Hjem

Pensjonistforeningen

Kontor:
Vektergården, Christiesgate 13 2. etg. telefon 55 58 86 10

Trefftid: Tirsdager før møtene kl.11.00-13.00. Vektergården, Christiesgt.13, 2.etasje

E-post: pensjonistforeningen@uib.no

Påmeldinger: Pensjonistforeningen@uib.no eller kontoret tlf. 55588610.

Eventuelt til leder Gørill Skaale Johansen, tlf. 41609885, 55294777.

Pensjonistforeningen ved UiB, stiftet i 1997, er møtested for tidligere ansatte ved UiB. Ektefelle/samboer er og velkommen som medlem. Det betales ikke kontingent.

Foreningen har aktive medlemmer fra alle stillingskategorier og driften støttes av UiB. Foreningen har møter/omvisninger med foredrag og temagrupper.

Foreningen driver lesesirkel som foregår på dagtid. 
Det er plass til flere deltakere.

Våre medlemer kan også leie universitetets hytter i perioder de ikke er i bruk av ansatte.

Vi vil be om at alle pensjonister (gamle og nye) selv informerer oss om endring i egen e-post adresse for at vi skal kunne opprettholde kontakt.  

Pensjonistforeningens program vil i framtiden kun bli distribuert elektronisk til våre medlemmer.

Siste arrangement våren 2018 var tur til Skagen (se vedlagt program og samling bilder på programsiden).

Spennende program for høsten 2018

Vi starter med:

Tur til Austevoll torsdag 6.september, med omvisning av Inge Halstensen og lunsj på gjestgiveriet i Bekkjarvik.

Pris kr. 500. Turen er subsidiert og har begrenset antall deltakere.

Påmelding : pensjonistforeningen@uib.noinnen 6.august

Betaling til konto 3411.41.74175 Pensjonistforeningen ved UiB

Andre møter i høstsemesteret

Torsdag  4. oktober,      Gunnhild Strand, tannhelse

Torsdag  8. november,   Hilmar Mjelde, USA – politikk

Torsdag  29. November, Julemøte, Damsgårdsstuene

Det vil komme utfyllende opplysninger om turen og de andre arrangementene i august