Hjem
Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Hovedinnhold

Nymark, Britt Lise 

Britt.Nymark@bergen.kommune.no 

Samfunnssikkerhetens hus (BK) 

Forskningsformidling 

Schaufel, Margrethe, A. 

margrethe.schaufel@uib.no 

Haukeland UH 

Offentlig formidling av risiko og adferd 

 

Lindemark, Frode 

Frode.Lindemark@uib.no 

Haukeland UH 

 

Offentlig formidling av risiko og adferd 

 

Knapstad, Marit 

marit.knapstad@fhi.no 

FHI 

Påvirkningen på offentlig helse 

Øverland, Simon 

SimonNygaard.Overland@fhi.no 

FHI 

Påvirkningen på offentlig helse 

 

Eide, Leslie, S. P. 

Leslie.Sofia.Pareja.Eide@hvl.no 

HVL 

Sykepleier studie 

Hille, Eva 

Eva.Hille@bergen.kommune.no 

BK kommunikasjonsdirektør 

 

Løland, Karina 

Karina.Loland@bergen.kommune.no 

BK smittevernoverlege 

 

Øygård, Brita 

Brita.Oygard@bergen.kommune.no 

BK direktør, Etat for helsetjenester 

 

Johansen, Anita 

Anita.Johansen@bergen.kommune.no 

BK direktør, Etat for sykehjem 

 

Hansen, Tord Egil 

TrondEgil.Hansen@bergen.kommune.no 

BK fagsjef, helse 

 

Rinke, Hege Selheim 

Hege.Rinke@bergen.kommune.no 

BK etat for sykehjem 

 

Lunde, Katarina 

Katarina.Lunde@bergen.kommune.no 

BK kommunikasjonsrådgiver