Hjem

Pensjonistforeningen

Hovedinnhold

Museumsbygg Universitetet i Bergen

Kontor
Vektergården, Christies gate 13 (2. et.)

E-post (også til påmeldinger)
pensjonistforeningen@uib.no

Leder
Rita Greiner-Simonsen
r-greine@online.no
Tlf. 480 23 689

Pensjonistforeningen ved UiB, stiftet i 1997, er møtested for tidligere ansatte ved UiB.

Ektefelle/samboer er og velkommen som medlem. Det betales ikke kontingent.

Foreningen har aktive medlemmer fra alle stillingskategorier og driften støttes av UiB. Foreningen har møter/omvisninger med foredrag og temagrupper.

Foreningen driver lesesirkel som foregår på dagtid. Det er plass til flere deltakere.

Vi vil be om at alle pensjonister (gamle og nye) selv informerer oss om endring i egen e-post-adresse for at vi skal kunne opprettholde kontakt. Pensjonistforeningens program vil i framtiden kun bli distribuert elektronisk til våre medlemmer.