Hjem
Åslaug Ommundsens bilde

Åslaug Ommundsen

Professor, klassiske fag (mellomalderlatin)
 • E-postAslaug.Ommundsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 89+47 928 66 169
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Åslaug Ommundsen har sidan 2003 forska hovudsakleg på fragment frå mellomalderhandskrifter, både norskproduserte og importerte, med fokus på den latinspråklege delen av handskriftsmaterialet.  

Bøker
 • Ommundsen, Åslaug; Heikkilä, Tuomas. 2017. Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge. 279 sider. ISBN: 978-1-4724-7858-0.
 • Ommundsen, Åslaug; Opsahl, Erik; Ugulen, Jo Rune. 2014. En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. 337 sider. ISBN: 978-82-548-0126-0.
 • Haugen, Odd Einar; Ommundsen, Åslaug. 2010. Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-589-9.
Tidsskriftartikler
 • Ommundsen, Åslaug. 2017. Two French or flemish manuscripts and their Scandinavian fate. Viator: Medieval and Renaissance Studies. 48: 337-359. doi: 10.1484/J.VIATOR.5.115326
 • Ommundsen, Åslaug; Attinger, Gisela. 2013. Icelandic liturgical books and how to recognise them. Scriptorium. 293-317.
 • Gullick, Michael Robert; Ommundsen, Åslaug. 2012. Two scribes and one scriptorium active in Norway c. 1200. Scriptorium. 66: 25-54.
 • Ommundsen, Åslaug. 2011. Fragment fra fortida. Årbok for Bergen Museum. 16: 56-59.
 • Ommundsen, Åslaug. 2011. Å skrive med stil - stylus frå Nonneseter gjenoppdaga i museets magasin. Årbok for Bergen Museum. 16: 51-55.
 • Ommundsen, Åslaug. 2011. John Toy (ed.): English saints in the medieval liturgies of Scandinavian churches. Saga-book/Viking Society for Northern Research. 35: 83-85.
 • Ommundsen, Åslaug; Gisela, Attinger. 2011. Merete Geert Andersn: Katalog over AM Accessoria 7: De latinske fragmenter (Bibliotheca Arnamagnæana XLVI, København 2008. 160 pp., CD-ROM with ill.). Collegium Medievale. 24: 174-175.
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. Saint Mary's convent ("Nonneseter") in Bergen - a Benedictine abbey. Historisk Tidsskrift. 89.
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. Nonneseter i Bergen - eit benediktinarkloster. Historisk Tidsskrift. 89: 547-571.
 • Ommundsen, Åslaug. 2009. Cistercian manuscript culture in medieval Scandinavia: a workshop. Citeaux: commentarii cistercienses. 60. 2 sider.
 • Ommundsen, Åslaug. 2009. The Sacramentary of Ratoldus (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 12052). Edited byNicholas Orchard. Henry Bradshaw Society, 116. Pp. ccvi + 601. London: Henry BradshawSociety. 2005. ISBN: 978-1870252225. Medieval Sermon Studies. 53: 82-83.
 • Ommundsen, Åslaug. 2008. From books to bindings — and back. Medieval manuscript fragments in Norway. Gazette du livre médiéval. 52. 9 sider.
 • Ommundsen, Åslaug. 2006. Jan Brunius (red.): Medieval Book Fragments in Sweden. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen. 260-262.
 • Ommundsen, Åslaug; Kyrkjebø, Rune. 2006. Middelalder online. Bergens manuskriptfragmenter på nettet. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen. 229-234.
 • Ommundsen, Åslaug. 2004. Tidebøner via data - breviarium frå ca. 1200 bak inventarlista frå Hålandsdalen. Bergensposten. 7. 78-84.
 • Ommundsen, Åslaug. 2003. Mariakirken og drapet i 1525. Ny viten om Stavangers middelalderhistorie. Frá haug ok heiðni. 4: 3-13.
Rapporter/avhandlinger
 • Ommundsen, Åslaug; Hommedal, Alf Tore. 2011. Sankta Sunniva og det heilage skrinet, lesehefte 1-3. Bryggens museum, Bergen. 66 sider.
 • Ommundsen, Åslaug; Mortensen, Lars Boje. 2007. Books, scribes and sequences in medieval Norway. 578 sider.
 • Ommundsen, Åslaug. 2006. The Beginnings of Nordic Scribal Culture, ca 1050-1300; REPORT from a Workshop on Parchment Fragments, Bergen 28-30 October 2005. CMS, Bergen. 61 sider.
 • Ommundsen, Åslaug. 2005. The beginnings of Nordic scribal culture, ca 1050-1300; workshop on parchment fragments: Workshop material. CMS, Bergen. 35 sider.
Bokkapitler
 • Ommundsen, Åslaug. 2017. A Norwegian - and European - jigsaw puzzle of manuscript fragments. 6, sider 135-162. I:
  • Ommundsen, Åslaug; Heikkilä, Tuomas. 2017. Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge. 279 sider. ISBN: 978-1-4724-7858-0.
 • Ommundsen, Åslaug. 2017. Danish fragments in Norway and their connections to twelfth-century Lund. 8, sider 184-220. I:
  • Ommundsen, Åslaug; Heikkilä, Tuomas. 2017. Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge. 279 sider. ISBN: 978-1-4724-7858-0.
 • Ommundsen, Åslaug; Heikkilä, Tuomas. 2017. Piecing together the past: the accidental manuscript Collections of the North. 1, sider 1-23. I:
  • Ommundsen, Åslaug; Heikkilä, Tuomas. 2017. Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge. 279 sider. ISBN: 978-1-4724-7858-0.
 • Ommundsen, Åslaug; Jirouskova, Lenka; Antonsson, Haki. 2017. Latin Hagiography in Medieval Norway (c. 1050-1500). 9, sider . I:
