Hjem
  • E-postAshild.Nylund@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 70+47 901 75 935
  • Besøksadresse
    Nygårdsgaten 5, 2. et.
  • Postadresse
    Postboks 7800
    5020 Bergen

Strategisk kommunikasjon

Forskningskommunikasjon

Støtte til eksternfinansierte prosjekter og søknader - BOA-team

Råd om kommunikasjonsplanlegging, interessentanalyse og impact 

Kommunikasjonsrådgiver for Bedre HR for forskere: Charter and Code og Kavlisymposiet Passion for Science

 

Masterprogram i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon fra BI.

Cand.mag med statsvitenskap, engelsk og offentlig rett fra UiO og UiB.
Kommunikasjonsfag fra HiB.

Allsidig erfaring med informasjon og kommunikasjon fra Telenor, HiB og UiB.

Bedre HR for forskere: Charter and Code

BOA-team - Støtte til eksternfinansiert forskning

Kavli-symposiet Passion for Science 2. september

Twitter