Hjem
Pedagogisk akademi
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Pedagogisk akademi for realfagene

Merittert status skal tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand.

Hovedinnhold

Lær av de meritterte

  • Best practice fra Christian Jørgensen: Analyse, metoder og tips
  • Lab-undervisning: Fra nysgjerrighet til dokumenterte resultater

Pedagogisk akademi ved MatNat

  • Forum for utvikling av egen undervisning på instituttnivå. Fokus er på deling av erfaringer og å gi inspirasjon og støtte til videreutvikling av egen undervisning.

Blogg

  • Her er mine beste undervisningstips.