Hjem
Øivin Andersens bilde

Øivin Andersen

Professor emeritus, allmenn lingvistikk
 • E-postOivin.Andersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 66+47 411 01 976
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Se also my personal homepage on: http://www.oivinandersen.com/

My research activities are in the area of applied linguistics, especially Lexicography and LSP/Terminology (comprising Pragmatics, Text Linguistics, philosophy of Science) and critical discourse analysis in a context of political language.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Serial Verb Constructions in Mandarin Chinese. International Journal of Linguistics. 184-196.
 • Vis forfatter(e) (2008). Compositionality and deverbal nouns. Testing Chomsky's lexicalist hypothesis. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 53-63.
 • Vis forfatter(e) (2008). Comments on Alexeeva's paper "A Cognitive View of Metaphorical Terms". Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 15-20.
 • Vis forfatter(e) (2007). Deverbal nouns, lexicalization and syntactic change. Nordic Journal of Linguistics. 55-86.
 • Vis forfatter(e) (2005). Grammatiske termer i New Zealand Maori. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI:n julkaisut. 74-83.
 • Vis forfatter(e) (2002). Omkring studieobjektet i lingvistikken. Nordica Bergensia. 45-67.
 • Vis forfatter(e) (1999). Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster. Nordica Bergensia. 63-75.
 • Vis forfatter(e) (1998). NOT-prosjektet, Norsk terminologisk database-struktur og applikasjoner. Nordterm.
 • Vis forfatter(e) (1998). Fagtekst og agentivitet. Nation och individ i fackspråk. Forskning i Norden. Vaasa.
 • Vis forfatter(e) (1998). Argumentstruktur og norminalisering. LexicoNordica.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1991). Fonologi for forprøvestudenter. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Enspråklig ordbok for fremmedspråklige.
 • Vis forfatter(e) (2007). Terminological Challenges in the Norwegian-Tigrinya Dictionary.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om metoder i lingvistikken.
 • Vis forfatter(e) (2005). NorNa-tool som et hybridsystem.
 • Vis forfatter(e) (2004). NorNa-tool som et hybridsystem.
 • Vis forfatter(e) (2003). Noen sentrale egenskaper ved deverbale nominaliseringer i norsk bokmål.
 • Vis forfatter(e) (2003). Noen sentrale egenskaper ved deverbale nominaliseringer i norsk bokmål.
 • Vis forfatter(e) (2003). Deverbal nouns as hybrids: some textual aspects.
 • Vis forfatter(e) (2001). Terminology and Pragmatics.
 • Vis forfatter(e) (1999). Concepts, Facts and Language - An Introduction to some Aspects of Searle´s Theory of Institutional Facts.
 • Vis forfatter(e) (1997). NOT-prosjektet, Norsk terminologisk database - struktur og applikasjoner.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fagtekst og agentivitet.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2002). Comments on Bertha Thoft´s contribution ""Systems of Concepts at a Crossroads?". Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 93-96.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Hårstad, Stian, Terje Lohndal, og Brit Mæhlum: Innganger til språkvitenskap, Teori, metode og faghistorie. Maal og Minne. 145-161.
 • Vis forfatter(e) (2004). Arild Raaheim og Kjell Raaheim: PSYKOLOGISKE FAGORD. Fra engelsk til norsk. Bergen: Fagbokforlaget. 2004. LexicoNordica. 157-163.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). New Challenges for Research on Language for Special Purposes. Selected Proceedings from the 21st LSP-Conference 28-30 June 2017 Bergen, Norway. Frank & Timme.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Novus.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Nova Science Publishers, Inc..
 • Vis forfatter(e) (2000). Manuskriptsamling til felles avhandlingsseminar for språk og litteratur. Det historisk-filosofiske fakultet. Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen, 1. desember 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1.desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og fellesskap. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Menneske, språk og felleskap. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1994). Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of The 9th European Symposium on LSP. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1994). Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of The 9th European Symposium on LSP. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1994). Applications and Implications of Current LSP Research. Fagbokforlaget, Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1997). Språkbruk, bergensdialekten og My Fair Lady. Småskrifter nr. 17.
 • Vis forfatter(e) (1997). Språkbruk, bergensdialekten og My Fair Lady. Program. My Fair Lady.
 • Vis forfatter(e) (1997). Higgins og Språkvitenskapen. Småskrifter.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1997). Higgins og Språkvitenskapen. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Conceptual versus Terminological Clarification: A Study of Corporate Governance.
 • Vis forfatter(e) (1998). Lingvistikk og dokumentasjonsbaserte tesauruskonstruksjoner. [Revidert utgave av forfatterens dr.art.-avhandling, 1991.]. 1/98.
 • Vis forfatter(e) (1991). Lingvistikk og dokumentasjonsbaserte tesaurus-konstruksjoner. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2001). Eksamen forprøve i språk og språkvitenskap.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Doing historical linguistics using contemporary data. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Indeterminacy, context, economy and well-formedness in specialist communication. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Deverbal nouns as hybrids: some textual aspects. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Semantiske aspekter ved sammensatte verbalsubstantiver i norsk bokmål. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norna - tool som et hybridsystem. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Analyse av komplekse nominaliserte termer. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Agentivitet og determinasjon. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). From Conception to Concept in a Terminological Data Base. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Repurposing videodiscs for language learning.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Terminology work for specific problem areas and issues: The case of oil terminology. 535-547. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Languages for Special Purposes: An International Handbook . Walter de Gruyter (De Gruyter).
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian LSPs. 234-254. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Languages for Special Purposes: An International Handbook . Walter de Gruyter (De Gruyter).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publications
LSP and Terminology

"Fagspråk som Forskningsdisiplin" [LSP as a Scientific Activity, part 1 and 2)]
in: Hermes 3-1989. Tidsskrift for Sprogforskning. (s 79 - 99). Handelshøjskolen i Århus.
2. part in: Hermes 4-1990
    
"Fagtekst som genre" [LSP as Genre]. Obligatory lecture for the doctor artium,
in: Maal og Minne, 1-2, 1992  

"2. opposition by Øivin Andersens disputation for the doctor artium on the dissertation  
Linguistics and Documentary Based Thesaurus Constructions. Faculty of Arts, 15th of
March  1991". (with  Kjersti Fløttum). In: Norsk Lingvistisk Tidsskrift [Journal of Nowegian Linguistics]   1. 1991.

"Domain Related Knowledge Accumulation in Terms of
Possible and Relevant Features", in: Proceedings of 7th European Symposium
on LSP. Budapest 1989. (Småskrifter  9 1989)  

"Empty Categories in Documentary Based Thesaurus
Constructions" in: Chr. Laurén and M. Norman (1987): From Humans Thinking
to Thinking Machines.  432 - 448. Multilingua Matters ltd. Clevedon
                 
"Dimensjonalitet og referanse i generiske begrepshierarkier" [ Dimentionality and
Reference in Generic Conceptual Systems] in: T. Jacobsen and J. Roald (1987):
Flerspråklig Leksikografi og Terminologi [Multilingual Lexicography and Terminology]
151 - 157. Department of Romance Languages, University of Bergen, Department of Languages, Bergen International Business School.

