Hjem
Ørnulf Odd Lillestøls bilde

Ørnulf Odd Lillestøl

Avdelingsdirektør
  • E-postOrnulf.Lillestol@uib.no
  • Telefon+47 55 58 49 51+47 480 34 711
  • Besøksadresse
    Christies gate 12
  • Postadresse
    Postboks 7807
    5020 BERGEN

Kjenner kommunal sektor godt etter mange år i mange lederstillinger i diverse kommuner. Sist periode som rådmann. Spesielle fokusområder er økonomisk prioritering/styring, beredskap, lederutvikling, tillitskaping.