Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Samarbeider om nye helseambassadører med Universitetet i Gdansk

Pandemisenteret vil samarbeide med Universitetet i Gdansk for å utveksle erfaringer fra helseambassadør-prosjektet som ble arrangert i Bergen under covid 19-pandemien. Målet er å bruke den samme modellen i en polsk kontekst og blant ukrainske innvandrere i Polen.

Ela Czapka
PROSJEKTLEDER: Elzbieta Czapka ved Universitetet i Gdansk samarbeider med Pandemisenteret om å "utdanne" nye helseambassadører i Polen. Hun har selv erfart hvordan det er å være migrant i et nytt og fremmed land.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt

Hovedinnhold

Pandemisenteret har fått midler for å overføre kunnskap og erfaringer fra helseambassadør-prosjektet med Universitetet i Gdansk. Målet med prosjektet var å tilby kurs og gi informasjon til innvandrere om vaksinasjon og smitteforebygging under covid-19-pandemien. Dette ble gjort i samarbeid med Bergen kommune og den humanitære stiftelsen Caritas.

Samarbeidet gjøres med Universitetet i Gdansk og forsker innen migrasjon og helse, Elzbieta Czapka. Hun er selv innvandrer og flyttet fra Polen til Norge i 2007 for å studere migrasjon.

En bølge av migranter 

De siste årene har Polen ikke bare måttet håndtere Covid-19-pandemien, men også et stort trykk av av migranter fra nabolandet Ukraina. I oktober 2022 var det 2,2 millioner mennesker fra Ukraina i Polen, inkludert 1 million i forbindelse med krigen.

Dette fremhevet en betydelig utfordring – problemet med å vaksinere migranter, som eskalerte med det økende antallet flyktninger.
Tilgangen til vaksinasjon for migranter garantert av den polske staten viste seg å være utilstrekkelig.

«Norge er mer erfarne med å inkludere migranter i helsevesenet. Vi har migranter i Polen, men de er «usynlige» og ingen tenker egentlig på dem», forklarer Czapka.

Selv om mange ukrainere forstår polsk, kan forskjellene mellom språkene også forårsake misforståelser. Nye måter å lette tilgangen til helsevesenet på er derfor nødvendig.

«Mine helseambassadører vil være nøkkelpersonene fra migrantmiljøer, men de trenger ikke nødvendigvis ha bakgrunn fra helse. Vi ønsker å inkludere fastleger (allmennleger) for å skape tillit til helsevesenet».

Små tilpasninger - stor verdi

Samarbeidet vil starte med å "diagnostisere" og forstå dagens forskning og regelverk om migranthelse og tilgang til vaksinasjon i Polen. I 2. fase skal det iverksettes flere intervensjoner (som å spre informasjon, involvere migranter og skape fellesskapsfølelse og kollektivt ansvar). Til slutt vil intervensjonene bli evaluert for å sjekke om de hadde innvirkning på holdningene til migranter.

Czapka påpeker at når det gjelder helse, er det vanligvis ikke tid til å vente på at migrantene skal være fullt integrert i sitt nye land.

«Vi må gjøre små tilpasninger i helsevesenet for å inkludere dem. Dette kan for eksempel bety å lage brosjyrer på språket deres, men migrantene må også vite hvor de finner dem», understreker hun.

Som en bonus vil leder av Pandemisenteret, Esperanza Diaz, og masterstudent Marta Svendsen, i slutten av måneden reise til Polen for å arrangere en workshop om helseambassadør-prosjektet.