Hjem
Pandemisenteret
Julehilsen fra Pandemisenteret

«Det er ikke mulig å beskytte ett land om gangen»

Pandemisenteret ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår. Vår julehilsen kommer i år i form av et leserinnlegg fra strategisk arbeidsgruppe der alle fakultetene ved UiB er representert.

Julebilde
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

Leserinnlegget sto opprinnelig på trykk i Bergens Tidende

Det er ikke mulig å beskytte ett land om gangen

Med flere uvaksinerte i verden øker mulighetene for en virusmutasjon.

Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen ble etablert i oktober 2020 for å utvikle den nødvendige kunnskap som trengs for å ha bedre beredskap i denne og fremtidige pandemier. Vår visjon er å lære av de gode strategiene som har vært brukt under koronapandemien, og ikke minst å hindre fremtidig gjentakelse av uheldige valg.

En ny koronavariant, Omikron, har blitt identifisert, først i Afrika og nå i flere europeiske land, også i Norge. Vi nærmer oss jul og regjeringen og myndighetene snakker om «å redde jul» blant annet ved å tilby en tredje vaksinedose, først til de over 45 år, men snart også til de som er over 18 år.

At en ny og mer smittsom variant av koronaviruset kunne utvikle og spre seg hvis få mennesker i lavinntektsland hadde dårlig tilgang til vaksine, var varslet av flere. Det er nemlig ikke mulig å beskytte ett land om gangen mot en pandemi. Med flere uvaksinerte i verden øker mulighetene for en virusmutasjon.

Landene i verden har ikke klart å dele vaksiner på en rettferdig måte. Fattige land har fått ekstremt lavt antall doser pr. person. Å gjenta den samme strategien nå ved å beskytte «våre egne», også de under 65 år som generelt ikke har stor risiko for langsiktige konsekvenser av å bli syke, virker som en unødvendig gjentakelse av en feil strategi. Vi bør ikke glemme resten av verden, ikke engang for vårt eget beste på lang sikt.

Uansett om man tror på den kristne julen eller ikke, er jul mer enn julehandel. Det er en tid for refleksjon og omtanke for alle. Det hele begynte med en historie om et sårbart barn født i Midtøsten. Barn, der som overalt ellers i verden, bør vi også tenke på når vi skal redde julen i 2021 og 2022.

Vi fra Pandemisenteret ønsker en god jul til alle i hele verden. For at det ikke bare blir tomme ord, må Norge forplikte seg til rask levering av dosene som de har lovet til Covax og bruke politisk makt for å få EU og andre land til å oppfylle sine plikter.

Vi mener at Norge bør gjøre sitt for å få dette til, spesifikt ved å prioritere at mennesker i andre land blir vaksinert, i hvert fall med de første to dosene, før vi setter i gang med en tredje dose til hele befolkningen her hos oss.

Esperanza Diaz, leder for Pandemisenteret, Henriette Sinding Aasen og Eirik Holmøyvik, Det juridiske fakultet, Siri Gloppen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Rebecca Cox, Det medisinske fakultet, Jarle Eid, Det psykologiske fakultet, Roger Strand, Det humanistiske fakultet, Guttorm Alendal, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Synnøve Myhre, Fakultet for kunst, musikk og design. Alle fra Universitetet i Bergen.