Hjem
Åslaug Ommundsens bilde

Åslaug Ommundsen

Professor, klassiske fag (mellomalderlatin)
 • E-postAslaug.Ommundsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 89+47 928 66 169
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Åslaug Ommundsen har sidan 2003 forska hovudsakleg på fragment frå mellomalderhandskrifter, både norskproduserte og importerte, med fokus på den latinspråklege delen av handskriftsmaterialet.  

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. A New Manuscript Source for the Legend of Saint Clement in Denmark. Journal of Medieval Latin. 227-256.
 • Vis forfatter(e) 2017. Two French or flemish manuscripts and their Scandinavian fate. Viator: Medieval and Renaissance Studies. 337-359.
 • Vis forfatter(e) 2016. To kongar, to dronningar og eit nonnekloster i Bergen. Historisk Tidsskrift (Norge). 7-33.
 • Vis forfatter(e) 2013. Icelandic liturgical books and how to recognise them. Scriptorium. 293-317.
 • Vis forfatter(e) 2012. Two scribes and one scriptorium active in Norway c. 1200. Scriptorium. 25-54.
 • Vis forfatter(e) 2010. Saint Mary's convent ("Nonneseter") in Bergen - a Benedictine abbey. Historisk Tidsskrift (Norge). 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Nonneseter i Bergen - eit benediktinarkloster. Historisk Tidsskrift (Norge). 547-571.
 • Vis forfatter(e) 2004. Tidebøner via data - breviarium frå ca. 1200 bak inventarlista frå Hålandsdalen. Bergensposten. 78-84.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2006. The Beginnings of Nordic Scribal Culture, ca 1050-1300; REPORT from a Workshop on Parchment Fragments, Bergen 28-30 October 2005. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Nonneseter i Bergen - menneska og murane.
 • Vis forfatter(e) 2019. Mellomalderens Nonneseter - kvinneliv i fridom eller fangenskap.
 • Vis forfatter(e) 2019. Heilage jomfruer i ein by for menn. Sankta Sunniva og nonnene i jomfru Marias kloster i 1100-talets Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2018. Puslespelbøkene: Bokfragment frå mellomalderen som kjeldemateriale .
 • Vis forfatter(e) 2018. Klosterets bøker, bokkultur og bokproduksjon.
 • Vis forfatter(e) 2017. Olavssekvensen fra Middelalderen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Latinske fragment frå mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kjelder til skrivarmiljøet i Trondheim på seint 1100-tal.
 • Vis forfatter(e) 2017. Islands latinske arv. 1200-tallets tospråklige skrivere.
 • Vis forfatter(e) 2013. Norwegian scriptoria ca. 1200.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Sunnivafeiring i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) 2020. Bokseminar, St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen.
 • Vis forfatter(e) 2019. Norges eldste bok - og restene av Tønsbergs bokskatter fra middelalderen.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bokproduksjon i Bergen i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Oppdag Nonneseter.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kulturnatt på Nonneseter kloster.
 • Vis forfatter(e) 2015. Nonneseter i Bergen i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Sunniva i skrift.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sankta Sunniva og Seljumennene.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sancta Sunniva, Bergens vernehelgen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Benediktinsk klosterliv i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Ei heilag jomfru til bispesetet: Sankta Sunniva og Bergen i mellomalderen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Bitar frå ein bokkultur.
 • Vis forfatter(e) 2004. Skjulte skattar på pergament. Liturgiske mellomalderhandskrift i norske arkiv.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Bilingual scribes in the far North: early evidence from Trondheim, Norway.
 • Vis forfatter(e) 2019. Nordisk fragmentsamarbeid - puslespel over landegrenser.
 • Vis forfatter(e) 2019. Fragments as evidence of learned enironments. The example of twelfth-century Trondheim.
 • Vis forfatter(e) 2019. Den latinske legenden om sankt Hallvard: en firkløver av en legende.
 • Vis forfatter(e) 2018. Saint Sunniva; an Irish Queen to match a Norwegian King.
 • Vis forfatter(e) 2018. Messebøker under kniven - mellomalderske bokfragment frå Nordhordland og Voss.
 • Vis forfatter(e) 2018. European book fragments in Norway: Embracing chaos in research methods.
 • Vis forfatter(e) 2017. Norwegian Book Fragments and the Internet.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Latin memory aids in GKS 1812 4o.
 • Vis forfatter(e) 2016. Fragments of books or fragments of fragments? The state of Norwegian medieval manuscripts in the sixteenth century and the illusion of the complete codex.
