Hjem
Åshild Nylunds bilde

Åshild Nylund

Seniorrådgiver, Forskningskommunikasjon, Søknadsstøtte
  • E-postAshild.Nylund@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 70+47 901 75 935
  • Besøksadresse
    Christies gate 18
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 Bergen

Strategisk kommunikasjon og forskningskommunikasjon 

Koordinerer kommunikasjonsstøtte til eksternfinansierte prosjekter - BOA-team

Kommunikasjon i forskningsprosjekter og -søknader
Råd om kommunikasjonsplanlegging, interessentanalyse og impact 

 

BOA-team - Støtte til eksternfinansiert forskning

Tidligere prosjekter, bla. Friends of the ERC, Bedre HR for forskning: Charter and Code, Kavlisymposiet Passion for Science, ORG2022

Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI.

Cand.mag med statsvitenskap, engelsk og offentlig rett fra UiO og UiB.
Kommunikasjonsfag fra HiB.

Allsidig erfaring med informasjon og kommunikasjon fra Telenor, HiB og UiB.

Twitter