Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Å bygge kapasitet for migrantberedskap gjennom internasjonal dialog

Pandemisenteret deltok i en diskusjon med temaet "Styrking av kapasitet og sikring av beskyttelse av sårbare migranter, asylsøkere og flyktninger", arrangert av INTERSOS Hellas.

Pandemic Centre
Foto/ill.:
Pandemic Centre

Hovedinnhold

Som en del av vårt samarbeid om kapasitetsbygging innen beredskap, besøkte Pandemisenteret Athen i løpet av to dager i desember. På den første dagen deltok Esperanza Diaz og Prabhjot Kour i en rundebordsdiskusjon med temaet "Styrking av kapasitet og sikring av beskyttelse for sårbare migranter, asylsøkere og flyktninger". Arrangementet ble organisert av INTERSOS Hellas i samarbeid med Pandemic Centre og Universitetet i Bergen gjennom et prosjekt finansiert av ΣΟΛ Crowe, Human Rights 360.

Representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner (NGO-er), internasjonale organisasjoner, akademia, helsepersonell og finansieringsorganisasjoner deltok i diskusjonen, som fokuserte på lærdommer fra pandemier for å styrke støtten til asylsøkere og flyktninger under helsekriser. Deltakerne understreket den kritiske nødvendigheten av samarbeid blant interessenter, inkludert akademia (vitenskapssamfunnet), helsesektoren, regjeringsorganer, NGO-er og internasjonale organisasjoner, for effektive svar og bærekraftige løsninger.

Deltakere fra ulike sivilsamfunnsorganisasjoner (slik som Greek Forum of Migrants, International Red Cross, Babel som arbeider med mental helse, Network for Children’s Rights, Leger Uten Grenser, blant andre) delte sine erfaringer fra arbeidet med migranter og understreket de økte sårbarhetene som migrantfellesskapene står overfor på grunn av COVID-19-pandemien. Dette inkluderte bekymringer om mental helse, økonomiske vanskeligheter, oppståtte problemer knyttet til underernæring og matmangel etter pandemien, samt forverrede sosiale utfordringer. Det ble tydelig poengtert at behovet for å beskytte disse gruppene er essensielt for samfunnets totale beskyttelse og trivsel. Diskusjonene dreide seg også om nødvendigheten av kapasitetsbyggende initiativer som tar sikte på å styrke samfunn og institusjoner for bedre å kunne håndtere de spesifikke behovene til migranter i sårbare situasjoner.

Videre omhandlet diskusjonene forholdene i ulike flyktningleirer i Hellas, tilgang til essensielle tjenester som helsehjelp, arbeid og utdanning. Diskusjonene berørte også utfordringene og nødvendighetene knyttet til å sikre rettferdig tilgang til COVID-19-vaksiner for migrantbefolkningen, og understreket betydningen av global solidaritet og rettferdig distribusjon. Deltakerne drøftet behovet for tilpasningsdyktige policyrammer som tar hensyn til de unike sårbarhetene og behovene til migranter under og etter pandemien, med sikte på inkluderende og motstandsdyktige svar. I tillegg ble det oppfordret til robuste overvåkings- og evalueringsmekanismer for å vurdere effektiviteten av intervensjoner og politikk, slik at det kan gjøres justeringer og forbedringer over tid.+

 

Denne dagen ble etterfulgt av besøk hos nøkkelpartnere på feltet: Network for Children’s Rights, Greek Forum of Migrants og Babel Centre - som arbeider med mental helse. Pandemisenteret er takknemlig for innsikten som ble oppnådd gjennom dette besøket og ser frem til å opprettholde dette samarbeidet.