 • Vis forfatter(e) 2013. Seeing scriptoria in scraps: Norwegian manuscript fragments and their historical context.
 • Vis forfatter(e) 2013. Liturgy and Latinity in medieval Iceland.
 • Vis forfatter(e) 2013. Icelandic liturgical fragments and how to recognize them.
 • Vis forfatter(e) 2012. Two tongues, one pen: Latin and Old Norse literacy in medieval Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) 2011. Material Remains of Latin Grammatica in the Old Norse World.
 • Vis forfatter(e) 2011. Levninger av latinundervisningen i norrøn tid.
 • Vis forfatter(e) 2011. Icelandic scribes and liturgical book fragments.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Nordic medieval bookstore: The mobility of scribes and Latin manuscripts within the Nordic countries 1100–1300.
 • Vis forfatter(e) 2010. Status of fragment research, Norway and Denmark.
 • Vis forfatter(e) 2010. Lost - and Found - Cistercian Manuscripts in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2010. Latin Poetry in Runes in Medieval Norway.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Manuscript triangle France-England-Scandinavia 1100-1300.
 • Vis forfatter(e) 2009. Reconstructing Book History from Manuscript Fragments.
 • Vis forfatter(e) 2009. Maria peperit Christum: The powers of a Latin formula.
 • Vis forfatter(e) 2009. From saints' cults to magic spells.
 • Vis forfatter(e) 2008. The first Norwegian scribes and their teachers.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Cults of Local Saints in Norway before 1200.
 • Vis forfatter(e) 2008. St. Hallvard as the new Tobias. Retelling the Bible in a local legend.
 • Vis forfatter(e) 2008. Initials in Norwegian Medieval Manuscripts.
 • Vis forfatter(e) 2008. Grasping God’s mystified message. Medieval liturgy and Christian identity in the North.
 • Vis forfatter(e) 2007. The monastic orders in Norway in the twelfth and thirteenth centuries.
 • Vis forfatter(e) 2007. Liturgical texts in performance.
 • Vis forfatter(e) 2007. Finding European centres in Nordic fragments.
 • Vis forfatter(e) 2007. A Text in Flux: St. Hallvard's legend and its redactions.
 • Vis forfatter(e) 2006. Text encoding in practice. The philologists experience with digitising a medieval manuscript fragment collection.
 • Vis forfatter(e) 2005. Saints and sequences. Reception and production: St. Nicholas and St. Olav.
 • Vis forfatter(e) 2005. Introduction: The beginnings of Nordic scribal culture, ca 1050-1300; workshop on parchment fragments.
 • Vis forfatter(e) 2004. Voices in the Periphery. The Sequences of Medieval Nidaros and the Influence from Central Europe.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) 2018. Treasures from the Grave: exploring Irish Norse connections through artefacts in the University Museum of Bergen.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2009. Cistercian manuscript culture in medieval Scandinavia: a workshop. Citeaux: commentarii cistercienses. 2 sider.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2019. Theodoricus. Egil Kraggerud, Theodoricus. De antiquitate regum Norwagiensium, On the Old Norwegian Kings, edited with translation and commentary (Oslo: Novus forlag, 2018). Klassisk Forum.
 • Vis forfatter(e) 2011. Merete Geert Andersn: Katalog over AM Accessoria 7: De latinske fragmenter (Bibliotheca Arnamagnæana XLVI, København 2008. 160 pp., CD-ROM with ill.). Collegium Medievale. 174-175.
 • Vis forfatter(e) 2011. John Toy (ed.): English saints in the medieval liturgies of Scandinavian churches. Saga-book/Viking Society for Northern Research. 83-85.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Sacramentary of Ratoldus (Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 12052). Edited byNicholas Orchard. Henry Bradshaw Society, 116. Pp. ccvi + 601. London: Henry BradshawSociety. 2005. ISBN: 978-1870252225. Medieval Sermon Studies. 82-83.
 • Vis forfatter(e) 2006. Jan Brunius (red.): Medieval Book Fragments in Sweden. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen. 260-262.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2021. St. Sunniva - irsk dronning, norsk vernehelgen / - Irish Queen, Norwegian Patron Saint. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Vis forfatter(e) 2017. Nordic Latin Manuscript Fragments. The Destruction and Reconstruction of Medieval Books. Routledge.
 • Vis forfatter(e) 2014. En prisverdig historiker: Festskrift til Gunnar I. Pettersen. Riksarkivet.
 • Vis forfatter(e) 2010. Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka. Novus Forlag.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 2011. Sankta Sunniva og det heilage skrinet, lesehefte 1-3.
