Hjem
Åslaug Matre Anfinsens bilde

Åslaug Matre Anfinsen

Stipendiat
 • E-postaslaug.matre@uib.no
 • Besøksadresse
  Senter for ernæring
  Haukelandsbakken 15
  5009 Bergen
  Rom 
  Glasblokkene, blokk 1, 5. etasje
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Emner på Bachelorprogrammet i Human ernæring 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Time-Resolved Concentrations of Serum Amino Acids, One-carbon Metabolites, and B-vitamin Biomarkers during the Postprandial and Fasting State: The Postprandial Metabolism in Healthy Young Adults (PoMet) study. British Journal of Nutrition.
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploratory analyses on the effect of time since last meal on concentrations of amino acids, lipids, one-carbon metabolites, and vitamins in the Hordaland Health Study. European Journal of Nutrition. 3079-3095.
 • Vis forfatter(e) (2022). The association between dairy intake and risk of cardiovascular disease and mortality in patients with stable angina pectoris. European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). 219-229.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Association of Meat Intake With All-Cause Mortality and Acute Myocardial Infarction Is Age-Dependent in Patients With Stable Angina Pectoris. Frontiers in Nutrition. 1-10.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Should we all adopt the Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) diet? European Journal of Preventive Cardiology (EJPC). 1112-1113.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Andre publikasjoner:

Matre ÅO, Lysne V. B12-tilskudd uten B12-mangel? Norsk Tidsskrift for Ernæring 2019, 3

Matre ÅO, Dierkes J, Lysne V. Ernæringsforskning er ikke som annen forskningNorsk Tidsskrift for Ernæring 2020, 2

 

PhD-prosjekt: Postprandiell regulering av B-vitamin status