  • Goullet, Monique. 2017. Hagiographies : Histoire internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550. International History of the Latin and Vernacular Hagiographical Literature in the West from its Origins to 1550 (CCHAG 7). Brepols. 970 sider. ISBN: 978-2-503-57612-1.
 • Ommundsen, Åslaug. 2016. Traces of Latin Education in the Old Norse World. 7, sider 243-261. I:
  • Eriksen, Stefka Georgieva. 2016. Intellectual Culture in Medieval Scandinavia. Brepols. 442 sider. ISBN: 978-2-503-55307-8.
 • Attinger, Gisela; Ommundsen, Åslaug. 2014. Mi 75 - eller: er det så nøye med antall linjer? kapittel, sider 81-100. I:
  • Ommundsen, Åslaug; Opsahl, Erik; Ugulen, Jo Rune. 2014. En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. 337 sider. ISBN: 978-82-548-0126-0.
 • Ommundsen, Åslaug. 2014. Fransk-engelsk musikk i Lunds eldre gavebok. 12, sider 171-180. I:
  • Nylander, Eva. 2014. Mellan evighet och vardag. Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetustior (den äldre gåvoboken). Studier och faksimilutgåva. 200 sider. ISBN: 978-91-637-4291-0.
 • Ommundsen, Åslaug. 2013. Psalms Interrupted. The Psalter Fragments in the NRA in Oslo. 12, sider 279-305. I:
  • Karlsen, Espen. 2013. Latin Manuscripts of Medieval Norway: Studies in Memory of Lilli Gjerløw. Novus Forlag. 424 sider. ISBN: 978-82-7099-722-0.
 • Ommundsen, Åslaug. 2013. The Word of God and the Stories of Saints: Medieval Liturgy and its Reception in Norway. 2, sider 45-66. I:
  • Mortensen, Lars Boje; Lehtonen, Tuomas. 2013. The Performance of Christian and Pagan Storyworlds: Non-Canonical Chapters of the History of Nordic Medieval Literature. Brepols. 448 sider. ISBN: 9782503542362.
 • Ommundsen, Åslaug. 2013. Benediktinsk klosterliv i Bergen. Kapittel 3, sider 38-55. I:
  • Ersland, Geir Atle; Brekke, Øystein Hellesøe. 2013. Fragment frå fortida. Dreyer Forlag A/S. 221 sider. ISBN: 978-82-8265-058-8.
 • Ommundsen, Åslaug. 2013. Læresveinar for si tid - ideal og praksis. kapittel 5, sider 103-119. I:
  • Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram; Jünger, Jane. 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus. 263 sider. ISBN: 978-82-430-0528-0.
 • Ommundsen, Åslaug. 2011. Ei heilag jomfrun til bispesetet - Sankta Sunniva og Bergen i mellomalderen. kapittel, sider 30-45. I:
  • Ågotnes, Anne; Øye, Ingvild. 2011. Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år. Fagbokforlaget. 150 sider. ISBN: 978-82-533-0293-5.
 • Ommundsen, Åslaug. 2011. St. Hallvard as the new Tobias. Retelling the Bible in a local legend. kapittel, sider 287-296. I:
  • Dolezalova, Lucie; Visi, Tamás. 2011. Retelling the Bible. Literary, Historical and Social Contexts. Peter Lang Publishing Group. 460 sider. ISBN: 978-3-631-61272-9.
 • Haugen, Odd Einar; Ommundsen, Åslaug. 2010. Nye blikk på homilieboka. Kapittel, sider 9-33. I:
  • Haugen, Odd Einar; Ommundsen, Åslaug. 2010. Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-589-9.
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. The Cults of Saints in Norway before 1200. 3, sider 67-93. I:
  • Garipzanov, Ildar; Antonsson, Haki Thor. 2010. Saints and their Lives on the Periphery Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c.1000-1200). Brepols. 319 sider. ISBN: 978-2-503-53033-8.
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. The first Norwegian scribes and their teachers. 9, sider 131-144. I:
  • Robinson, Pamela. 2010. Teaching Writing, Learning to Write: Proceedings of the XVIth Colloquium of the Comité International de Paléographie Latine. King's College Publications. 380 sider. ISBN: 0-9539838-5-4.
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. A Text in Flux: St. Hallvard's Legend and Its Redactions. 12, sider 269-290. I:
  • Rankovic, Slavica; Melve, Leidulf; Mundal, Else. 2010. Along the oral-written continuum : types of texts, relations and their implications. Brepols. 488 sider. ISBN: 978-2-503-53407-7.
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. Homilieboka og dei liturgiske fragmenta. 6, sider 131-150. I:
  • Haugen, Odd Einar; Ommundsen, Åslaug. 2010. Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-589-9.
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. Musical and Liturgical Sources from Scandinavia. Musical and liturgical sources, sider 1182-1182. I:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 sider. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Ommundsen, Åslaug. 2006. Two Selected Sequence Sources from Norway. kapittel, sider 135-163. I:
  • Kruckenberg, Lori; Haug, Andreas. 2006. The Sequences of Nidaros. A Nordic Repertory & Its European Context. Tapir Akademisk Forlag. 421 sider. ISBN: 82-519-2105-8.
Kunstnerisk produksjon
 • Ommundsen, Åslaug. 2010. Una voce – gregoriansk sang med lokalt tilsnitt.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ommundsen leia prosjektet Frå handskriftsfragment til bokhistorie frå 2012 til mai 2017. I fokus for prosjektet sto analysar av det rike fragmentmaterialet frå norske mellomalderhandskrift, hovudsakleg oppbevart i Riksarkivet i Oslo. Prosjektet var finansiert av Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen.