Hjem
Opplevd risiko og etterlevelse av tiltak under koronapandemien

Vitenskapelig formidling

Hovedinnhold

Vitenskapelig formidling

 • Sætrevik, B., & Bjørkheim, S.B. (2022). Motivational factors were more important than perceived risk or optimism for compliance to infection control measures in the early stage of the COVID-19 pandemic. PLOS ONE, 17(9):e0274812. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274812

 • Bjørkheim S, Sætrevik B (2022). Manipulating risk of infection and appeal to public benefit increase compliance with infection control measures in a hypothetical pandemic scenario. PLOS ONE, 17(11): e0274024. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274024

 • Sætrevik, B., Bærøe, K., Carlsen, B., & Bjørkheim, S. B. (2021). Nordmenn stolte på myndighetenes informasjon og tiltak i starten av koronapandemien. Tidsskrift for velferdsforskning, 24(02), 1–16. https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-02-06 

 • Hovedoppgave om mental helse under pandemien, basert på intervjuer med personer i karantene for COVID-19. [lenke kommer] 

 • Sætrevik, B. (2021). Realistic Expectations and Prosocial Behavioural Intentions to the Early Phase of the COVID-19 Pandemic in the Norwegian Population. Collabra: Psychology, 7 (1): 18698. doi: https://doi.org/10.1525/collabra.18698 

 • Eid, J., Bøhn, E. K., Guderud, M., Rath, T. M., & Sætrevik, B. (2022, November 4). A qualitative study of the psychological effects of quarantine as an infection control measure. https://doi.org/10.31234/osf.io/g75qt 

 • Friehs, MT., Kotzur, P.F., Kraus, C. et al. (2022) Warmth and competence perceptions of key protagonists are associated with containment measures during the COVID-19 pandemic: Evidence from 35 countries. Sci Rep 12, 21277. https://doi.org/10.1038/s41598-022-25228-9 

 • Gregersen, T., Doran, R., Böhm, G., & Sætrevik, B. (2022). Did concern about COVID-19 drain from a ‘finite pool of worry’for climate change? Results from longitudinal panel data. The Journal of Climate Change and Health, 100144. https://doi.org/10.1016/j.joclim.2022.100144  

 • Tidlige resultater fra INNCOVID-prosjektet som vi samarbeider med: Innvandreres informasjonskilder og tillit til myndighetene i den første fasen av koronapandemien. 

 • Masteroppgave som delvis bygger på data fra første bølge av surveydata: Christina Gkini  “Health behaviour theories and the Norwegian response to COVID-19”

 • Sætrevik, B., Cox, R. J., Linchausen, D. W., & Bjørkheim, S. (2023). Perceived infection risk, exposure, and compliance among the first COVID-19 patients. https://doi.org/10.31234/osf.io/g4mvs