Hjem
 • E-postAasa.Hammar@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 12+47 971 67 225
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

 

Hammar er leder for forskergruppen Bergen Mood and Cognitive Function group (MCF) som har inkludert flere doktorgradskandidater hvor alle jobber med problemstillinger som omhandler alvorlig depresjon, kognitiv fungering og longitudinelle studier. Hammar er prosjektleder for samtlige studier og datainnsamlingen har foregått i tre store hovedstudier. Den første studien er en av litteraturenes lengste oppfølgingsstudier innenfor en pasientgruppe som er rammet av gjentagende depresjoner og denne kartlegger kognitiv fungering over en 10 års periode, og ser blant annet på sammenhengen mellom kognitiv svikt og dagliglivets fungering.  Det andre hovedprosjektet er en longitudinell studie som inkluderte pasienter med gjentagende depresjon og kartla kognitive fungering med både eksperimentelle og standardiserte nevropsykologiske tester, cortisol målinger med deksamethasone og fMRI. Det tredje hovedprosjektet er et av de første på verdens basis som samler inn en pasientgruppe av førstegangs deprimerte pasienter og følger dem over tid. Også her samles inn data om kognitiv fungering, cortisol og emosjonelle informasjonsprosessering. Flere funne er generert fra disse datamaterialene og publisert i internasjonale journaler. Et nytt hovedprosjekt er i gang med å samle inn data fra pasienter som er symptomfrie fra depresjon og i remisjon.  I tillegg er Hammar samarbeidspartner i diverse prosjekt som undersøker barn med autisme, pasienter med angst, bipolare pasienter som mottar ECT behandling, biologiske markører hos ungdommer som overlevet Utøya massakren.

 

 

   

