med Bergen kommune og Caritas der alle som gjennomfører får tittelen helseambassadør.

Målet er at innvandrergruppene skal få faktabasert kunnskap om pandemien og dermed mulighet til å ta informerte valg, for eksempel om vaksinering. Samtidig kan helseambassadørene videreformidle viktig informasjon til Bergen kommune om hvilke praktiske utfordringer som må løses for å nå flest mulig innvandrere i samfunnet. 

– I forkant identifiserte vi nøkkelpersoner fra de forskjellige miljøene. Dette er ikke en forelesning, men mer en samtale rundt spørsmål som innvandrere lurer på, sier leder Esperanza Diaz ved Pandemisenteret.

Informerer på ulike språk

Pandemisenteret tilpasser og setter opp nye kursmoduler fortløpende i takt med hvordan koronapandemien utvikler seg. Diaz mener det fremdeles er et stort behov for å bedre dialogen med innvandrermiljøene.

– Det er mange som ikke kjenner til eller har tillit til systemet. Her er det en jobb som kan gjøres med å skape gjensidig dialog og bedre tilliten. Dette handler ikke bare om kunnskapsformidling, men også om praktisk tilrettelegging. 

Kursene er tilpasset ulike nasjonaliteter der deltakerne deles inn i språkgrupper for å kunne jobbe med spørsmål på sitt språk. I vår ble det også lagt til rette for at innvandrere kunne gå samlet i grupper til ulike vaksinasjonslokaler for å ta vaksine mot covid-19.

– Etterpå hadde vi intervjuer med dem som deltok. Veldig mange følte at de var bedre i stand til å svare på spørsmål, sier Esperanza Diaz.

Da pandemien rammet Norge så man nokså tidlig at de 15 prosent som er født utenfor landet var overrepresentert i smittestatistikken. De utgjorde også ca. en tredjedel av sykehusinnleggelsene. 

Lurer på det samme 

Ifølge Diaz lurer innvandrerne på mye av det samme som befolkningen for øvrig. For eksempel hvor lenge pandemien kommer til å vare, hvorfor smittetallene ikke er like viktige nå eller hva som skjer med de nye virusvariantene.

– Vi prøver så godt vi kan å svare på spørsmålene som folk har, og nå er kontakten etablert. Både Caritas, Kirkens Bymisjon og Bergen kommune vet at de kan bruke Pandemisenteret og at vi kan kontakte hverandre, avslutter Diaz.

Hør innslag om helseambassadør-kursene og intervju med Esperanza Diaz i God morgon, Hordaland (NRK P1) her: 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/sesong/202111/DKHO01023121#t=1h32m38s