Hjem
Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

Hvordan mennesker opplever hverdagen under pandemien er svært viktig kunnskap for samfunnet. Denne kunnskapen mangler, og derfor benytter PANDRISK seg av en dagbokapp som samler daglig informasjon om hvordan folk opplever smitterisiko, beveger seg, følger smittevernråd, oppfatter helsemyndighetene, opplever de sosiale og fysiske omgivelsene sine og sin egen mentale og fysiske helse. Studien benytter dagbokappen UrbanMind (www.urbanmind.info).  

Gjennom 4 uker vil appen tre ganger daglig be deltakere om å svare på en serie av spørsmål som omhandler de overnevnte temaene. Studien vil benytte en egen versjon av UrbanMind som er tilpasset PANDRISK prosjektet. Denne studien gjennomføres i samarbeid med King’s college i London. Data som samles inn vil være totalt anonymisert og gir forskerne mulighet til å sammenligne dataen med andre land. Funnene vil bli publisert sammen med funnene i PANDRISK prosjektet.