Hjem
Pandemisenteret
Arrangement

Pandemifrokost #4

Pandemisenteret inviterer til årets siste pandemifrokost med spennende innlegg om legevaktberedskapen under pandemien og hvordan antibiotikaresistens forstås som samfunnsproblem.

header pandemifrokost desember
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Velkommen til årets siste Pandemifrokost i Alrek helseklynge. Til å runde av semesteret får vi besøk av professor Anne Lise Fimreite fra Institutt for politikk og forvaltning og Vivian Midtbø fra forskningsinstituttet NORCE. 

Fimreite vil snakke om hvordan antibiotikaresistens (AMR) kan forstås som krise, som et kollektivt handlingsproblem, som en permanent turbulent situasjon, eller som en pandemi. Videre vil hun komme inn på hva AMR vil bety for bl.a. myndighetenes håndtering og innbyggernes vilje til handling. 

Vivian Midtbø vil si noe om hvor forberedt legevaktene var på å håndtere pandemien, og hvordan man måtte håndtere dette etter beste evne da det store volumet av henvendelser fra pasienter kom i midten av mars 2020. Hun vil også si noe om hvordan pandemien påvirket kontaktmønsteret til legevakt. 

Meld deg på her