Hjem
Pandemisenteret
Workshop

Workshop: en bedre smittevernlov etter pandemien

Pandemisenteret inviterer til workshop å trekke lærdommer fra bruken av smittevernloven i COVID-19 pandemien.

Workshop
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

NÅR - 26. september kl. 10:00 til 15:15

HVOR - Alrek Helseklyngen, Seminarrom Borgaskaret 3. etg, 3F15

Med pandemien bak oss er det på tide å trekke lærdommer fra bruken av smittevernloven i denne krisen. Regjeringen har i folkehelsemeldingen varslet en gjennomgang og revisjon av loven. 

Granskingen fra Koronakommisjonen og Koronautvalget viser at de to lovene i hovedsak gav myndighetene et godt grunnlag for å bekjempe pandemien. Samtidig er det rimelig å anta at myndigheter på ulike styringsnivå og med ulike funksjoner har gjort seg erfaringer om hvordan lovverket kan forbedres. Fra akademia og i den offentlige debatten er det også reist kritikk mot deler av pandemihåndteringen som gjelder lovverket.  

Pandemisenteret inviterer til en tverrfaglig workshop om revisjon av smittevernloven og helseberedskapsloven. Formålet er å samle myndigheter mederfaringer fra smittevernarbeid både på nasjonalt nivå og i kommunene, og relevante akademikere, for å vurdere og drøfte mulige endringer i smittevernlovenog helseberedskapsloven, samt andre tiltak som er nødvendige for å sikre effektiv og forsvarlig gjennomføring av lovgivningen. 

Det blir lunsj og kaffe til alle påmeldte.

Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15173053

På programmet:

  • Kompetansefordelingen etter smittevernloven: Hvem bør gjøre hva? 
  • Smitteverntiltakene: Gir smittevernloven tilstrekkelige hjemler? 
  • Hvordan forbedre kontroll og rettssikkerhet med smittevernforskrifter?