Hjem
Åsa Karin Hammars bilde

Åsa Karin Hammar

Professor, PhD
 • E-postaasa.hammar@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 12
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

 

Hammar er leder for forskergruppen Bergen Mood and Cognitive Function group (MCF) som har inkludert flere doktorgradskandidater hvor alle jobber med problemstillinger som omhandler alvorlig depresjon, kognitiv fungering og longitudinelle studier. Hammar er prosjektleder for samtlige studier og datainnsamlingen har foregått i tre store hovedstudier. Den første studien er en av litteraturenes lengste oppfølgingsstudier innenfor en pasientgruppe som er rammet av gjentagende depresjoner og denne kartlegger kognitiv fungering over en 10 års periode, og ser blant annet på sammenhengen mellom kognitiv svikt og dagliglivets fungering.  Det andre hovedprosjektet er en longitudinell studie som inkluderte pasienter med gjentagende depresjon og kartla kognitive fungering med både eksperimentelle og standardiserte nevropsykologiske tester, cortisol målinger med deksamethasone og fMRI. Det tredje hovedprosjektet er et av de første på verdens basis som samler inn en pasientgruppe av førstegangs deprimerte pasienter og følger dem over tid. Også her samles inn data om kognitiv fungering, cortisol og emosjonelle informasjonsprosessering. Flere funne er generert fra disse datamaterialene og publisert i internasjonale journaler. Et nytt hovedprosjekt er i gang med å samle inn data fra pasienter som er symptomfrie fra depresjon og i remisjon.  I tillegg er Hammar samarbeidspartner i diverse prosjekt som undersøker barn med autisme, pasienter med angst, bipolare pasienter som mottar ECT behandling, biologiske markører hos ungdommer som overlevet Utøya massakren.

 

 

   

  Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2023). Neurocognitive development after pediatric brain tumor - a longitudinal, retrospective cohort study. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence.
  • Vis forfatter(e) (2023). Neurocognitive Functioning in Patients with Painful Temporomandibular Disorders. Journal of Pain Research. 2015-2025.
  • Vis forfatter(e) (2023). Long-term outcomes of an internet-delivered cognitive enhancement intervention targeting residual cognitive deficits after major depressive disorder: a 2-year follow-up of an open trial. Frontiers in Psychology.
  • Vis forfatter(e) (2023). Inhibitory control as possible risk and/or resilience factor for the development of trauma related symptoms–a study of the Utøya terror attack survivors. Applied neuropsychology: Adult.
  • Vis forfatter(e) (2023). Improvement in self-reported cognitive functioning but not in rumination following online working memory training in a two-year follow-up study of remitted major depressive disorder. Frontiers in Psychiatry.
  • Vis forfatter(e) (2023). Electroconvulsive therapy triggers a reversible decrease in brain N-acetylaspartate. Frontiers in Psychiatry.
  • Vis forfatter(e) (2022). Validity of diagnoses, treatment dates, and rating scales in the Swedish national quality register for electroconvulsive therapy. Nordic Journal of Psychiatry. 96-103.
  • Vis forfatter(e) (2022). Towards adaptive technology in routine mental health care. Digital Health. 1-16.
  • Vis forfatter(e) (2022). Predictors of treatment response to an internet-delivered intervention targeting residual cognitive symptoms after major depressive disorder. Frontiers in Psychiatry. 1-10.
  • Vis forfatter(e) (2022). Longitudinal relations between impaired executive function and symptoms of psychiatric disorders in childhood. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1574-1582.
  • Vis forfatter(e) (2022). Developing an internet-delivered intervention targeting residual cognitive symptoms after major depressive disorder: a person-based approach. Journal of Mental Health.
  • Vis forfatter(e) (2022). Computerized Working Memory Training in Remission From Major Depressive Disorder: Effects on Emotional Working Memory, Processing Speed, Executive Functions, and Associations With Symptoms. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 1-14.
  • Vis forfatter(e) (2021). Short and long-term effects of single and multiple sessions of electroconvulsive therapy on brain gray matter volumes. Brain Stimulation. 1330-1339.
  • Vis forfatter(e) (2021). Improved emotion regulation in depression following cognitive remediation: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 1-11.
  • Vis forfatter(e) (2021). First-Episode Patients Report Cognitive Difficulties in Executive Functioning 1 Year After Initial Episode of Major Depressive Disorder. Frontiers in Psychiatry. 9 sider.
  • Vis forfatter(e) (2021). Examining the repeatable battery for the assessment of neuropsychological status validity indices in people with schizophrenia spectrum disorders. The Clinical Neuropsychologist. 1-18.
  • Vis forfatter(e) (2021). Elevated body weight modulates subcortical volume change and associated clinical response following electroconvulsive therapy. Journal of Psychiatry & Neuroscience.
  • Vis forfatter(e) (2021). Challenges and possible solutions in cross-disciplinary and cross-sectorial research teams within the domain of e-mental health. Journal of Enabling Technologies (JET). 241-251.
  • Vis forfatter(e) (2021). An open pilot study of an internet-delivered intervention targeting self-perceived residual cognitive symptoms after major depressive disorder. Applied neuropsychology: Adult. 10 sider.
  • Vis forfatter(e) (2021). A brief intervention for PTSD versus treatment as usual: Study protocol for a non-inferiority randomized controlled trial. Trials. 1-17.
  • Vis forfatter(e) (2020). The incidence of dental fracturing in electroconvulsive therapy in Sweden. Journal of ECT. 168-171.
  • Vis forfatter(e) (2020). The effect of pulse width on subjective memory impairment and remission rate 6 months after electroconvulsive therapy. Journal of ECT. 272-278.
  • Vis forfatter(e) (2020). Predictors of Treatment Response to Electroconvulsive Therapy in Schizophrenia - A Nationwide Registry-Based Study. Schizophrenia Bulletin Open.
  • Vis forfatter(e) (2020). Electroconvulsive therapy in depression: Improvement in quality of life depending on age and sex. Journal of ECT. 242-246.
  • Vis forfatter(e) (2020). Anterior cingulate gamma-aminobutyric acid concentrations and electroconvulsive therapy. Brain and Behavior. 1-11.
  • Vis forfatter(e) (2020). A pilot study of cognitive remediation in remitted major depressive disorder patients. Applied neuropsychology: Adult. 1-11.
  • Vis forfatter(e) (2020). A longitudinal 5-year follow-up study of cognitive function after first episode major depressive disorder: Exploring state, scar and trait effects. Frontiers in Psychiatry. 1-12.
