Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemisenteret deltok på møte om koronautbruddet i Ulvik

I fjor vinter ble en tredjedel av befolkningen i Ulvik herad i Hardanger smittet samtidig av en ny variant av koronaviruset. Pandemisenteret ble invitert til å delta på et dialogmøte med lokale representanter for å drøfte erfaringer fra det store utbruddet.

pandemisenteret i ulvik gruppebilde
DELER ERFARINGER: I fjor vinter ble Ulvik episenter for et stort smitteutbrudd av koronaviruset. Pandemisenteret ble invitert til bygda for å drøfte resultater fra forskningen på utbruddet.
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Kort tid etter utbruddet satte forskergruppen UCCO (Ulvik Covid Cluster Outbreak study) i gang en studie for å få mer kunnskap om både det medisinske og håndteringen av utbruddet. Pandemisenteret har medvirket i denne forskningen og ble invitert til Ulvik for å drøfte resultatene som ble lagt fram av forskergruppen. 

Leder ved Pandemisenteret, Esperanza Diaz, sier de er viktig å støtte opp om den lokale kunnskapen ved akutte hendelser og legge til rette for samarbeid mellom forskere og samfunnet. 

– Dette er bra for den lokale befolkningen, men også for hele landet. Det er viktig at vi løfter kunnskapen over fra det lokale til det nasjonale, og viser hvor viktig denne kunnskapen kan være for hele befolkningen ellers, poengterer Diaz. 

Selv om den konkrete studien har hatt et medisinskfaglig fokus, er senterlederen opptatt av å spørre hvilke andre samfunnsområder som ble påvirket av utbruddet utover det medisinske. 

– Hva kunne vi ha studert samtidig? Studien er medisinsk rettet, men hele befolkningen ble rammet, sier Diaz.  

Som en del av programmet ble det også invitert til et folkemøte der bygdefolket i Ulvik ble invitert til å stille spørsmål om Ulvik-utbruddet og materialet som er samlet inn. 

Diaz sier dataene som er kommet inn fra alle som ble syke under utbruddet gir svært verdifull informasjon.

– Samtidig gir det oss mulighet til å korrigere vår egen forståelse og tolkning av disse dataene, sier Diaz.