Hjem
Pandemisenteret
Nyhet | Forskning

Leah vil utforske koblinger mellom Covid 19-pandemien og den ukrainske flyktningkrisen

Student Leah Eliza Balter fra USA har nylig startet opp et nytt forskningsprosjekt ved Pandemisenteret. Hun vil utforske hvordan Norges Covid-19-erfaringer kan ha påvirket responsen på den ukrainske flyktningkrisen som skjedde samtidig.

Leah Eliza Balter
NY STUDENT: Leah Eliza Balter har begynt å forske ved Pandemisenteret som Fulbright-student fra USA. Hun ser frem til å finne ut mer om overlappene mellom Covid 19-pandemien og den ukrainske flyktningkrisen.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Hovedinnhold

Leah Eliza Balter er opprinnelig fra Maryland, Baltimore (USA) og har begynt å studere ved Pandemisenteret som en del av det amerikanske Fulbright Student-programmet.

Ved å gjennomføre en kvalitativ casestudie vil hun utforske hvordan Norge håndterte den ukrainske flyktningkrisen i mars 2022 da covid 19-pandemien fortsatt pågikk.

Hun har fra før en bachelorgrad i humanbiologi fra Stanford University. 

– Vi vil undersøke problemstillingen ut fra individuelle, samfunnsmessige og nasjonale perspektiver gjennom intervjuer med de som sto i frontlinjen, frivillige organisasjoner og religiøse organisasjoner, og offentlige aktører, forteller hun. 

Balter vil ogss ta del i det tverrfaglige PhD-kurset ved Pandemisenteret som arrangeres i oktober.

Roller ble byttet

Da pandemien sakte avtok i Norge i februar-mars 2022, ble mange av ressursene som var brukt på pandemien flyttet over til flyktningkrisen i stedet. Et av hovedspørsmålene i prosjektet er hvilke lærdommer som kan trekkes fra overlappingen av disse hendelsene, og hvordan menneskelige ressurser fra en krise ble omfordelt til en annen.

– Helse og bolig er nært knyttet sammen, og temaene utfyller hverandre. Vi vet også at disse krisene vil fortsette å skje. Så hvordan kan vi lære av dette for å ha et reserve av ressurser når neste krise rammer?

Balter hadde ingen kjennskap til  Pandemisenteret ved UiB før hun startet opp i slutten av august. Hun kom i kontakt med professor Esperanza Diaz da hun lette etter studier med fokus på traumer og helse blant flyktninger. 

– Jeg ringte og sendte henne en e-post, og hun visste om Fulbright-programmet. Så møttes vi over Zoom, og hun var virkelig oppmuntrende! Hun er en utrolig mentor, og dette virket som en perfekt mulighet for det jeg vil gjøre i fremtiden, forklarer Balter.

Lokale tilpasninger

Fram til neste sommer vil Balter reise rundt i Norge for bedre å forstå den lokale responsen knyttet til nasjonale anbefalinger og politikk. Intervjuene vil gjøres med folk fra hele landet, inkludert både urbane og mer avsidesliggende områder. 

–  Jeg ser virkelig frem til å intervjue folk, samarbeide og høre andre ideer fra det internasjonale miljøet på Pandemisenteret. Jeg håper også å se nordlyset, bade i fjordene og gjøre syvfjellsturen på én dag!