Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Send ditt bidrag - Pandemi, mangfold og sosial ulikhet

Pandemisenteret inviterer til å sende bidrag til den nasjonale konferansen "Pandemi, mangfold og sosial ulikhet", 27-28 oktober, Bergen.

Nasjonal konferanse
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Pandemisenteret ved Universitetet i Bergen inviterer med dette til å sende bidrag til en nasjonale konferanse i Bergen i oktober 2022. Der vil vi utveksle erfaringer, kunnskap, forskning og prosjekter på tvers av fag, erfaring, bakgrunn og geografi.

Når: 27.-28. oktober 2022

Hvor: Radisson Blu Royal Bergen

Hva er målet: 

Målet med konferansen er å utveksle forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer om: 1) Hvordan pandemien har avdekket og forsterket helseulikheter og behov for å integrere mangfoldet i samfunnet i beredskapsplaner. 2) Hva samfunnet kan lære av pandemien for å redusere ulikheter i helse på en inkluderende måte.

For hvem:

Konferansen vil samle bredden i norske pandemierfaringer, og henvender seg til studenter, helse- og velferdstjenestene, forskere fra alle disipliner, politikere, frivilligheten, næringsliv og media/offentligheten.

Konferansen er særlig interessant for deg som har forskning eller erfaringer å dele, slik at vi kan lære før neste pandemi.

What`s in it for me?

De som får bidragene akseptert vil få anledning til å presentere egne erfaringer, kunnskap, forskning, eller prosjekter, enten i form av en muntlig presentasjon eller en «poster». Sammendrag på inntil 300 ord (eller to A4-ark ved visuelle presentasjoner) legges ved påmeldingen:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10681577

Frist for innsending: 15. august kl. 12:00

Som deltaker vil du utvide ditt nettverk, dele kunnskap og erfaringer om pandemien, og bidra til å gi råd til myndighetene. Vi tilbyr reisestipend for studenter uten driftsmidler og medlemmer av frivillige organisasjoner som får presentasjonen akseptert. Kryss av i påmeldingsskjemaet for å søke reisestipend.