Hjem
Ørjar Øyens bilde

Ørjar Øyen

Professor emeritus
 • E-postOrjar.Oyen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 62
 • Besøksadresse
  Ørjar Øyens hus, Rosenbergsgate 39
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Blikk i bakspeilet. Sosiologisk Årbok. 24-43.
 • Vis forfatter(e) (2007). Challenges of Research Ethics: An Introduction. FF communications. 11-55.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1994). Sosiologien i Bergen. Oppsummering 1994. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2002). Maintaining Channels for Open Intellectual Exchange -- Exemplified by Experiences of the Inter-University Centre in Dubrovnik.
 • Vis forfatter(e) (1993). Oppsummeringsforedrag på NSD's seminar om Forskningens tilgang til bruk av taushetsbelagte data.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Inter-University Centre: Accomplishments and Future Role.
 • Vis forfatter(e) (2004). Knowledge versus Privacy.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2007). Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2003). Anmeldelse av Knut W. Ruyter (red.), Forskningsetikk: Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Tidsskrift for velferdsforskning. 253-258.
 • Vis forfatter(e) (2000). Anmeldelse av Bodil Stenseth, Eilert Sundt og det Norge han fant. Tidsskrift for velferdsforskning. 258-260.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2007). Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Tano Aschehoug.
 • Vis forfatter(e) (1997). Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis. Tano- Aschehoug.
 • Vis forfatter(e) (1980). Oversettelse til norsk av Donal J. Treiman's internasjonale skala for yrkesprestisje. Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2007). Skeive data og vridde funn: Metodiske og forskingsetiske utfordringar. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Å få Kongen i Hål" - Brønnøymålet frå eit kjøkkenbord. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Like a Phoenix from the Ashes: The Inter-University Centre in Dubrovnik will Live.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2009). Fragments of Memories of Life and Work at Inter-University Centre Dubrovnik 1971-2007. Durieux.
 • Vis forfatter(e) (2002). Beyond Frontiers: 30th Anniversary of Inter-University Centre Dubrovnik. Inter-University Centre & Durieux.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) (2009). Anna Elisabeth Westerlund : En fortelling.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (1995). Like the Phoenix from Its Ashes: The Inter-University Centre of Dubrovnik. Higher Education in Europe. 138-142.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Even the Carpet Tells a Story. 96-102.
 • Vis forfatter(e) (2008). Og så for dei til Amerika! 109-116.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1997. Alver, Bente Gullveig, & Ørjar Øyen. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Oslo: Tano Aschehoug.

2000. Øyen, Ørjar. Anmeldelse av Bodil Stenseth: Eilert Sundt og det Norge han fant (Oslo: Gyldendal, 2000) i Tidsskrift for Velferdsforskning 3 (2000): 258-260.

2001a. Øyen, Ørjar. "Research Funding: Ethical Aspects." Pp. 13240-42 (Vol. 19) in Neil J. Smelser & Paul B. Bates (Eds-in-Chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier.

2001b. Øyen, Ørjar. "Då Far for til Falstad." Årbok for Helgeland 2001. Utgitt av Helgeland Historielag.

2002. Øyen, Ørjar, & Berta Dragicevic. Beyond Frontiers: 30th Anniversary of Inter-University Centre Dubrovnik. Dubrovnik/Zagreb: IUC & Durieux.

2003. Øyen, Ørjar. Anmeldelse av Knut W. Ruyter (red.): Forskningsetikk: Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn (Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003) i Tidsskrift for Velferdsforskning 6(4): 253-258.

2007a. Alver, Bente Gullveig, Tove Ingebjørg Fjell & Ørjar Øyen (Editors). Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Helsinki: Academia Scientarium Fennica. 2007).

2007b. Alver, Bente Gullveig, & Ørjar Øyen. "Challenges of Research Ethics: An Introduction." Pp. 11-55 in Bente Gullveig Alver, Tove Ingebjørg Fjell & Ørjar Øyen (Eds), Research Ethics in Studies of Culture and Socal Life. Helsinki: Academia Scientarium Fennica.

2007c. Øyen, Ørjar. "Skeive data og vridde funn: Metodiske og forskingsetiske utfordringar." Pp. 263-277 i Odd Gåsdal, Trond Løyning, Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.), Makt, mening og struktur: Festskrift til Sigmund Grønmo. Bergen: Fagbokforlaget.

2008. Øyen, Ørjar. "... og så for dei til Amerika." Pp. xx-xx i Turid Haye (red.), Amerikafareren: En vennehilsen til Knut Djupedal. [Hamar:] Turid Haye. ISBN 978-82-303-1201-8.

2009. Dragicevic, Berta, & Ørjar Øyen (Eds.). Fragments of Memories of Life and Work at Inter-University Centre Dubrovnik 1971-2007. Dubrovnik/Zagreb: IUC/Durieux.

 

 

 

 

 

 

 

 

Født i Brønnøy i 1927. Nesna lærerskole og sosiologistudier ved Universitetet i Oslo og ved University of Washington. MA 1953 og Ph.D. 1962. Vitenskapelig assistent og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen fra 1968. Professor emeritus fra 1997.

Dekanus for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1971-73. Rektor for Universitetet i Bergen 1978-83.

Rådsformann, styremedlem og fra 1988 til 1995 Director-General for Inter-University Centre i Dubrovnik. Medlem og fra 1988 til 1991 president i Board of Directors, European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, Wien. Rådsformann for Chr. Michelsens Institutt 1984-92.

Hederspris, Norsk Sosiologforening
Honorary Member, Inter-University Centre Dubrovnik
Distinguished Honorary Citizen, State of Washington
President's Award, Western Society of Criminology
Kommandør av St. Olavs Orden
Kroatias stjerneorden (Red danice hrvatske s likom Rudera Boskovica)