"Fagspråksforskningens studieobjekt" [The object of Study for LSP] in: Nordisk Tidsskrift
for  Fagspråk og Terminologi [Nordic Journal of LSP and Terminology] 1 1989. 1 - 13  

"Erfaringer fra terminolprosjektet" [Experiences from the Terminol Project] in: Datamaskinen
og Språket [The Computer and Language]. Universitetsforlaget 1985.  21 - 25  

”Begrepshierarkiers logiske og empiriske egenskaper" [Logical and Empirical properties of
Conceptual Hierarchies] in: Proceedings af 2. nordisk symposium om Terminologi, edb og
Vitensteknik [Proceedings of 2. Nordic Symposium on Terminology, Computers and Philosophy
of Science]. Varde, Denmark 1992

"Degree of Specialization, Network Density and Status - A Text
Typological Approach" in: G. Budin (red.):  Multilingualism in Specialist
Communication. TermNet. Vienna, Austria 1995

"Teori, empiri  og korpus innen fagspråksforskningen;
en tekstlingvistisk innfallsvinkel” [Theory, Data and Corpus in LSP; a Text Linguistic
Approach]88 - 108. in: Laurén, Chr. og M. Norman (eds.): Fackspråk i olika kontexter [LSP in different contexts]. Vaasa, Finland 1996.

"Textual Variation in a Professional Setting" In: Lassen, I. (ed.):
Interactional perspectives on LSP. Language and Cultural Contact. 22. 1997.
NIC Symposium on Intercultural Communication and National Identity.
Alborg. Denmark. November 1996.

Applicationsand Implications of Current LSP Research. Vol. I and II. ) Proceedings of the 9th European Symposium on LSP: co-editor with Brekke, M., Dahl, T. and  Myking, J.:  
Fagbokforlaget 1994. ISBN 82-7674-118-5 (volume 1), ISBN 82-7674-119-3 (volume 2)

"Om terminologi og tekstanalyse" [On terminology and textual analysis] in: Myking, J.,
Sæbøe, R. and B. Toft (eds.): Terminologi - system og kontekst [Terminology – System and Context]. KULT Publication Series  71. Oslo 1996.

 ”Fagtekst og agentivitet”  [LSP text and agentivity] in: Nation och individ i fackspråk [Nation and Individuals in LSP]. Forskning i Norden. Vaasa. Finland 1998.

"Argumentstruktur og nominalisering" [Argument Structure and Nominalization]. in: LexicoNordica5. 1998.

"NOT-prosjektet, Norsk terminologisk database- struktur og applikasjoner"[The NOT-project, Norwegian Terminological Data Base, Structure and Applications]. Nordterm.               Kautokeino.         Nordterms proceedings  1998.
               
”Verb, nominaliseringer og agentivitet i tekniske tekster” [Verb, Nominalizations and Agentivity    in Technical Texts].  in: (red: G. Akselberg): Nordica Bergensia  20: Treng små språksamfunn fagspråk?. 1999. s. 63-75.

”Analyse av komplekse nominalserte termer [Analysis of Complex Nominalized Terms].  in: Nuopponen, A., Toft, B., og J. Myking: I terminologins tjänst.  Festskrift for Heribert Picht på 60- årsdagen. 2000. Vaasa.
               
“From Conception to Concept in a Terminological Data Base” in: TKE´99 Terminology and Knowledge Engineering. Fifth International Congress on Terminology and Knowledge Engineering. 43-54. International Congress on Terminology and Knowlege Engineering. Vienna.  

Comments on Bertha Thoft´s contribution ""Systems of Concepts at a Crossroads?". Terminology Science & Research 2002; 13(1-2):93-96
“Concepts, Facts and Language - An Introduction to some Aspects of Searle´s Theory of Institutional Facts”. Terminology Science & Research1999; 10(2):7-14. 5th International   Congress on Terminology and Knowledge Engineering. Innsbruck, Østerrike, 23. - 27. aug 1999.

“Deverbal nouns as hybrids: some textual aspects”.  In: Ahmad, K. & M. Rogers: Evidence-based
LSP: Bern. Peter Lang Verlag. 2007.

”NorNa-tool som et hybridsystem” [NorNa-tool as a hybrid system]. in: (red.): Holmboe, H. : Nordisk Sprogteknologi. Nordic Language Technology. Årbog for Nordisk Sprogteknologisk      Forskningsprogram 2005.ISBN 87 635 0248 8.

