Hjem
Pedagogisk akademi
Utlysning 2020

Utlysning 2020 - Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner ved Matnat

Fakultetet inviterer med dette fakultetets undervisere og undervisere ved UNIS (Gruppe A) til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert og bli tatt opp i Fakultetets Pedagogiske Akademi. Søknadsfristen er 7. januar 2021.

Hovedinnhold

Hvem kan få status som fremragende underviser?

Status som Fremragende underviser tildeles personer som systematisk og over tid videreutvikler sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

En bedømmelseskomité vurderer søknad/undervisningsportefølje og dokumentasjon, og aktuelle kandidater blir invitert til et intervju. Underviseren skal i søknaden og vedleggene beskrive, analysere, diskutere og dokumentere et systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet inn mot fire hovedkriterier.

Mer om søknadens innhold og vedlegg finner du her.

Eksempler på søknad, cv og liste over vedlegg.

Undervisere som blir tildelt status som Fund/ETP danner fakultetets Pedagogiske Akademi. De skal bidra til en kollegial undervisningskultur ved fakultetet, basert på prinsippene bak Scholarship of Teaching and Learning, for eksempel gjennom å ta ansvar for, og delta i, faglig, pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, gjennom å dele erfaring og fremme utveksling gjennom kollegiale fora for undervisningsutvikling og gjennom veiledning (mentorskap) av kolleger.

Søknadsfrist og prosess

Søknadsfrist er 7.januar 2021. Vurdering av søknadene vil foregå i løpet av våren 2021.  Fakultetet vil tilby oppfølging for undervisere som ønsker å søke om merittering, blant annet gjennom portefølje-workshop høst 2020.

Informasjonsmøte og workshop

Fakultetet arrangerer et informasjonsmøte om ordningen og utlysningen fredag 2. oktober.

Det blir tilbud om workshop How to write a well-structured teaching portfolio i uke 44, med oppfølging fram mot søknadsfristen. Endelig dato og tidspunkt vil bli annonsert for instituttene via e-post og på Pedagogisk akademi sine nettsider.

Søknad sendes til fakultetet via instituttet i ephorte. Ansatte ved UNIS sender søknad til: post@unis.no

Ta kontakt med visedekan for utdanning Harald Walderhaug (harald.walderhaug@uib.no) eller studiesjef Ingrid Christensen (ingrid.christensen@uib.no) dersom du har spørsmål. Kontaktpersoner ved UNIS er avdelingsleder ved Studieavdelingen Ane Hammervoll Bjørsvik (AneB@unis.no)