Hjem
Pandemisenteret
Arrangement

Pandemifrokost #4

Kom på årets fjerde pandemifrokost og hør aktuelle innlegg om forskning på pandemi fra ulike fagfelt.

Pandemifrokost cover
Foto/ill.:
Pandemisenteret

Hovedinnhold

Velkommen til et nytt frokostmøte i Alrek helseklynge! Denne gangen får vi besøk av Lise Rakner fra Institutt for politikk og forvaltning og David Lackland Sam fra Institutt for samfunnspsykologi. 

David vil presentere funn fra forskningsprosjektet PANPREP, som har sett på i hvilken grad høyere utdanningsinstitusjoner i Ghana, Norge, Sør-Afrika og Uganda er forberedt på å takle fremtidige pandemier. Prosjektet har særlig sett på hvorvidt sosioøkonomiske ulikheter innad i landene påvirket tiltak under Covid 19-pandemien. 

Lise Rakner vil snakke om hvilke lærdommer vi kan trekke fra  erfaringer med koronapandemien knyttet til demokrati og demokratiets utfordinger. Hvor viktig  er tillit i en krise? Hvorfor og hvordan er vår tillit til politikere og det politiske systemet påvirket av koronaårene? Hva har vi lært? 

PÅMELDING HER: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=16872726 

Det blir som vanlig en matbit og kaffe/te til alle påmeldte.