Hjem

Pensjonistforeningen

Hovedinnhold

Museumsbygg Universitetet i Bergen

Kontor
Vektergården, Christies gate 13 (2. et.)

E-post (også til påmeldinger)
pensjonistforeningen@uib.no

Leder
Gørill Skaale Johansen
Tlf. 41 60 98 85 / 55 29 47 77

Pensjonistforeningen ved UiB, stiftet i 1997, er møtested for tidligere ansatte ved UiB.

- Ektefelle/samboer er og velkommen som medlem. Det betales ikke kontingent.
- Foreningen har aktive medlemmer fra alle stillingskategorier og driften støttes av UiB. Foreningen har møter/omvisninger med foredrag og temagrupper.
- Foreningen driver lesesirkel som foregår på dagtid. Det er plass til flere deltakere.
- Våre medlemer kan også leie universitetets hytter i perioder de ikke er i bruk av ansatte.

Vi vil be om at alle pensjonister (gamle og nye) selv informerer oss om endring i egen e-post adresse for at vi skal kunne opprettholde kontakt. Pensjonistforeningens program vil i framtiden kun bli distribuert elektronisk til våre medlemmer.