Hjem
Pedagogisk akademi
SoTL

Hva er Scholarship of teaching?

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning er et organisasjon for undervisere med forskende tilnærming til egen undervisning

Hovedinnhold

Vitenskapelig ansatte høster først og fremst anerkjennelse for forskning, men ved å jobbe med undervisning som man jobber med forskning, er undervisningens status på fremmarsj.

Motivert av å utligne statusforskjellen mellom forskning og undervisning lanserte Ernst Boyer i 1990 begrepet “Scholarship of teaching”. Dette skjedde samtidig med at fokuset flyttet seg fra undervisning til læring, og begrepet “Scholarship of Teaching and Learning” (SoTL) ble til. På norsk har dette begrepet blitt til «Forskende tilnærming til egen undervisning».

Hvordan oppnå en forskende tilnærming til egen undervisning?

Refleksjon, dokumentasjon og deling av erfaringer

Studentens læring må stå i sentrum. En underviser må utforme og gjennomføre sin undervisning med mål om å oppnå læring. Som underviser, må jeg i første omgang utforme god undervisning basert på eksisterende kunnskap. Jeg leser litteratur og forhører meg med kollegaer om hva som gir god læring osv. Deretter krever en forskende tilnærming systematisk refleksjon over egen undervisningsvirksomhet. Hva virker hva virker ikke? En slik refleksjonsprosess vil i første omgang være nyttig for min egen utvikling som underviser. I neste omgang bør erfaringen deles. Først i en lokal kontekst, som via en diskusjon med kollegaer eller ved et instituttseminar. Deretter kan erfaringene utvikles til en presentasjon for et større publikum gjennom en artikkel for et tidsskift eller en presentasjon på en konferanse.

SoTL konferanser

Erfaringer kan deles på mange måter, og det finnes både nasjonale og internasjonale arenaer. International Society for the Scholarship of Teaching and Learning arrangerer en internsjonal konferanse hvert år. SoTL-konferansen for 2020 er lagt til Perth, Australia. Det er kanskje litt vel langt å reise, men det er også en Europeisk versjon, EuroSoTL, som i 2021 avholdes i Manchester.

Vil du vite mer?

Hør og se tidligere president for International Society for the Scholarship of Teaching and Learning sine refleksjoner rundt SoTL