Hjem

Pedagogisk akademi MatNat

Hovedinnhold

Fremragende underviser (ETP)
Fremragende underviser, Øyvind Fiksen

Fem realister blir Fremragende undervisere

Professor Øyvind Fiksen og fire andre undervisere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får statusen Fremragende underviser.

Fremragende underviser
Henriette

Fremragende underviser-status til Henriette Linge

Henriette Linge, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, har fått den pedagogiske kompetansegraden "Fremragende Underviser"