Hjem
Pandemisenteret
Seminar

Kommunehelsetjenesten i beredskapstider: hva kan vi lære av koronapandemien når nye kriser rammer?

Koronakommisjonen peker i sin siste rapport på flere forhold og områder som kan forbedres når kommunehelsetjenesten må håndtere en krisesituasjon. Pandemisenteret inviterer til seminar på 16. juni for å drøfte hvilke lærdommer kommunene kan dra fra koronapandemien.

Illustrasjonsbilde til seminar om koronakommisjonens rapport
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Koronakommisjonen peker i sin siste rapport blant annet på en skjevfordeling av konsekvensene av pandemien og tiltak blant befolkningen, ubalanse i avgjørelsene tatt sentralt og lokalt og utfordringer ved organisering og håndtering av pandemien i kommunehelsetjenesten. 

Kommisjonen trekker også fram kommunikasjon mellom sentrale myndigheter, kommunehelsetjenestene og innvandrere. Kan disse lærdommene være relevante for andre kriser? 

Formålet med seminaret blir å diskutere rapporten når det gjelder problemstillinger som er aktuelle for kommunehelsetjenestene og hvordan erfaringene kan gjøre kommunene bedre forberedt på andre kriser som kommer regelmessig, f.eks flyktningbølger. 

Fins det systemer eller kommunikasjonskanaler som allerede er blitt «gjenbrukt» i forbindelse med ankomst av flyktninger fra Ukraina? Ser helsetjenestene fellestrekk når det gjelder kompetansebygging og brukermedvirkning? Er det store forskjeller mellom kommunene? Har vi uutnyttede ressurser?  

I panelet sitter: 

  • Esperanza Diaz (Pandemisenteret) debattleder
  • Preben Aavitsland (FHI, Pandemisenteret)
  • Hroar Espeland (Caritas)
  • Rolv Terje Lie (UiB, koronakommisjonen)
  • Karl Harald Søvig (UiB, dekan juss)
  • Ingebjørn Bleidvin (kommuneoverlege, Hadsel kommune) 
  • Dagrunn Waag Linchausen (Lege, Legevakt Bergen)

Seminaret starter med lunsj og mingling (11:30 -12:00) og deretter debatt/samtale mellom 12:00 -13:00. Etter debatten blir det igjen satt av tid til mingling (30 min). 

Arrangementet kan følges digitalt her: https://uib.zoom.us/j/67567500012?pwd=MHQwVUxycGRuOXlTUE1zT1lKbUN0dz09#s...

Seminaret krever forhåndsregistrering. Meld deg på her