Terminology and Pragmatics”. In: Koskela, M.; Laurén, Chr.; Nordman, M. og Pilke, N., red. Vaasan Yliopiston Julkaisuja -Porta Scientiae I Lingua specialis. Proceedings of the University of Vaasa Reports. Vaasa, Finland: Antero Niemkorpi; 2002. s. 136-147 Porta Scientiae. 13th European LSP Symposium. Vaasa, Finland, 20. - 24. aug 2001

”Grammatiske termer i New Zealand Maori” [Grammatical Terms in New Zealand Maori]. xxv Vakki – jubileumssymposium 12-13.2.2005. Vörå, Finland. Invited paper.

 ”Kan grammatiske termer motiveres språkspesifikt? Strukturelle og motivasjonelle faktorer ved grammatiske termer i New Zealand maori” [Can grammatical terms be language specifically motivated?]. Nordterm Publication 2006.

Terminological Challenges in the Norwegian-Tigrinya Lexin Dictionary (with Nazareth A. Kifle)
Norterm Publication 2008.

 Lexicography:

"The Automatic Indexing System Autindex" (with
Peter Widell), in:  Brekke, M., Andersen, Ø., Dahl, T. og  Myking, J.:  Applications
and Implications of Current LSP Research. Volume I, 184-
191. Fagbokforlaget 1994

Co-author of  Norsk - Vietnamesisk Kontrastiv Grammatikk [Norwegian-Vietnamese Contrastive   Grammar].
Friundervisningens Forlag. 1980.  

Co-author of  Norsk-Vietnamesisk ordbok [Norwegian-Vietnamese Dictionary]. Universitetsforlaget. 1983.  

"Translation problems in some LSP sectors of a Norwegian- 
Vietnamese Dictionary for Vietnamese refugees in Norway". 1995.
in: G.Budin, red.):  Multilingualism in Specialist Communication. TermNet.
Wien. 1995.

Evaluation ofArild Raaheim og Kjell Raaheim: PSYKOLOGISKE FAGORD. Fra engelsk til norsk. Bergen: Fagbokforlaget. 2004..                  LexicoNordica 2004 (11):157-163.

”Semantiske aspekter ved sammensatte verbalsubstantiver i norsk bokmål” [Semantic aspects of compound deverbal nouns in Norwegian]. I: Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi.    Århus: Forlaget Wessel og Huitfeldt 2005. ISBN 87984271-4-8. s. 105-117

”Noen sentrale egenskaper ved deverbale nominaliseringer i norsk bokmål” [Some central properties of deverbal nouns in Norwegian]. i (red): Fjeld, R. V. og Worren, D.: Nordiske studier i leksikografi7 [Nordic Studies in Lexicography]. Rapport fra konferanse i Norden Volda, 20. - 24. mai 2003. ISBN 82-91121-03-6.

Linguistics

Sentence Constituents in New Zealand Maori.
Master Thesis in Linguistics. Manuscript. University of Bergen. 1984.

"Kaahore - the unmarked Negative in Maori", i: Skriftserie nr 17.
Serie C. 1985. (s 11 - 40). Manuscript. University of Bergen (29 sider)

 

"The Conjoined and Embedded Structure Distinction in Maori.
The Case for Negatives as Higher Verbs" i: Skriftserie nr. 17. Serie C. 1985
side 40 - 46.  Manuscript. University of Bergen.

Lingvistikk og dokumentasjonsbaserte tesauruskonstruksjoner. [Linguistics and Documentary Based Thesaurus Constructions] doctoral dissertation. HIT-senterets publikasjonsserie. Nr. 1 1998.
Forskningsprogram for humanistisk informasjonsteknologi.
Universitetet i Bergen. (390 sider).

”Agentivitet og determinasjon” [Agentivity and Determination]. in: Andersen, Ø.; Fløttum, K. and T. Kinn  (eds.): Menneske,språk og fellesskap. Oslo: Novus forlag; 2000. s. 19-24.

