Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Ledig stilling som seniorrådgiver ved Pandemisenteret

Pandemisenteret er på jakt etter en initiativrik og strukturert seniorrådgiver til en fast stilling med tiltredelse 1. september 2024.

Alrek helseklynge fra utsiden
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Stillingen vil innebære varierte administrative arbeidsoppgaver som spenner mellom rådgivning på høyt nivå til enklere operative oppgaver. Seniorrådgiveren vil ha ansvar for den daglige administrasjonen av Pandemisenteret etter senterets mandat og visjoner. Stillingen innbærer oppfølging av budsjettarbeid, økonomistyring, rapportering og informasjonsflyt samt lederstøtte til faglig senterleder. 

Pandemisenteret er et tverrfaglig og sektorovergripende senter ved UiB som arbeider med innovativ forskning, undervisning og formidling for å forbedre nasjonal og global folkehelseberedskap. Med utgangspunkt i erfaringene fra koronapandemien skal Pandemisenteret være en katalysator for videre læring, slik at vi kan være forberedt på nye helsekriser. 

Andre arbeidsoppgaver: 

  • Gi støtte i søknadsprosesser til eksternfinansering, samt rapportering.
  • Bistå i arbeid med utvikling og iverksetting av faglige strategier og prosjektetablering.
  • Legge til rette for tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid om pandemi.
  • Drive nettverkssamarbeid med andre nasjonale og internasjonale prosjekter og organisasjoner i fagfeltet.
  • Organisere konferanser, workshops og andre nasjonale og internasjonale møteplasser.
  • Ha overordnet ansvar for visuell profil og kommunikasjonsarbeid ved Pandemisenteret.  
  • Som ansatt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) sin administrasjon, delta i aktuelle møter og bidra ved behov. 

Les mer om stillingen og søknadsprosessen her: Seniorrådgiver ved Pandemisenteret, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Jobbnorge) 

Søknadsfrist 10. april 2024.