Hjem
Pandemisenteret
Nasjonal konferanse

Pandemi, mangfold og sosial ulikhet

Det er nå mulig å melde seg på Pandemisenterets andre nasjonale konferanse. Målet med arrangementet er å utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av fag, bakgrunn og geografi, slik at vi kan lære til neste pandemi.

Nasjonal konferanse
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Konferansen finner sted i Bergen 27.–28.oktober. Du kan melde deg på her innen 01.10.2022

Disse dagene samles bredden av norske pandemierfaringer, fra studenter og forskere fra alle disipliner, via frivilligheten og helse- og velferdstjenestene, til politikere, næringsliv og media. 

Konferansen vil særlig rette søkelyset mot hvordan pandemien avdekket og forsterket helseulikheter, og lærdommer til neste pandemi.

Hvordan kan vi best ta hensyn til samfunnets mangfold i fremtidige beredskapsplaner?
Hvordan kan vi på en inkluderende måte arbeide for reduserte helseulikheter?

Smakebiter fra programmet

Med oss blir blant annet:

Camilla Stoltenberg, direktør FHI: Sosial ulikhet og mangfold: hvordan bør dette inkluderes i neste beredskapsplan?

Carlos Goncalo das Neves, direktør norsk veterinært institutt, medlem av One health Lancet commission - Hvordan henger mangfold, sosial ulikhet og en pandemi sammen fra et One health perspektiv?

Terje Andreas Eikemo, professor og leder til CHAIN, NTNU - Sosial ulikhet som medvirkende faktor for utvikling av pandemien i Norden

Under konferansen vil det bli innlegg og samtaler med flere som sto i spissen for pandemiarbeidet i Norge. Her er noen eksempler på debattene vi inviterer deg til:

«Kunne vaksiner ha blitt prioritert annerledes for å redusere sosial ulikhet i helse?: lærdom for fremtiden». Moderator Preben Aavitsland, professor II Pandemisenter og overlege FHI.

«Brobygging under pandemien mot sosialulikhet: gode eksempler å lære av». Moderator Magnus Vollset, førsteamanuensis UiB.

«Mangfold, sosiale ulikheter og utdanningen – har vi lært noe for fremtiden av pandemien?». Moderator Esperanza Diaz, leder Pandemisenter.

Og mye mer…

Nettsiden vil bli oppdatert med detaljert program og deltakere i løpet av august – men det er mulig å melde seg på allerede nå. 

Studenter (opp til master, ikke PhD kandidater) uten driftsmidler og medlemmer av frivillige organisasjoner kan søke om å få dekket konferanseavgiften.