Menneske, språk og fellesskap [Man, Language and Community]. Festskrift til Kirsti Koch Christensen på 60-årsdagen 1. desember 2000.  redaktør sammen med: Fløttum, K. og Kinn,   T.  Oslo: Novus forlag; 2000.ISBN 82-7099- 322-0,  246 s.

 ”Omkring studieobjektet i lingvistikken” [On the object of study in linguistics]. Nordica   Bergensia2002; 27:45-67

”Deverbal Nouns, lexicalization and syntactic Change”.  Nordic Journal of Linguistics. 2007. Cambridge: Cambridge University Press.

“Om metoder i lingvistikken” [On methods in linguistics] <http://www.hf.uib.no/i/LiLi/SLF/ans/Andersen/Om_metoder_i_lingvistikken....

”Indeterminacy, context and well-formedness in specialist communication” in: Basse Antia(ed.): Indeterminacy in LSP and Terminology: Studies in honour of Heribert Picht.  2007. Amsterdam: Benjamins Publishing Company.
  
Popularized works

Fonologi for forprøvestudenter [Phonology for undergraduate students] . Skriftsserie nr 40, serie   A. University of Bergen. 1991. (23 sider)
 
"Higgins og Språkvitenskapen" [Higgins and linguistics (12 sider) -  Småskrifter 16 Norwegian Term Bank. University of Bergen.

Projects

 • Norwegian- Vietnamese Dictionary, 1979-1983
 • Norwegian Monolingual Dictionary for foreign students, from 1983.
 • KULT project ”The North Sea as a language cultural laboratory”, 1995-1998
 • NOT (Norwegian Terminological Data base) from 1998.
 • Member of the Advisory Board for the NorLexin project at Aksis.
 • The NORFA project NorNa (Nordic Navigator), 2002-2005 with participation from Denmark, Sweden, Finland and Norway.  < http://www.norna.dk/>
 • The EU project Understanding linguistic complexity in political discourse:
  interdisciplinary analyses of texts on European integration (EURLING) with international participation.

Educated at the University of Bergen. Studies of English, German, Latin, Vietnamese, Cantonese and New Zealand Maori, major in general linguistics.
Studies of Polynesian Languages (especially New Zealand Maori) at University of Auckland, New Zealand 
Dr. art. (University of Bergen) 1991 on documentary based thesaurus constructions and linguistics.  Research Course at  European Science Foundations Summer School in
Computational Lexicography and Lexicology, Pisa, Italy  1988
- Scandinavian Research Course, Særøhus, Gothenburg, Sweden 1989
- National Research Course in Phonology, Hadeland, Norway 1993
- National Research Courses at Biri 1987 og Vatnahalsen 1988
- Course in Statistics for Linguists, Autumn 1994

Administrative Courses:

Course in Library Classifying Systems, December 1992
Course in University Administration, January 1994
Research Adviser Course, January 1995.

Research Experience (Positions):

- Research Fellow at the University of Auckland, New Zealand 1977-1978, Studies and research in Polynesian Languages
 - Research Fellow at the University of Bergen, Norway on the project Norwegian – Vietnamese Dictionary 1979-1983.
 - Researcher Monolingual Norwegian Dictionary for foreign learners of Norwegian
 - Research Fellow at The Department of Scandinavian Languages and Literature, University of Bergen, working with the Norwegian Word Register, 1993
 - Consultant (terminologist) at the Norwegian Term Bank, 1984-1986
 - Doctoral student in applied linguistics from 1986-1990.
 - Post doc researcher on the machine translation project PONS 1991-1992
 - Associate Professor  of Linguistics at the Department of Linguistics and Phonetics, University of Bergen from 1992.
 - Professor of Applied Linguistics at the Department of Linguistics, Literature and Aesthetic Studies, University of Bergen from 2005.