  Tidsskriftartikler
  • Halse, Marte Kathrine; Steinsbekk, Silje; Hammar, Åsa; Belsky, Jay; Wichstrøm, Lars. 2019. Parental predictors of children’s executive functioning from ages 6 to 10. British Journal of Developmental Psychology. 37: 410-426. doi: 10.1111/bjdp.12282
  • Raudeberg, Rune; Iverson, Grant L.; Hammar, Åsa. 2019. Norms matter: U.S. normative data under-estimate cognitive deficits in Norwegians with schizophrenia spectrum disorders. The Clinical Neuropsychologist. 1-18. doi: 10.1080/13854046.2019.1590641
  • Ronold, Eivind Haga; Joormann, Jutta; Hammar, Åsa. 2019. Facing recovery: Emotional bias in working memory, rumination, relapse, and recurrence of major depression; an experimental paradigm conducted five years after first episode of major depression. Applied neuropsychology. Adult. 1-13. doi: 10.1080/23279095.2018.1550406
  • Stavestrand, Silje Haukenes; Sirevåg, Kristine; Nordhus, Inger Hilde; Sjøbø, Trond; Endal, Trygve; Nordahl, Hans Morten; Specht, Karsten; Hammar, Åsa; Halmøy, Anne; Martinsen, Egil Wilhelm; Andersson, Eva; Hjelmervik, Helene; Mohlman, Jan; Thayer, Julian Francis; Hovland, Anders. 2019. Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised anxiety disorder (PEXACOG): Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 20 : 174: 1-14. doi: 10.1186/s13063-019-3268-9
  • Brus, Ole; Nordanskog, Pia; Båve, Ullvi; Cao, Yang; Hammar, Åsa; Landén, Mikael; Lundberg, Johan; Nordenskjöld, Axel. 2017. Subjective memory immediately following electroconvulsive therapy. Journal of ECT. 33: 96-103. doi: 10.1097/YCT.0000000000000377
  • Porter, Richard J; Hammar, Åsa; Beevers, Christopher G; Bowie, Christopher R.; Nodtvedt, Øystein O; Peckham, Andrew D; Siegle, Greg J; Tharp, Jordan A; Ueland, Torill; Vinogradov, Sophia; Johnson, Sheri L. 2017. Cognitive and affective remediation training for mood disorders. Australian and New Zealand journal of psychiatry (Print). 51: 317-319. doi: 10.1177/0004867416678079
  • Hammar, Åsa; Neto, Emanuel; Clemo, Leila; Hjetland, Gunnhild Johnsen; Hugdahl, Kenneth; Elliott, Rebecca. 2016. Striatal hypoactivation and cognitive slowing in patients with partially remitted and remitted major depression. PsyCh Journal. 5: 191-205. doi: 10.1002/pchj.134
  • Brix, Maiken Kirkegaard; Ersland, Lars; Hugdahl, Kenneth; Grüner, Renate; Posserud, Maj-Britt Rocio; Hammar, Åsa; Craig-Craven, Alexander Richard; Noeske, Ralph; Evans, C. John; Walker, Hanne Bjørg Hansen; Midtvedt, Tore; Beyer, Mona K. 2015. Brain MR spectroscopy in autism spectrum disorder—the GABA excitatory/inhibitory imbalance theory revisited. Frontiers in Human Neuroscience. 9: 1-12. doi: 10.3389/fnhum.2015.00365
  • Hansson, Pia Berner; Murison, Robert; Lund, Anders; Hammar, Åsa. 2015. Cognitive functioning and cortisol profiles in first episode major depression. Scandinavian Journal of Psychology. 56: 379-383. doi: 10.1111/sjop.12230
  • Oltedal, Leif; Kessler, Ute; Ersland, Lars; Grüner, Renate; Andreassen, Ole Andreas; Haavik, Jan; Hoff, Per Ivar; Hammar, Åsa; Dale, Anders Martin; Hugdahl, Kenneth; Ødegaard, Ketil Joachim. 2015. Effects of ECT in treatment of depression: Study protocol for a prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function. BMC Psychiatry. 15:94. 10 sider. doi: 10.1186/s12888-015-0477-y
  • Gjerde, Priyanthi Borgen; Schmid, Marit Therese; Hammar, Åsa; Wester, Knut. 2013. Intracranial arachnoid cysts: impairment of higher cognitive functions and postoperative improvement. Journal of Neurodevelopmental Disorders. 5. 10 sider. doi: 10.1186/1866-1955-5-21
  • Hammar, Åsa; Schmid, Marit Therese. 2013. Visual memory performance in patients with major depression: a 9-month follow-up. Applied neuropsychology. 20: 192-196. doi: 10.1080/09084282.2012.670170
  • Hammar, Åsa; Årdal, Guro. 2013. Verbal memory functioning in recurrent depression during partial remission and remission. Frontiers in Psychology. 4. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00652
  • Hansson, Pia Berner; Murison, Robert; Lund, Anders; Hammar, Åsa. 2013. Cognitive functioning and cortisol suppression in recurrent major depression. PsyCh Journal. 2: 167-174. doi: 10.1002/pchj.29
  • Hovland, Anders; Pallesen, Ståle; Hammar, Åsa; Hansen, Anita Lill; Thayer, Julian Francis; Sivertsen, Børge; Tarvainen, Mika P.; Nordhus, Inger Hilde. 2013. Subjective sleep quality in relation to inhibition and heart rate variability in patients with panic disorder. Journal of Affective Disorders. 150: 152-155. doi: 10.1016/j.jad.2012.12.017
  • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Eide, Geir Egil; Hammar, Åsa; Malt, Ulrik Fredrik; Ødegaard, Ketil Joachim; Morken, Gunnar; Sundet, Kjetil Søren; Vaaler, Arne Einar. 2013. Neurocognitive profiles in treatment-resistant bipolar I and bipolar II disorder depression. BMC Psychiatry. 13. doi: 10.1186/1471-244X-13-105
  • Schmid, Marit Therese; Hammar, Åsa. 2013. A follow-up study of first episode major depressive disorder. Impairment in inhibition and semantic fluency – potential predictors for relapse? Frontiers in Psychology. 4. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00633
  • Schmid, Marit Therese; Hammar, Åsa. 2013. Cognitive function in first episode major depressive disorder: Poor inhibition and semantic fluency performance. Cognitive Neuropsychiatry. 18: 515-530. doi: 10.1080/13546805.2012.754748
  • Strand, Mari; Oram, Mike W.; Hammar, Åsa. 2013. Emotional information processing in major depression remission and partial remission: faces come first. Applied neuropsychology. 20: 110-119. doi: 10.1080/09084282.2012.670159
  • Strand, Mari; Sætrevik, Bjørn; Lund, Anders; Hammar, Åsa. 2013. The relationship between residual symptoms of depression and emotional information processing. Nordic Journal of Psychiatry. 67: 233-239. doi: 10.3109/08039488.2012.711857
  • Årdal, Guro; Lund, Anders; Hammar, Åsa. 2013. Health-related quality of life in recurrent major depressive disorder-A 10-year follow-up study. Nordic Journal of Psychiatry. 67: 339-343. doi: 10.3109/08039488.2012.746730
  • Hammar, Åsa; Kildal, Anna; Schmid, Marit Therese. 2012. Information processing in patients with first episode major depression. Scandinavian Journal of Psychology. 53: 445-449. doi: 10.1111/sjop.12012
  • Hammar, Åsa; Kildal, Anna; Schmid, Marit Therese. 2012. Information processing in first episode depression. Scandinavian Journal of Psychology. 53: 445-449. doi: 10.1111/sjop.12012
  • Hammar, Åsa; Årdal, Guro. 2012. Effortful information processing in patients with major depression - A 10-year follow-up study. Psychiatry Research. 198: 420-423. doi: 10.1016/j.psychres.2011.11.020
  • Hovland, Anders; Pallesen, Ståle; Hammar, Åsa; Hansen, Anita Lill; Thayer, Julian Francis; Tarvainen, Mika P.; Nordhus, Inger Hilde. 2012. The relationships among heart rate variability, executive functions, and clinical variables in patients with panic disorder. International Journal of Psychophysiology. 86: 269-275. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2012.10.004
  • Kessler, Ute; Schøyen, Helle Kristine; Andreassen, Ole Andreas; Bergsholm, Per; Eide, Geir Egil; Hammar, Åsa; Malt, Ulrik Fredrik; Ødegaard, Ketil Joachim; Morken, Gunnar; Sundet, Kjetil Søren; Vaaler, Arne. 2012. The neurocognitive profile in depressed therapy resistant bipolar disorder inpatients. Bipolar Disorders. 14: 91-91.
  • Hammar, Åsa; Isaksen, Lise Widding; Schmid, Marit Therese; Årdal, Guro; Strand, Mari. 2011. Patients with major depression show intact memory performance- given optimal conditions. Applied neuropsychology. 18: 191-196. doi: 10.1080/09084282.2011.595445
  • Hammar, Åsa; Strand, Mari; Årdal, Guro; Schmid, Marit Therese; Lund, Anders; Elliott, Rebecca. 2011. Testing the cognitive effort hypothesis of cognitive impairment in major depression. Nordic Journal of Psychiatry. 65: 74-80. doi: 10.3109/08039488.2010.494311
  • Schmid, Marit Therese; Strand, Mari; Årdal, Guro; Lund, Anders; Hammar, Åsa. 2011. Prolonged Impairment in Inhibition and Semantic Fluency in a Follow-up Study of Recurrent Major Depression. Archives of clinical neuropsychology. 26: 677-686. doi: 10.1093/arclin/acr048
  • Årdal, Guro; Hammar, Åsa. 2011. Is impairment in cognitive inhibition in the acute phase of major depression irreversible? Results from a 10-year follow-up study. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 84: 141-150. doi: 10.1348/147608310X502328
  • Eichele, Heike; Eichele, Tom; Hammar, Åsa; Freyberger, Harald J.; Hugdahl, Kenneth; Plessen, Kerstin J. 2010. Go/NoGo performance in boys with Tourette Syndrome. Child Neuropsychology. 16: 162-168. doi: 10.1080/09297040903150182
  • Hammar, Åsa; Sørensen, Lin; Årdal, Guro; Ødegaard, Ketil Joachim; Kroken, Rune; Roness, Atle; Lund, Anders. 2010. Enduring cognitive dysfunction in unipolar major depression: A test-retest study using the Stroop paradigm. Scandinavian Journal of Psychology. 51: 304-308. doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00765.x
  • Hammar, Åsa; Årdal, Guro. 2009. Cognitive functioning in major depression - a summary. Frontiers in Human Neuroscience. 3. 7 sider. doi: 10.3389/neuro.09.026.2009
  • Hugdahl, Kenneth; Specht, Karsten; Biringer, Eva Aaker; Weis, Susanne; Elliott, Rebecca; Hammar, Åsa; Ersland, Lars; Lund, Anders. 2007. Increased parietal and frontal activation after remission from recurrent major depression: A repeated fMRI study. Cognitive Therapy and Research. 31: 147-160. doi: 10.1007/s10608-006-9116-8
  • Plessen, Kerstin J.; Lundervold, Arvid; Grüner, Renate; Hammar, Åsa; Lundervold, Astri Johansen; Peterson, Bradley Scott; Hugdahl, Kenneth. 2007. Functional brain asymmetry, attentional modulation, and interhemispheric transfer in boys with Tourette syndrome. Neuropsychologia. 45: 767-774. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2006.08.006
  • Hammar, Åsa. 2006. Et longitudinelt forskningsprosjekt vedrørende alvorlig depresjon og kognitive funksjoner ved Universitetet i Bergen. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. 9: 47-49.
  • Plessen, Kerstin Von; Grüner, Renate; Lundervold, Arvid; Hirsch, Jochen G.; Xu, Dongrong; Bansal, Ravi; Hammar, Åsa; Lundervold, Astri Johansen; Wentzel-Larsen, Tore; Lie, Stein Atle; Gass, Achim; Peterson, Bradley Scott; Hugdahl, Kenneth. 2006. Reduced white matter connectivity in the Corpus Callosum of children with Tourette syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 47: 1013-1022. doi: 10.1111/j.1469-7610.2006.01639.x
  • Stordal, Kirsten Irene; Lundervold, Astri Johansen; Mykletun, Arnstein; Asbjørnsen, Arve Egil; Biringer, Eva Aaker; Hammar, Aasa; Hammar, Åsa; Landrø, Nils Inge; Roness, Atle; Rund, Bjørn Rishovd; Sundet, Kjetil; Egeland, Jens; Lund, Anders. 2005. Frequency and characteristics of recurrent major depressed patients with inimpaired executive functions. World Journal of Biological Psychiatry. 6: 36-44.
  • Thomsen, Tormod; Specht, Karsten; Hammar, Åsa; Nyttingnes, Jarle; Ersland, Lars; Hugdahl, Kenneth. 2004. Brain localization of attentional control in different age groups by combining functional and structural MRI. NeuroImage. 22: 912-919.
  • Hammar, Åsa. 2003. Automatic and effortful information processing in unipolar major depression. Scandinavian Journal of Psychology. 44: 409-413.
  • Hammar, Åsa. 2003. Major depression and cognitive dysfunction. An experimental study of the cognitive effort hypothesis. Presentasjon av sammendrag av doktorgradsavhandling. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. 6: 18-19.
  • Hammar, Åsa; Lund, Anders; Hugdahl, Kenneth. 2003. Long-lasting cognitive impairment in unipolar major depression. A 6 month follow-up study. Psychiatry Research. 118: 189-196.
  • Hammar, Åsa; Lund, Anders; Hugdahl, Kenneth. 2003. Selective impairment in effortful information processing in major depression. Journal of the International Neuropsychological Society. 9: 954-959.
  • Hammar, Åsa. 2002. Beskrivelse av et undervisningsopplegg for skrivetreningsseminar. UPED-skrift. 2.
  • Hammar, Åsa. 2002. Kvinner oftest deprimert. Bergens Tidende. Publisert 2002-08-31.
  • Svebak, S.; Søndenaa, K.; Hausken, Trygve; Søreide, O.; Hammar, Åsa; Berstad, A. 2000. The significance of personality in pain from gallbladder stones. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 7: 759-764.
  • Svebak, Sven; Søndenaa, Karl; Hausken, Trygve; Søreide, Odd; Hammar, Åsa; Berstad, Arnold. 2000. The significance of personality in pain from gallbladder stone. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 35: 759-764.
  Rapporter/avhandlinger
  • Hammar, Åsa. 2003. Major depression and cognitive dysfunction - An experimental study of the cognitive effort hypothesis (doktorgradsavhandling).

  Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  Professor i klinisk nevropsykologi. PhD

  Spesialist i klinisk nevropsykologi, (NPF)

  ACADEMIC DEGREE 

  2006                Specialist in Clinical Neuropsychology (NPF)

  2003                PhD/Dr. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway. Title of thesis: Major depression and cognitive dysfunction- An experimental study of the cognitive effort hypothesis. Supervisor: Professor Kenneth Hugdahl.

  1996                Cand. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen (UiB), Norway 

   

  ACADEMIC AND SCIENTIFIC POSITIONS 

  2012 -              Professor in Clinical neuropsychology, Department of Biological and Medical Psychology (IMBP), UiB, Norway

  2003-               20% Clinical position at The Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

  2003-2012       Associate professor in Clinical neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

  2002                Assistant professor, Section for Clinical Neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

  1998-1999       Specialpsychologist, Section for Rehabilitation, Neurological Division, Haukeland University Hospital

  1993-1996       50% Research assistant, IMBP, UiB, Norway

  INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES

  2013-2017       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

  2013–present   Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UiB, Norway

  2011-present     Board Member, MoodNet, Regional Research Network on Mood Disorders, Helse Vest, Norway

  2008-2009       Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UIB, Norway

  2006-2008       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

  2006-2007       Head of department, IMBP, UiB, Norway

  1999-2006       Member of the Faculty Committee for Research and PhD training, Faculty of Psychology, UiB, Norway

   

   

   

  Project Title

  Funding source

  Amount

  (Euros)

  Period

  PI

  Cognitive function and emotional information processing in recurrent MDD- PhD- project 

  The National Program for Integrated Clinical Specialist and PhD-training for Psychologists, Norway

  400 000

  2004-2012

  Hammar

  Major depression, cognitive function and cortisol- including PhD project

  Research Council of Norway

  400 000

  2006-2013

  Hammar

  fMRI study Depression and function

  Helse Vest, Mood Net, Norway

  8 670

  2009

  Hammar

  Cognitive function and emotional information processing in first episode MDD

  Helse Vest, Mood Net, Norway

  48 500

  2011

  Hammar

  Cognitive function in recurrent MDD- a 8-10 year follow up

  Faculty of Psychology, University of Bergen

  8 000

  2008

  Hammar

  Cognitive functioning in first episode MDD patients- a five year follow-up

  Helse Vest, MoodNet

  53 300

  2014-2014

  Hammar

  The neurocognitive profile in remitted MDD patients

  Helse Vest, Mood Net, Strategic funds

   

  46 700

  2012-2014

  Hammar

  Longitudinal studies of major Depression Disorder and cognitive functioning and emotional information processing: predictors for relapse?- PhD project

  Research Council of Norway

  400 000

  2008-2015

  Hammar