Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Pandemisenteret skal lede arbeidsgruppe på migrasjon og pandemi

Pandemisenteret skal fremover lede en nyopprettet arbeidsgruppe på migrasjon og pandemi på oppdrag fra den europeiske folkehelseorganisasjonen EUPHA.

Formidling og arrangementer illustrasjon
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

EUPHA er en stor paraplyorganisasjon som består av ulike europeiske folkehelseforeninger. Organisasjonen har også sub-grupper som jobber spesielt med utvalgte tema. Under et møte i Dublin i fjor ble det bestemt at det skulle opprettes en gruppe som skal jobbe særskilt med "Pandemics and emergency preparedness". 

Nå er det klart at Pandemisenteret ved UiB skal lede denne arbeidsgruppen med fokus på migrasjon. 

- Tanken er å samle alle interessene innenfor EUPHA på dette feltet for å samarbeide om forskning og formidling. Hvordan koble europeiske krefter for å bygge videre på eksusterende samarbeid, sier senterleder Esperanza Diaz. 

Diaz sier dette er viktig for å synliggjøre den brede erfaringen som Pandemisenteret allerede har på migrasjon, også på et internasjonalt nivå. 

Hun legger til at det å lede arbeidsgruppen er en anerkjennelse av arbeidet som er gjort, og at det er behov for å løfte kunnskapen ut til Europa. 

PhD-kandidat Pierina Benavente og postdoktor Prabhjot Kour vil begge ha en sentral rolle i arbeidsgruppen sammen med Esperanza Diaz. Også flere av masterstudentene som er tilknyttet Pandemisenteret vil bidra med sin kunnskap fra prosjekter som har omhandlet migranter. 

Etter planen vil det avholdes et nytt møte i Lisboa i november der resultatene fra dette arbeidet vil legges fram.