Hjem
Pandemisenteret
Foredrag

Pandemifrokost #3

Kom på Pandemifrokost og hør spennende foredrag fra den britiske legen og forfatteren Iona Heath og ny forskning på pandemi, næringsliv og forbrukere.

Pandemifrokost
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

På høstens tredje Pandemifrokost får vi besøk av doktor Iona Heath og forsker Margrethe Aanensen fra Samfunns- og næringslivsforskning (SNL).  

Iona Heath var allmennlege i London i 35 år og er tidligere president for UK Royal College of General Practitioners (RCGP). Hun har hatt flere roller i RCGP inkludert leder av Etikkkomiteen, Den internasjonale komiteen og Health Inequalities Standing Group. Hun var leder av BMJs etiske komité 2004 til 2009 og skrev en fast spalte for BMJ fra 2005 til 2013. 

Margrethe Aanensen er forsker i Samfunns- og næringslivsforskning (SNL), som er en del av NHH-miljøet. På Pandemifrokosten vil Aanensen presenterte et ferskt forskningsprosjekt som har undersøkt pandemiens effekt på næringsliv og forbrukere. 

Prosjektet handler om hvordan forbrukere endret adferd under pandemien. Forskerne har brukt et makrodatasett om forbrukernes etterspørsel etter fisk og kjøtt målt opp mot variasjoner i pandemiens intensitet. I prosjektet har man også sett på hvordan pandemien forårsaket ulike typer trusler mot mennesker (f.eks økonomiske trusler, helsetrusler) og hvordan dette igjen påvirer etterspørselen etter grunnleggende forbruksvarer. 

Les mer om forskningen her: The Coronavirus Crisis: Development of Capabilities on Measuring and Managing Its Effects in the Norwegian Service and Food Industries - Prosjektbanken (forskningsradet.no)

Meld deg på Pandemifrokosten her