Hjem
  • E-postAshild.Nylund@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 70+47 901 75 935
  • Besøksadresse
    Nygårdsgaten 5, 2. et.
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 Bergen

Kommunikasjon og formidling i eksternfinansierte prosjekter og søknader - BOA-team

Kommunikasjonsrådgiver for prosjektene #ORG2022 og Bedre HR for forskere: Charter and Code

UiBs samarbeid med BIFF

 

Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI.

Cand.mag med statsvitenskap, engelsk og offentlig rett fra UiO og UiB.
Kommunikasjonsfag fra HiB.

Allsidig erfaring med informasjon og kommunikasjon fra Telenor, HiB og UiB.

#ORG2022 - sekretariatet

Bedre HR for forskere: Charter and Code

Digital Myldredag 4. oktober 2017

Twitter