Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemifrokost - høstprogram 2022

Pandemisenteret inviterer til månedlig Pandemifrokost der du kan høre om spennende temaer og forskning på tvers av fagfelt.

Pandemifrokost toppbilde
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Høsten 2022 fortsetter Pandemisenteret med månedlige frokostmøter der vi inviterer forskere ved UiB til å presentere sin forskning på pandemien fra alle fagfelt; fra psykologi til matematikk, juss og humanistiske fag. Målet med frokostene er å presenterere pågående forskning om pandemi, og inspirere til samarbeid og utveksling mellom fagområder for å forstå pandemien fra flere perspektiver. 

I høst vil frokostmøtene holdes i Alrek helseklynge (kantinen). 

Pandemifrokost høst 2022:

Torsdag 25. august

Bjørn Bjorvatn - Søvn og psykisk helse under pandemien 

Kristine Mørch - Trusselen fra apekopper 

Torsdag 29. september

Line Iden Berge - Rapport: Omsorgstjenesten - aktivitetsutvikling og erfaringer fra pandemien

Arild Farsund - Matsikkerhet 

Onsdag 30. november

Iona Heath - TBA 

Margrethe Aanensen - How consumers change behaviour due to the pandemic