Hjem
Åshild Nylunds bilde

Åshild Nylund

Seniorrådgiver, Forskningskommunikasjon, Søknadsstøtte
  • E-postAshild.Nylund@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 70+47 901 75 935
  • Besøksadresse
    Nygårdsgaten 5, 2. et.
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 Bergen

Strategisk kommunikasjon
Forskningskommunikasjon 

Koordinerer kommunikasjonsstøtte til eksternfinansierte prosjekter - BOA-team

Koordinerer kommunikasjonsstøtte til SFU-, SFI- og SFF-søknader 

Friends of the ERC

Kommunikasjon i ERC-prosjekter og -søknader
Råd om kommunikasjonsplanlegging, interessentanalyse og impact 

 

Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI.

Cand.mag med statsvitenskap, engelsk og offentlig rett fra UiO og UiB.
Kommunikasjonsfag fra HiB.

Allsidig erfaring med informasjon og kommunikasjon fra Telenor, HiB og UiB.

BOA-team - Støtte til eksternfinansiert forskning

Friends of the ERC

 

Tidligere prosjekter, bla Bedre HR for forskere: Charter and Code, Kavlisymposiet Passion for Science, ORG2022

Twitter