 • Vis forfatter(e) 2005. The beginnings of Nordic scribal culture, ca 1050-1300; workshop on parchment fragments: Workshop material.
Database
 • Vis forfatter(e) 2005. Medieval Parchment Fragments at Bergen University Library.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Å skrive med stil - stylus frå Nonneseter gjenoppdaga i museets magasin. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 51-55.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fragment fra fortida. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 56-59.
 • Vis forfatter(e) 2003. Mariakirken og drapet i 1525. Ny viten om Stavangers middelalderhistorie. Frá haug ok heiðni. 3-13.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2017. The French Connection. Norwegian Manuscript Fragments of French Origin and their Historical Context.
 • Vis forfatter(e) 2007. Books, scribes and sequences in medieval Norway.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2013. Ein mellomalder-løyndom frå Holdhus kyrkje.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vår første skriftkultur.
 • Vis forfatter(e) 2008. Mariakirken i all sin prakt.
 • Vis forfatter(e) 2008. Fant steiner fra Mariakirken.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2016. «A Book is Used”. In “A book’s life in Norway”. Audio-visual publication within the research project (leader, Åslaug Ommundsen) “From manuscript fragments to book history”.
 • Vis forfatter(e) 2013. Nærbilder: Manuskripter fra middelalderen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Om endringer i skriftkultur.
 • Vis forfatter(e) 2011. Om Nonneseter i programmet Museum.
 • Vis forfatter(e) 2011. Innslag om stylus på Vestlandsrevyen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Innslag om stylus på Språkteigen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Middelaldermusikk i Klassisk avsporing.
 • Vis forfatter(e) 2010. Innslag med Schola Solensis i Norge rundt.
 • Vis forfatter(e) 2009. Om utropsteiknet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Om spørjeteiknet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Om prikken over i'en.
 • Vis forfatter(e) 2009. Om ampersand.
 • Vis forfatter(e) 2009. Bokfragmenter i Stavanger Byarkiv.
 • Vis forfatter(e) 2009. Bokfragmenter i Stavanger.
 • Vis forfatter(e) 2008. Vår fortid i skrift, i 3 av 9 program.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Legenda. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Ei dronning verdig. Feiringa av den heilage Sunniva ved bispesetet i Bergen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Den heilage Sunniva - vår vernehelgen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Tracing Scribal Centres in Medieval Norway. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Piecing together the past: the accidental manuscript Collections of the North. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Latin Hagiography in Medieval Norway (c. 1050-1500). 118 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Danish fragments in Norway and their connections to twelfth-century Lund. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. A Norwegian - and European - jigsaw puzzle of manuscript fragments. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Mi 75 - eller: er det så nøye med antall linjer? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Fransk-engelsk musikk i Lunds eldre gavebok. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Word of God and the Stories of Saints: Medieval Liturgy and its Reception in Norway. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Psalms Interrupted. The Psalter Fragments in the NRA in Oslo. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Læresveinar for si tid - ideal og praksis. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Benediktinsk klosterliv i Bergen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. St. Hallvard as the new Tobias. Retelling the Bible in a local legend. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Ei heilag jomfrun til bispesetet - Sankta Sunniva og Bergen i mellomalderen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. The first Norwegian scribes and their teachers. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Cults of Saints in Norway before 1200. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Nye blikk på homilieboka. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Homilieboka og dei liturgiske fragmenta. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. A Text in Flux: St. Hallvard's Legend and Its Redactions. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Two Selected Sequence Sources from Norway. 29 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2010. Musical and Liturgical Sources from Scandinavia. 1182-1182. I:
  • Vis forfatter(e) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) 2011. Kloster og kunnskap (Fragment fra fortida I).
Musikalsk framføring
 • Vis forfatter(e) 2010. Una voce – gregoriansk sang med lokalt tilsnitt.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) 2014. Theodulf of Orleans. The verse.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2008. From books to bindings — and back. Medieval manuscript fragments in Norway. Gazette du livre médiéval. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Middelalder online. Bergens manuskriptfragmenter på nettet. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen. 229-234.
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) 2004. Medieval Parchment Fragments at Bergen University Library.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2016. Traces of Latin Education in the Old Norse World. 243-261. I:
  • Vis forfatter(e) 2016. Intellectual Culture in Medieval Scandinavia. Brepols.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ommundsen leia prosjektet Frå handskriftsfragment til bokhistorie frå 2012 til mai 2017. I fokus for prosjektet sto analysar av det rike fragmentmaterialet frå norske mellomalderhandskrift, hovudsakleg oppbevart i Riksarkivet i Oslo. Prosjektet var finansiert av Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen.