Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Klima og helse på agendaen

For å koordinere innsatsen rundt forskning på klima og helse, arrangerte Bjerknessenteret og Pandemisenteret en idémyldring 14. juni. Sesjonen ble holdt på Alrek helseklynge og samlet forskere og andre til diskusjon om de kritiske koblingene mellom klimaendringer og helse.

Neste
Climate and health event Pandemic Centre
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
1/5
Climate and health event Pandemic Centre
Foto/ill.:
Mirey Alfarah
2/5
Climate and health event Pandemic Centre
Foto/ill.:
Mirey Alfarah
3/5
Climate and health event Pandemic Centre
Foto/ill.:
Mirey Alfarah
4/5
Climate and health event Pandemic Centre
Foto/ill.:
Mirey Alfarah
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Arrangementet åpnet med en presentasjon av Esperanza Diaz, med tittelen "Linked Challenges, Linked Research?" Hun fremhevet koblingen mellom naturen og globale problemer, og lærdommen fra COVID-19-pandemien.

Diaz understreket at alle disipliner er gjensidig avhengige, og skapte begrepet "domino-samfunnet". Hun understreket at "Ingen er trygge før alle er trygge," og diskuterte hvordan pandemien hadde påvirket fremdriften mot å nå bærekraftsmålene (SDGs).

Diaz la også vekt på viktigheten av rettferdighet, bærekraft og motstandskraft for global utvinning og tok opp krisers mangefasetterte natur, inkludert klimaendringer, konflikter, matsikkerhet og sosiale ulikheter. 

Etter dette diskuterte Noel Keenlyside "Klima på kort og lang sikt på helse." Keenlyside fremhevet viktigheten av både langsiktige klimaspådommer, som kan varsle oss om konsekvensene av passivitet, og kortsiktige spådommer, som gir veier til beredskap og respons.

Sesjonen inneholdt også "pitcher" fra ulike forskere på tvers av disipliner ved UiB.

Arrangementet ble avsluttet med diskusjoner i små grupper med fokus på samarbeidsmuligheter og sentrale utfordringer innen klima-helseforskning i Bergen. Deltakerne vurderte spørsmål som hvordan man kan samarbeide effektivt og hvilke verktøy, kanaler og prosesser som trengs. Diskusjonene tok sikte på å identifisere sentrale utfordringer innen klima-helseforskning som kan løses lokalt.

Idémyldringen ble godt mottatt, og deltakerne viste betydelig interesse og engasjement. Et nytt møte er planlagt til 19. september. For de som er interessert i å delta, vennligst kontakt Pandemisenteret for å motta mer informasjon når dette foreligger.