  • Vis forfatter(e) (2020). A Longitudinal Comparison Between Depressed Patients Receiving Electroconvulsive Therapy and Healthy Controls on Specific Memory Functions. The Primary Care Companion for CNS Disorders (PCC).
  • Vis forfatter(e) (2019). The importance of clinical normative data for conceptualizing neuropsychological deficits in people with schizophrenia spectrum disorders. Applied neuropsychology: Adult. 1-10.
  • Vis forfatter(e) (2019). Rehospitalization of Postpartum Depression and Psychosis After Electroconvulsive Therapy: A Population-Based Study With a Matched Control Group. Journal of ECT. 264-271.
  • Vis forfatter(e) (2019). Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised anxiety disorder (PEXACOG): Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 1-14.
  • Vis forfatter(e) (2019). Parental predictors of children’s executive functioning from ages 6 to 10. British Journal of Developmental Psychology. 410-426.
  • Vis forfatter(e) (2019). Norms matter: U.S. normative data under-estimate cognitive deficits in Norwegians with schizophrenia spectrum disorders. The Clinical Neuropsychologist. 1-18.
  • Vis forfatter(e) (2019). Lithium for suicide and readmission prevention after electroconvulsive therapy for unipolar depression: Population-based register study. BJPsych Open.
  • Vis forfatter(e) (2019). Facing recovery: Emotional bias in working memory, rumination, relapse, and recurrence of major depression; an experimental paradigm conducted five years after first episode of major depression. Applied neuropsychology: Adult. 1-13.
  • Vis forfatter(e) (2019). Electroconvulsive therapy in bipolar depression ? effectiveness and prognostic factors. Acta Psychiatrica Scandinavica. 196-204.
  • Vis forfatter(e) (2019). Cognitive enhancement therapy for mood disorders: A new paradigm? Australian and New Zealand journal of psychiatry (Print). 1148-1150.
  • Vis forfatter(e) (2017). Subjective memory immediately following electroconvulsive therapy. Journal of ECT. 96-103.
  • Vis forfatter(e) (2016). Striatal hypoactivation and cognitive slowing in patients with partially remitted and remitted major depression. PsyCh Journal. 191-205.
  • Vis forfatter(e) (2015). Effects of ECT in treatment of depression: Study protocol for a prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function. BMC Psychiatry. 10 sider.
  • Vis forfatter(e) (2015). Cognitive functioning and cortisol profiles in first episode major depression. Scandinavian Journal of Psychology. 379-383.
  • Vis forfatter(e) (2015). Brain MR spectroscopy in autism spectrum disorder—the GABA excitatory/inhibitory imbalance theory revisited. Frontiers in Human Neuroscience. 1-12.
  • Vis forfatter(e) (2013). Visual memory performance in patients with major depression: a 9-month follow-up. Applied Neuropsychology. 192-196.
  • Vis forfatter(e) (2013). Verbal memory functioning in recurrent depression during partial remission and remission. Frontiers in Psychology.
  • Vis forfatter(e) (2013). The relationship between residual symptoms of depression and emotional information processing. Nordic Journal of Psychiatry. 233-239.
  • Vis forfatter(e) (2013). Subjective sleep quality in relation to inhibition and heart rate variability in patients with panic disorder. Journal of Affective Disorders. 152-155.
  • Vis forfatter(e) (2013). Neurocognitive profiles in treatment-resistant bipolar I and bipolar II disorder depression. BMC Psychiatry.
  • Vis forfatter(e) (2013). Intracranial arachnoid cysts: impairment of higher cognitive functions and postoperative improvement. Journal of Neurodevelopmental Disorders. 10 sider.
  • Vis forfatter(e) (2013). Health-related quality of life in recurrent major depressive disorder-A 10-year follow-up study. Nordic Journal of Psychiatry. 339-343.
  • Vis forfatter(e) (2013). Emotional information processing in major depression remission and partial remission: faces come first. Applied Neuropsychology. 110-119.
  • Vis forfatter(e) (2013). Cognitive functioning and cortisol suppression in recurrent major depression. PsyCh Journal. 167-174.
  • Vis forfatter(e) (2013). Cognitive function in first episode major depressive disorder: Poor inhibition and semantic fluency performance. Cognitive Neuropsychiatry. 515-530.
  • Vis forfatter(e) (2013). A follow-up study of first episode major depressive disorder. Impairment in inhibition and semantic fluency – potential predictors for relapse? Frontiers in Psychology.
  • Vis forfatter(e) (2012). The relationships among heart rate variability, executive functions, and clinical variables in patients with panic disorder. International Journal of Psychophysiology. 269-275.
  • Vis forfatter(e) (2012). Information processing in patients with first episode major depression. Scandinavian Journal of Psychology. 445-449.
  • Vis forfatter(e) (2012). Information processing in first episode depression. Scandinavian Journal of Psychology. 445-449.
  • Vis forfatter(e) (2012). Effortful information processing in patients with major depression - A 10-year follow-up study. Psychiatry Research. 420-423.
  • Vis forfatter(e) (2011). Testing the cognitive effort hypothesis of cognitive impairment in major depression. Nordic Journal of Psychiatry. 74-80.
  • Vis forfatter(e) (2011). Prolonged Impairment in Inhibition and Semantic Fluency in a Follow-up Study of Recurrent Major Depression. Archives of Clinical Neuropsychology. 677-686.
  • Vis forfatter(e) (2011). Patients with major depression show intact memory performance- given optimal conditions. Applied Neuropsychology. 191-196.
  • Vis forfatter(e) (2011). Is impairment in cognitive inhibition in the acute phase of major depression irreversible? Results from a 10-year follow-up study. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 141-150.
  • Vis forfatter(e) (2010). Go/NoGo performance in boys with Tourette Syndrome. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 162-168.
  • Vis forfatter(e) (2010). Enduring cognitive dysfunction in unipolar major depression: A test-retest study using the Stroop paradigm. Scandinavian Journal of Psychology. 304-308.
  • Vis forfatter(e) (2009). Cognitive functioning in major depression - a summary. Frontiers in Human Neuroscience. 7 sider.
  • Vis forfatter(e) (2007). Increased parietal and frontal activation after remission from recurrent major depression: A repeated fMRI study. Cognitive Therapy and Research. 147-160.
  • Vis forfatter(e) (2007). Functional brain asymmetry, attentional modulation, and interhemispheric transfer in boys with Tourette syndrome. Neuropsychologia. 767-774.
  • Vis forfatter(e) (2006). Reduced white matter connectivity in the Corpus Callosum of children with Tourette syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1013-1022.
  • Vis forfatter(e) (2005). Frequency and characteristics of recurrent major depressed patients with inimpaired executive functions. World Journal of Biological Psychiatry. 36-44.
  • Vis forfatter(e) (2004). Brain localization of attentional control in different age groups by combining functional and structural MRI. NeuroImage. 912-919.
  • Vis forfatter(e) (2003). Selective impairment in effortful information processing in major depression. Journal of the International Neuropsychological Society. 954-959.
  • Vis forfatter(e) (2003). Major depression and cognitive dysfunction. An experimental study of the cognitive effort hypothesis. Presentasjon av sammendrag av doktorgradsavhandling. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. 18-19.
  • Vis forfatter(e) (2003). Long-lasting cognitive impairment in unipolar major depression. A 6 month follow-up study. Psychiatry Research. 189-196.
  • Vis forfatter(e) (2003). Automatic and effortful information processing in unipolar major depression. Scandinavian Journal of Psychology. 409-413.
  • Vis forfatter(e) (2000). The significance of personality in pain from gallbladder stones. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 759-764.
  • Vis forfatter(e) (2000). The significance of personality in pain from gallbladder stone. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 759-764.
  Populærvitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2009). Nevropsykologiske problemstillinger innenfor de logopediske fagfeltet- Bredde og spesifisitet.
  Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2019). Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalized anxiety disorder – scientific rationale, study protocol, and preliminary findings for the Pexacog trial.
  • Vis forfatter(e) (2018). Augmenting CBT with physical exercise intreatment of generalised anxiety disorder in holder adults – results from a pilot study.
  • Vis forfatter(e) (2010). Go/NoGo performance in boys with Tourette syndrome.
  • Vis forfatter(e) (2010). Depression and information processing - is emotional visual search an appropriate paradigm?
  • Vis forfatter(e) (2009). Kognitiv fungering over tid hos alvorlig deprimerte pasienter.
  • Vis forfatter(e) (2008). Emotional information processing in major depressive disorder.
  • Vis forfatter(e) (2005). Egentlig depression och kognitiv dysfunktion.
  • Vis forfatter(e) (2005). Depresjon og kognitiv funksjon.
  • Vis forfatter(e) (2003). Long-lasting cognitive dysfunction in M.D.
  • Vis forfatter(e) (2002). Attentional deficit in patients with major depression.
  • Vis forfatter(e) (2001). Attentional deficits in patients with major depression.
  Leserinnlegg
  • Vis forfatter(e) (2017). Cognitive and affective remediation training for mood disorders. Australian and New Zealand journal of psychiatry (Print). 317-319.
  Populærvitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2019). Kognitive restsymptomer etter depresjon. Best Practice Nordic.
  Kronikk
  • Vis forfatter(e) (2002). Kvinner oftest deprimert. Bergens Tidende.
  • Vis forfatter(e) (2002). Beskrivelse av et undervisningsopplegg for skrivetreningsseminar. UPED-skrift.
  Doktorgradsavhandling
  • Vis forfatter(e) (2003). Major depression and cognitive dysfunction - An experimental study of the cognitive effort hypothesis (doktorgradsavhandling).
  Intervju
  • Vis forfatter(e) (2011). Depresjon på annonseplass.
  • Vis forfatter(e) (2010). Deprimerte svekket over tid.
  • Vis forfatter(e) (2008). Studentradio UiB: Om Eksamensangst.
  Programdeltagelse
  • Vis forfatter(e) (2003). Alvorlig deprimerte pasienter sliter med konsentrasjon og oppmerksomhet, lenge etterat de ikke føler seg nedfor lengre.
  Sammendrag/abstract
  • Vis forfatter(e) (2021). Risk Factors and Cognitive Deficits in First Episode Major Depression: A Five-Year Longitudinal Study of Explorative Subgroups. Biological Psychiatry.
  • Vis forfatter(e) (2012). The neurocognitive profile in depressed therapy resistant bipolar disorder inpatients. Bipolar Disorders. 91-91.
  Poster
  • Vis forfatter(e) (2023). Guided digital intervention targeting residual cognitive deficits after depression: Preliminary results from a randomized controlled trial.
  • Vis forfatter(e) (2022). Two-year outcomes of an internet-delivered intervention targeting residual cognitive symptoms after depression. .
  • Vis forfatter(e) (2022). Comparing Effects of Digital Interventions Targeting Residual Cognitive Symptoms Following MDD in a Two-Year Follow-up - Effects on Rumination and Subjective EF.
  • Vis forfatter(e) (2022). Age and Computerized Working Memory Training in Remitted MDD.
  • Vis forfatter(e) (2021). Cognitive deficits and neurocognitive profiles in major depression – Clinical Perspectives, targets for Treatment, Prevention, and Potential Consequences for Aging.
  • Vis forfatter(e) (2020). Retention Memory is Broadly Normal in Young People with Schizophrenia Spectrum Disorders .
  • Vis forfatter(e) (2020). Retention Memory is Broadly Normal in Young People with Schizophrenia Spectrum Disorder.
  • Vis forfatter(e) (2019). ResDep: Internet-delivered remediation program for cognitive residual symptoms after major depressive disorder.
  • Vis forfatter(e) (2019). Examining the Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status Effort Index in People with Schizophrenia Spectrum Disorders.
  • Vis forfatter(e) (2019). Examining Perceived Executive Functioning and Objectively Measured Cognition in People with Schizophrenia Spectrum Disorders.
  • Vis forfatter(e) (2019). Does Working Memory Training Improve Emotional Working Memory.
  • Vis forfatter(e) (2018). The Importance of Clinical Reference Values for Conceptualizing Neuropsychological Deficits in People with Schizophrenia Spectrum Disorders.
  • Vis forfatter(e) (2018). Norms Matter: US Normative Data Under-Estimates Cognitive Deficits in Norwegians with Schizophrenia Spectrum Disorders.
  • Vis forfatter(e) (2018). Emotional Working Memory and Depression.
  • Vis forfatter(e) (2012). The relationships among heart rate variability, executive functions, and clinical variables in patients with panic disorder.
  • Vis forfatter(e) (2011). Normalized Cognitive Impairment In Effortful Processing In Major Depressive Disorder- Results From A Ten Year Follow Up Study.
  • Vis forfatter(e) (2010). Go/NoGo performance in Boys with Tourette Syndrome.
  • Vis forfatter(e) (2009). Prolonged cognitive impairment may play a significant role for mental health functioning in Major Depressive Disorder - results from a follow up study.
  • Vis forfatter(e) (2009). Executive functioning in recurrent major depression - investigated using the Delis Kaplan Executive function system.
  • Vis forfatter(e) (2009). Emotional regulation in children with ADHD - a longitudinal study.
  • Vis forfatter(e) (2001). Effortful information processing in patients with major depresseion.
  • Vis forfatter(e) (2001). Attentional orienting in a patient with an extensive right hemisphere lesion.
  Errata
  • Vis forfatter(e) (2023). Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised anxiety disorder (PEXACOG): a feasibility study for a randomized controlled trial. BioPsychoSocial Medicine.
  • Vis forfatter(e) (2021). Correction to: A brief intervention for PTSD versus treatment as usual: Study protocol for a non-inferiority randomized controlled trial (Trials, (2021), 22, 1, (737), 10.1186/s13063-021-05674-y). Trials.
  • Vis forfatter(e) (2020). Erratum: Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised anxiety disorder (PEXACOG): Study protocol for a randomized controlled trial (Trials (2019) 20 (174) DOI: 10.1186/s13063-019-3268-9). Trials.
  Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  • Vis forfatter(e) (2022). Cognitive Impairment and Neurocognitive Profiles in Major Depression—A Clinical Perspective. Frontiers in Psychiatry. 1-21.
  • Vis forfatter(e) (2006). Et longitudinelt forskningsprosjekt vedrørende alvorlig depresjon og kognitive funksjoner ved Universitetet i Bergen. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. 47-49.

  Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  Project Title

  Funding source

  Amount

  (Euros)

  Period

  PI

  Cognitive function and emotional information processing in recurrent MDD- PhD- project 

  The National Program for Integrated Clinical Specialist and PhD-training for Psychologists, Norway

  400 000

  2004-2012

  Hammar

  Major depression, cognitive function and cortisol- including PhD project

  Research Council of Norway

  400 000

  2006-2013

  Hammar

  fMRI study Depression and function

  Helse Vest, Mood Net, Norway

  8 670

  2009

  Hammar

  Cognitive function and emotional information processing in first episode MDD

  Helse Vest, Mood Net, Norway

  48 500

  2011

  Hammar

  Cognitive function in recurrent MDD- a 8-10 year follow up

  Faculty of Psychology, University of Bergen

  8 000

  2008

  Hammar

  Cognitive functioning in first episode MDD patients- a five year follow-up

  Helse Vest, MoodNet

  53 300

  2014-2014

  Hammar

  The neurocognitive profile in remitted MDD patients

  Helse Vest, Mood Net, Strategic funds

   

  46 700

  2012-2014

  Hammar

  Longitudinal studies of major Depression Disorder and cognitive functioning and emotional information processing: predictors for relapse?- PhD project

  Research Council of Norway

  400 000

  2008-2015

  Hammar

  Professor i klinisk nevropsykologi. PhD

  Spesialist i klinisk nevropsykologi, (NPF)

  ACADEMIC DEGREE 

  2006                Specialist in Clinical Neuropsychology (NPF)

  2003                PhD/Dr. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway. Title of thesis: Major depression and cognitive dysfunction- An experimental study of the cognitive effort hypothesis. Supervisor: Professor Kenneth Hugdahl.

  1996                Cand. psychol, Faculty of Psychology, University of Bergen (UiB), Norway 

   

  ACADEMIC AND SCIENTIFIC POSITIONS 

  2012 -              Professor in Clinical neuropsychology, Department of Biological and Medical Psychology (IMBP), UiB, Norway

  2003-               20% Clinical position at The Division of Psychiatry, Haukeland University Hospital

  2003-2012       Associate professor in Clinical neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

  2002                Assistant professor, Section for Clinical Neuropsychology, IMBP, UiB, Norway

  1998-1999       Specialpsychologist, Section for Rehabilitation, Neurological Division, Haukeland University Hospital

  1993-1996       50% Research assistant, IMBP, UiB, Norway

  INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES

  2013-2017       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

  2013–present   Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UiB, Norway

  2011-present     Board Member, MoodNet, Regional Research Network on Mood Disorders, Helse Vest, Norway

  2008-2009       Head of Clinic, Neuropsychological Polyclinic, UIB, Norway

  2006-2008       Faculty board member, Faculty of Psychology, UiB, Norway

  2006-2007       Head of department, IMBP, UiB, Norway

  1999-2006       Member of the Faculty Committee for Research and PhD training, Faculty of Psychology, UiB, Norway